Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

3. Еластичність попиту: крайніеслучаі


Тепер подивимося, що означає для еластічностіпо ціною ситуація, коли крива попиту прінімаетдва важливих крайніх положення, як показано нарис 5-67. Вертикальна крива попиту D показиваетабсолютную нечутливість обсягу попиту до зміни ціни. У даному випадку еластічностьспроса дорівнює нулю; економіст сказав би, що дан-ний попит повністю нееластичний, або совершеннонееластічен. Той, хто говорить «Я повинен іметьето, якою б не була ціна», - стверджує, що егоспрос на деякий товар абсолютно нееластіченКонечно, так як ресурси кожного з нас ограни-ченни, то завжди існує певне підвищення ціни, яке зменшить обсяг попиту на будь товар.Но еластичність попиту когось одного на конкурують-ний товар могла б цілком бути нульовою для доста-точно широкого діапазону цін.
Еластичність попиту нескінченна на совершенноеластічной горизонтальної кривої попиту D 'нарис 5-6. Тут покупці не бажають платити біль-ше, ніж P0, за будь-яку кількість товару; обсяг спро-са дорівнює нулю при більш високих цінах. При изо-бражения таким чином кривою індивіди ба-ють придбати необмежені кількості товару
6 Зауважте, що продавці зазвичай більш зацікавлені в максімізацііпрібилі (різниці між доходом і витратами), ніж в максіміза-ції доходу. Ми розглянемо проблему максимізації прибутку в гол. 9 і 11.
7 Більш докладно про форми кривих попиту (наприклад, про те, що вони необов'язково повинні бути прямими лініями) і з приводу ізмереніяеластічностей см в додатку в кінці цієї глави.
81
Вікно 5-1. Фермери і погані врожаї - помилка перенесення властивостей частини на ціле
Бразилії постійно приводив до різкого зниження цінуй доходів на світовому ринку, оскільки попит на каву яв-ляется нееластичним. Уряд вирішив помочьбразільскім виробникам кави допомогою заходів, що перешкоджають попаданню на ринок чрезвичайнобольшіх обсягів кави в роки високих врожаїв. Яким чином? Всякий раз, коли траплявся небувалий урожай, уряд купував запаси кави за низькими цінами іпросто спалювало їх.

Малюнок 50-1 показує, що, поки попит нееластичний, для всіх фермерів, разом узятих, буде краще, якщо по-року погана й урожай низький. Але що якщо стіхійноебедствіе, наприклад пожежа, відбувається у якогось одно-го фермера і знижує урожай тільки у нього? Цьому від-ремого фермеру дійсно буде завдано збитків врезультаті стихійного лиха. Скорочення об'емовпродаваемой ним продукції надасть дуже малий вплив ринкову ціну, на яку жодним чином не впливав-ет відбулося з ним нещастя Отже, він не-сет втрати від пожежі у власному господарстві, але виграти-рал б у тому випадку, якби постраждав урожай кожного .
Даний приклад застерігає нас від логіческойошібкі, яка називається «помилкою перенесеніясвойств частини на цем> е *, закликаючи запам'ятати слідую-щий принцип.
* Те, що вірно для окремо взятого індивіда, необов'язково вірно для всіх, разом узятих, і чтоверно для всіх разом узятих, не обов'язково ви-полняется для окремо взятого індивіда.
Що краще для фермерів: хороша чи погана погода? Природно думати, що фермерам буде краще, якщо сто-ит гарна погода і врожаї високі. Як це не пара-парадоксально, але для фермерів може бути краще, когдапогода погана, а урожай низький.
На рис. 50-1 показана крива попиту на продуктипітанія D. Попит на їжу зазвичай нееластичний, іменнотакой і постає крива попиту D в проміжку між-ду РА і РБ (в п. 4 обговорюється, чому це так).
Після того як фермери виробили сівши, розмір урожаяв великою мірою залежить від погоди. Якщо врожай низький, як той, що відповідає кривій пропозиції S ', то це-на буде високою. Якщо ж у результаті хорошої погодиурожай виявився більшим, ніж той, що показаний посеред-ством кривої пропозиції S, то ціна буде низькою.
Коли ж фермери заробляють більше? Коль скороспрос нееластичний, то сукупні витрати на їжу пада-ють з падінням ціни на продукти харчування. Так як ценавише у разі кривої пропозиції S ', то фермери одержують більший дохід при поганій погоді.
Таким чином, погана погода хороша для фермерів.
Той факт, що високі врожаї зменшують доходипродавцов у разі нееластичного попиту, рано чи позд-но призводить продавців на такого роду ринках до попит-ке обмеження загального обсягу пропозиції. Обме-вая пропозицію, вони можуть запобігти різкому паде-ня доходів, викликане небувалими врожаями.
Наприклад, Бразилія була протягом багатьох років веду-щим світовим виробником кави. До вмешательствабразільского уряду небувалий урожай кави в

Крива предложеніяпрі поганій погоді
Крива предложеніяпрі гарній погоді
Кількість
РІС, 50-1. Погана погода допомагає фермерам. Попит на продукти харчування нееластичний в точках? і? '. Отже, бід-ний урожай, відповідний кривої пропозиції S 'і приводить до високої ціни (РА), забезпечує фермерам як єдиної со-сукупними більший дохід, ніж хороший урожай, який відповідає кривої пропозиції S і веде до більш низькою ціною (P6)
8 *

РІС 5-6. Абсолютно еластична (D) і абсолютно нее-ластічное (D) криві попиту
при ціні P0. У це теж важко повірити, знову-та-ки через обмеженість ресурсів. Але цілком віз-можна, що попит є зовсім еластічнимв деякому діапазоні обсягу попиту, так що по-требителей бажають придбати будь-яку кількість впределах цього проміжку за ціною P0.
Крива попиту D '- це важливий випадок, потомучто він характеризує криву попиту, з которойсталківается невелика конкурентна фірма набольшими ринку. Якщо така фірма намагається призначають-чить більш високу ціну, ніж інші продавці, Тоона втратить всіх своїх клієнтів. Але посколькуона відносно мала в порівнянні з ринком вцілому, то вона може продавати стільки, скільки хо-чет виробляти, по превалюючою на ринку ценеМи повернемося до цього важливого спеціальному слу-чаю в гол. 9.
У табл. 5-4 коротко охарактеризовано розглянуто-ні вище концепції, пов'язані з еластічностьюспроса за ціною.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Еластичність попиту: крайніеслучаі "
 1. 8. Концептуалізація і розуміння
  еластичність попиту на картоплю. Він встановив унікальний і приватний історичний факт. Жодна розумна людина не може сумніватися, що поведінка людей по відношенню до картоплі і будь-якому іншому товару змінюється. Різні люди цінують одні й ті ж речі по-різному, з іншого боку, при зміні умов оцінки одних і тих же людей також змінюються [Див с. 330.]. За межами економічної історії
 2. 5. Логічна каталлактики versus математична каталлактики
  еластичності попиту на різні товари. Професор Пол Г. Дуглас оцінив результат досліджень Шульца як роботу, настільки ж необхідну, щоб допомогти зробити економічну теорію більш-менш точною наукою, як визначення атомних ваг для розвитку хімії [Див П. Дугласа в: Econometrica. VII. 105.]. Але вся справа в тому, що Шульц не займався визначенням еластичності попиту на будь-який товар як
 3. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  еластична, щоб забезпечити потреби швидко зростаючого населення. Ні сільське господарство, ні гільдії не потребували додаткових працівниках. Торгівля була генетично просякнута духом привілеї та виключної монополії; її інституційною основою були ліцензії та дарована патентна монополія; її філософією були обмеження та заборону конкуренції, як внутрішньої, так і іноземній.
 4. Коментарі
  еластичності попиту, 55-56, 330 Винаходи, 477 Майнові інтереси, 253, 261, 316, 799 Інвестиції: адаптованість і, 470, 471, 474 , 479; буми і, 539; іноземні, 463-465, 467-469, 474, 479; капітал, 324, 348, 357, 468-469, 569; міжнародні, 466-470; неадаптіруемие, 325, 369, 539; небажання робити, 546; помилкові інвестиції, 369, 521-523, 526, 545; переінвестірованіе, 521-523;
 5. 4.6. Додаткова інформація
  еластичності попиту, від зміни економічної кон'юнктури, рівня цін, якості об'єктів і витрат на рекламу. Житлова сфера - область народного господарства, що включає будівництво та реконструкцію житла, споруд та елементів інженерної та соціальної інфраструктури, управління житловим фондом, його утримання та ремонт. Житлове право - частина цивільного права, що регулює порядок
 6. ІНФЛЯЦІЯ: згаслої ВУЛКАН
  еластичність поставок була високою внаслідок процесів відновлення після Другої світової війни і економічної інтеграції, вимушеної в обстановці « холодної війни ». Тепер еластичність висока внаслідок інтеграції другого світу в перший світ і рішучості більшої частини третього світу замінити виготовлення сурогатів імпортних продуктів виробництвом, орієнтованим на експорт. Після Другої
 7. 2. Попит: індивідуальний і ринковий. Фактори попиту і закон його зміни. Еластичність попиту
  попитом слід розуміти представлену на ринку потребу в товарах. Але не всяка потреба, а лише підлягає задоволенню і забезпечена грошовим еквівалентом, тобто платоспроможна, потреба. Потреба однієї людини, забезпечена грошима і обов'язково «винесена на ринок» і орієнтована завжди на покупку певного товару або послуги, характеризує індивідуальний попит,
 8. Крива попиту і закон падаючого попиту
  попит, завжди існує певне співвідношення. Висока ціна товару обмежує попит на нього, зменшення ціни на цей товар, як правило, обумовлює зростання попиту на нього. Цю взаємозв'язок між ціною і кількістю товару, що купується можна відобразити на графіку. Припустимо, що при ціні 5 дол за одиницю товару усіма споживачами буде куплено на ринку 10 одиниць товару, при ціні 4
 9. Величина і характер зміни попиту
  еластичності попиту. Поняття еластичності попиту розкриває процес адаптації ринку до змін в основних факторах (ціні даного товару, ціною інших товарів, доходів споживачів і т.д.), що визначають попит. Розглянемо спочатку коефіцієнт еластичності попиту за ціною - показник чутливості обсягу попиту до зміни його ціни. Він визначається як відношення процентної зміни обсягу
 10. Втручання в механізм ринкової рівноваги
  еластичності; обсяг виробництва товару; рівень доходів у суспільстві і розподіл цих доходів між виробниками і споживачами оподаткованих товарів. Вплив оподаткування продукції на ціну її ринкової рівноваги можна зобразити графічно (рис. 4.11). Оподаткування викликало підвищення ціни, що сплачується споживачем, і одночасно знизило ціну, одержувану виробником
© 2014-2022  epi.cc.ua