Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

4. Товари-замінники і еластічностьно пеку


Які фактори визначають, чи буде еластічностьспроса за ціною на будь-який конкретний товар іліуслугу високою або низькою? Найбільш важливим фак-тором є наявність замінників даного това-ра, Розглянемо два приклади,
1. Візьмемо ринок всіх продуктів харчування: м'яса, хліба, риби, птиці - всього їстівного. Предполо-жим, що ціни всіх продуктів харчування возрастаютна 1%. Чи зміниться обсяг попиту в цілому на біль-шую величину, наприклад на 10%, або на малу ве-личину, наприклад на 0,5%? Відповідь більш близький до
0,5%. Причина полягає в тому, що у потребітелейнет підходящих замінників для їжі взагалі, іобойтісь без неї вони реально не можуть. Вони могутскорректіровать свою дієту, використовуючи їжу болеееффектівним чином і худнучи, але більшість лю-дей вважатимуть дуже болючим занадто сильне со-кращения обсягу попиту на їжу.
2. Припустимо, що має місце 1-процентнийрост ціни на певний вид кукурудзяних пластівців-їв, а інші ціни не змінюються. У цьому випадку длябільшості споживачів знайдеться достаточномного доброякісних замінників. Біль-шість споживачів можуть використовувати в їжу дру-Гії сорти пластівців, інші каші для сніданку ілілюбую іншу їжу з усього різноманіття альтернативних продуктів для сніданку, включаючи яйця, м'ясо, кондитерські вироби, фрукти або просто хліб смаслом Звичайно, деякі споживачі можуть від -давати такі сильні переваги конкретномувіду пластівців, що вони не побачать ні в одній з етіхальтернатів адекватного замінника даного про-продукту, і їх індивідуальні шкали попиту могутбить нееластичними.
Але так як більшість по-требителей мають у розпорядженні относітельномного замінників даного продукту, то в целомеластічность попиту за ціною на конкретний сорткукурузних пластівців може цілком дорівнювати 3, 5ілі більше.
Принцип, згідно з яким еластичність спросаопределяется наявністю товарів-замінників, озна-чає, що певний споживчий товар, що має більш вузьке призначення (конкретнийсорт кукурудзяних пластівців на противагу ку-курузним пластівцям в цілому, кукурудзяні пластівці впротівоположность продуктам для сніданку або
ТАБЛИЦЯ 5-4. Концепції еластичності попиту
Еластичність Технічний термін Характеристика Нескінченна Абсолютно Крива попиту еластичний є Нескінченно горизонтальній еластичний Більше Еластичний Крива попиту одиниці має Одинична Єдиної негативний еластичності нахил (убуває) Менше Нееластичний одиниці Нульова Абсолютно Крива попиту нееластичний є Повністю вертикальної нееластичний 83
ТАБЛИЦЯ 5-5. Оцінки еластичностей попиту за ценеТовар або послуга Еластичність Сарос за ціною
Їжа 0,63
Одяг 0,51
Транспортні засоби 0,60
Кров (житло) 0,56
Медичне обслуговування 0,80
Приладдя туалету 2,42
Спортивні товари 2,40
Послуги таксі 1,24
Квіти, насіння, саджанці 2,70
Джерела: E Lazear and R. Michael, "Family Size and the Distributionof Real Per Capita Income ", American Economic Review, March 1980, Table 2; H.
Houthakker and L Taylor, Consumer Demand in the UnitedStates, Harvard University Press, 1970, Table 3i
нафту на противагу енергоносіям вооб-ще), зазвичай характеризується більш високою ела-стичностью попиту за ціною, ніж більш широко при-міняли продукт.
У табл. 5-5 наведені деякі оцінки еластичності за ціною, отримані на основі двох ем-піріческіх досліджень споживчого поведе-ня. Ці оцінки підтверджують, що попит на такіегруппи основних предметів споживання, як їжа житло, є нееластичним. Навпаки, еластичності попиту за ціною може бути достаточновисокой для продуктів з більш вузьким призначенням, таких, як спортивні товари або прінадлежностітуалета. Цікаво порівняння між еластічностьюспроса на всі види транспорту, що складає 0,6, іеластічностью попиту на дуже конкретний вид, скажімо, на поїздки на таксі, яка дорівнює 1,24. Той факт, що еластичність попиту на таксі неяк-до вище, відображає наявність замінюють відовтранспорта, включаючи автобуси, приватні машини і машина, взяті напрокат. Навпаки, едінственнаяальтернатіва споживанню транспортних послуг-це не їздити взагалі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Товари-замінники і еластічностьно пеку "
 1. 10. Промоутери, керуючі, фахівці та бюрократи
  товарами, в яких вони потребують найсильніше, полягає не просто у визначенні загального плану використання ресурсів. Зрозуміло, ніхто не сумнівається в тому, що це основна функція промоутера і спекулянта. Але крім великих коригувань потрібно також безліч дрібніших. Кожна з них може здаватися незначною і мало впливає на загальний результат. Але кумулятивний ефект
 2. 3. Ціни на товари вищих порядків
  товари більш високих порядків в кінцевому рахунку визначаються цінами на товари першого, або нижчого порядку, тобто споживчі товари. Внаслідок цього в кінцевому рахунку вони визначаються суб'єктивними оцінками всіх членів ринкового суспільства. Однак важливо розуміти, що ми стикаємося зі взаємними зв'язками цін, а не зі зв'язками між оцінками цінності. Ціни на компліментарні чинники виробництва
 3. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  товарів і послуг. Але поки триває кредитна експансія і на позиковий ринок викидаються все нові й нові порції інструментів, що не мають покриття, продовжується тиск на валову ринкову ставку відсотка. Валова ринкова ставка буде рости за рахунок позитивної цінової премії, яка з розвитком процесу експансії буде безперервно зростати. Але так як кредитна експансія триває, то
 4. 3. Війна і автаркія
  товарами конфедерати залежали від Європи. Коли військово-морські сили Сполучених Штатів були достатньо сильні, щоб блокувати їх узбережжі, вони дуже скоро починали відчувати брак спорядження. Німці в обох світових війнах опинялися в такій же ситуації. У постачанні продовольством і сировиною вони залежали від закордону. Але вони не змогли подолати британську блокаду. Вихід обох воєн був
 5. ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ
  товарів і послуг не можуть використовувати дефіцитні ресурси, не компенсувавши їх цінність власникам. Платити доводиться стільки, скільки потрібно, щоб власники ресурсів відмовилися від їх альтернативного використання. По суті, чітко визначені права приватної власності не дозволяють застосовувати насильство як знаряддя конкуренції. Виробникові, у якого ви не хочете купувати
 6. ВЗГЛЯД ВПЕРЕД
  товарів, так що вони вступили на шлях економічного розвитку і почали орієнтуватися на експорт. Десятки мільйонів людей (що живуть в Сінгапурі, Гонконзі, на Тайвані і в Південній Кореї) вже звикли до орієнтації на експорт, а зараз до орієнтації на експорт прагнуть країни третього світу, які нараховують мільярди людей (в Індонезії, Індії, Пакистані, Мексиці). Внаслідок цього експорт з країн
 7. 2. Попит: індивідуальний і ринковий. Фактори попиту і закон його зміни. Еластичність попиту
  товару, яке буде куплено за прийнятну ціну і певний проміжок часу. Попит на ринку виступає з боку споживача, вірніше, покупця і відображає потреби людей. Тому під попитом варто розуміти представлену на ринку потребу в товарах. Але не всяка потреба, а лише підлягає задоволенню і забезпечена грошовим еквівалентом, тобто платоспроможна,
 8. Крива попиту і закон падаючого попиту
  товари. Між ринковою ціною товару і тим його кількістю, на яке пред'являється попит, завжди існує певне співвідношення. Висока ціна товару обмежує попит на нього, зменшення ціни на цей товар, як правило, обумовлює зростання попиту на нього. Цю взаємозв'язок між ціною і кількістю товару, що купується можна відобразити на графіку. Припустимо, що при ціні 5 дол за
 9. Величина і характер зміни попиту
  товару. Характер же попиту змінюється тоді, коли змінюються фактори, що мали раніше постійні величини. Графічно зміна обсягу попиту виражаються в «рух» по кривій попиту вниз або вгору. Зміна ж характеру попиту виражається в «русі» кривої попиту, її зсуві вправо або вліво (рис. 4.4). Така ситуація можлива, наприклад, якщо дохід населення змінився. Якщо він збільшився, то
 10. Взаємозамінність факторів виробництва
  товарів. Якщо весь набір факторів виробництва та ресурсів представити як витрати праці, матеріалів і капіталу, виробнича функція може бути описана таким чином: Q=F (L, К, М), де Q ~ максимальний обсяг продукції, вироблений при даній технології і даному співвідношенні праці - L; капіталу - К; матеріалів - М. Виробнича функція характеризує залежність фізичного
© 2014-2022  epi.cc.ua