Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Як максимізувати загальну велічінудохода


Як ми зазначили вище, загальна величина расходовпотребітелей на товар дорівнює загальній величині дохо-так, отриманого продавцями. Таким чином, еластичності попиту є надзвичайно полезнойконцепціей для продавців, які хочуть виявітьпоследствія впливу змін цін на їхні доходи.
Припустимо, наприклад, що керуючий фут-хворого стадіону, чия шкала попиту представлена в
РІС. 5-4. Взаємозв'язок між еластичністю попиту і ре-док впливу змін піни на оббиту вели-чину витрат. Загальна величина витрат на товар, предсгавля-ющая собою добуток ціни та кількості (обсягу попиту), дорівнює площі прямокутника OPAAQA в тому випадку, коли пенаравняется РА. Коли ціна падає до Рв, сумарні витрати на те-вар змінюються на величину різниці між кольоровий (+) об-ласті і сіркою (-) областю
Випадок А: попит еластичний,
і витрати зростають з падінням ціниоб'ма попиту
об'ма попиту

Випадок У: попит нееластичний,
і витрати зменшуються з падінням ціни
Випадок С: еластичність попиту дорівнює 1, і витрати не змінюються з падінням ціни
ТАБЛИЦЯ 5-3. Еластичність попиту і загальна суммарасходов.

Еластичність попиту за ценеРавна 1 Зміна Вище 1 (одиничної Нижче 1 піни (еластичний) еластичності) (нееластичний) Ціна Витрати Витрати Витрати зростає падають незмінні ростуть Ціна Витрати Витрати Витрати знижується ростуть незмінні падають табл. 5-1 і 5-2, намагається вирішити, яку ціну призначають-чить, з тим щоб максимізувати дохід від прода-жи квитків в розрахунку на одну гру. У табл. 5-2 поки-Зано, що відповідь дорівнює 12,50 дол, тобто значенню це-ни в точці одиничної еластичності. При будь бо-леї високою ціною керуючий може увелічітьдоход шляхом зниження ціни; при будь-який більш низ-кою ціною керуючий може збільшити дохід, по-вишая ціну. Висновок полягає в тому, що витрати ідоходи максимальні у точці, в якій еластичний-ність попиту дорівнює 1.
На рис 5-5 дані про загальну величину доходу ізтабл. 5-2 представлені в графічному вигляді. Сума, витрачена на квитки на футбол і рівна об-

0 5 10 15 20 25Цена, дол за квиток
РІС. 5-5. Ціна і загальна величина доходу від квитків нафутбол. У міру зниження ціни з високих рівнів загальна ве-личина витрат покупців (а отже, і загальна велічінадохода продавців) збільшується.
Вона продовжує повишатьсядо тих пір, поки попит залишається еластичним Коли ціна достига-ет 12,50 дол - точки А, попит стає одиничної еластичний-ності. Потім подальше зниження ціни зменшує дохід, пото-му що попит нееластичний при більш низьких цінах
щей величиною доходу у розрахунку на гру, показанапрі кожному значенні ціни. З малюнка випливає, що сумарні витрати або сумарний дохід до-Стігала максимуму при ціні 12,50 дол, відповідної одиничної еластичності попиту. Це підтверджуе той висновок, що дохід або загальна велічінарасходов максимальні тоді, коли еластічностьспроса за ціною дорівнює 1б.
У вікні 5-1 показується, як знання взаімосвязімежду еластичностями попиту і доходами продавши-цов допомагає нам зрозуміти цікаву особенностьринков сільськогосподарських продуктів. Індивіду-альний дохід будь-якого фермера буде тим вище, чемлучше його врожай за інших рівних умов. Носовокупний дохід всіх фермерів, як правило, ні-ж, коли врожаї у всіх фермерських хозяйстваххорошіе, ніж коли вони погані. Тут і під багатьохінших ситуаціях важливо усвідомити: те, що вірно вотношении окремо взятого індивіда, не орга-тельно є вірним для всіх разом узятих
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Як максимізувати загальну велічінудохода"
 1. § 2. Вигідний БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ
  яких джерел фірми-позичальники виплачують відсотки за позичає їм грошовий капітал? Ще А. Сміт у небагатьох словах розкрив суть справи. Якщо чинний капіталіст - позичальник чужих грошей "використовує їх як капітал, він вживає їх на утримання продуктивних робітників, які відтворюють їх вартість з деяким прибутком. У цьому випадку він може повернути капітал та сплатити відсотки, не
 2. Об'єднання ризиків і диверсифікація
  як і страховихринков). Щоб зрозуміти це, розглянемо більш під-робно поведінку покупців фінансових актівов.Інвестор - противник ризику воліє висо-кую середню норму віддачі портфеля фінансовихактівов, але при цьому він відкидає повишеннийріск. Оскільки покупці є противника-ми ризику, вони повинні бути компенсовані більшевисоку нормою віддачі за те, що вони прінімаютна себе
 3. 1. Економічна теорія і праксиология
  як їх підвів помилковий метод. Вони займалися людством в цілому або оперували іншими Холістичний поняттями нації, раси чи церкви. Такі мислителі встановлювали цілком довільні цілі, яким мало відповідати поведінка подібних целостностей. Але вони не могли дати задовільної відповіді на питання, які сили змушують безліч діючих індивідів поводитися таким
 4. 1. Цілеспрямована дія і тваринна реакція
  як і інші явища зовнішнього світу. Діючий людина повинна приймати до уваги все, що відбувається в його тілі , точно так само, як і інші фактори, наприклад погоду або думку своїх сусідів. Зрозуміло, в певних межах цілеспрямоване поведінка здатна нейтралізувати дію тілесних сил і в цих межах поставити тіло під контроль. Людині іноді вдається зусиллям волі здолати
 5. 9. Про ідеальному типі
  як людську поведінку; вона осягає їх сенс допомогою праксіологічного пізнання і розуміє їх значення, розглядаючи їх індивідуальні та унікальні риси. Для історії важливо тільки значення для людини: значення, яке люди надають станом справ, яке вони бажають змінити; значення, яке вони надають своїй діяльності; значення, яке вони надають результатами своєї поведінки.
 6. 4. Співвідношення дій у часі
  як до збігу різних дій. Люди часто не розуміють значення терміну шкала цінності і не звертають уваги на перешкоди, що виключають припущення синхронності різних дій індивіда. Вони пояснюють різні дії людини як результат шкали цінності, що не залежить від цих дій і попередніх їм, і попередньо розробленого плану, до реалізації якого вони
 7. 2. Світогляд і ідеологія
  як про світогляд. Світогляд як теорія є поясненням всього, а як керівництво до дії думкою щодо найкращого засоби усунення занепокоєння в тій мірі, наскільки це можливо. Таким чином, світогляд, з одного боку, є поясненням всіх явищ, а з іншого боку, технологією в обох значеннях цього терміна, взятого в самому широкому сенсі. Релігія,
 8. 4. Стабілізація
  як плід останніх 150 років грошового обігу та банківської справи, можна, так би мовити, як виправдання згадати пом'якшувальні обставини допущених помилок. Але подібні співчутливі пояснення не роблять ці помилки більш розумними. Стабільність, на встановлення якої спрямовані програми стабілізації, беззмістовне і суперечливе поняття. У людини схильність до
 9. 2. Економічний розрахунок і наука про людську діяльність
  як формулювання Бодена і Даванцаті, і законом Грегорі Кінга, стало першою ознакою усвідомлення того, що діяльність відрізняється регулярністю явищ і неминучою необхідністю. Перша всеосяжна система економічної теорії, видатне досягнення економістів класичної школи, була по суті теорією обчислюється діяльності. Уздовж лінії, що відокремлює діяльність, ісчісліми в грошових
 10. 1. Визначення меж проблем каталлактики
  яких сумнівів і невизначеності. Відтоді, як люди стали прагнути до систематичного вивчення економічної науки, чи політичної економії, всі сходилися на тому, що завданням цієї галузі знання є дослідження ринкових явищ, тобто визначення взаємних співвідношень обміну товарів і послуг, переуступає на ринках, їх прояв в людській діяльності та їх вплив на
© 2014-2022  epi.cc.ua