Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

2. Еластичність попиту та доходипродавцов


Припустимо, що інформація табл. 5-1 розрахована-на керуючим стадіону, якого цікавить об-


5 Так як крива попиту є спадною, чисельник і знаменник вуравненіі (1) мають протилежні знаки, тобто коли ціна ідетвверх, обсяг попиту йде вниз. Отже, відношення процентнихізмененій обсягу попиту і ціни є насправді негативні-тільних, хоча за угодою знак «мінус», як правило, опускається.
4 Це не обов'язково справедливо для нелінійних кривих попиту; см. при ложение до даної глави.
Обсяг попиту
РІС. 5-3. Еластичність попиту вздовж кривої попиту на квитки на футбол. Еластичність попиту за ціною на даній лінейнойкрівой попиту висока при високих цінах і низька при низьких цінах
щая сума доходу, одержуваного університетом отпродажі квитків на футбол. Якщо дивитися на це з точки зору покупців, то сумарні расходина квитки на футбол (або на будь інший товар послугу) дорівнюють добутку ціни і об'емаспроса.
Мешкаючи
сума=ціна X обсяг попиту (2) витрат
Загальна сума витрат покупців дорівнює так-же величині доходу, отриманого продавцями.
У четвертому стовпці табл. 5-2 показані суммар-ні витрати на квитки на футбол при кожному значенні ціни. Наприклад, при ціні 20 дол за білетоб'ем попиту дорівнює 20 тис, і отже, общаясумма витрат на квитки становить 400 дол (20 дол х 20). Зверніть увагу, що в табл. 5-2суммарние витрати спочатку зростають і потім убиваютпо міру падіння ціни.
Рівняння (2) вказує на два результату віз-дії зміни ціни на величину суммарнихрасходов. Коли ціна падає, зменшується і первийчлен правій частині рівняння (2), прагнучи снізітьобщую величину витрат. Але з падінням ценирастет обсяг попиту, прагнучи підвищити суммар-ні витрати. Зростає або падає в действітельностіобщая величина витрат - це залежить від того, є при-ляется чи зростання обсягу попиту достатнім, чтобикомпенсіровать дію нижчої ціни.
Таблиця 5-2 демонструє наступний важнийобщій результат.
Про Коли еластичність попиту на який-ліботовар вище 1, то невелике зниження цениувелічівает витрати на даний товар; когдаеластічность попиту менше 1, то небольшоесніженіе ціни скорочує загальну велічінурасходов на даний товар.

Цей результат безумовно правдоподібний. Для тогощоб зростання обсягу попиту переважив воздействіесніженія ціни на загальну величину доходу, об'емспроса повинен бути вельми чутливий до змін ціни. Чим вище еластичність попиту, тим бо-леї чутливий обсяг попиту до змін цени.Соотношеніе між еластичністю попиту і з-менениями доходу є настільки важливим, чтоона визначило термінологію, використовувану для характеристики еластичностей попиту.
Про Кажуть, що попит є еластичним, якщо еластичність попиту за ціною більше 1.Спрос є нееластичним, якщо еластичний-ність за ціною менше 1. Якщо еластичність рав-на 1, то попит має одиничну еластичність.
На рис 5-3 попит є еластичним при ценахвише 12,50 дол і нееластичним при значеніяхцен нижче 12,50 дол Ціна в 12,50 дол відпо-ствует попиту одиничної еластичності.
На рис 5-4 графічно показано, які зраді-ня зазнає загальна сума витрат по мереізмененія ціни, коли крива попиту є ли-лінійної. У всіх трьох випадках початкове значен-ня ціни P1 зменшується до Рв. Обсяг попиту слідом-ствие цього зростає з QA до QR. Первоначальниерасходи дорівнюють ціні, помноженої на обсяг попиту, РА X QA або площі прямокутника 0PAAQB. Пріновой, нижчою ціною загальна величина расходовравняется Рв X QB або площі прямоугольніка0PBBQB.
Які зміни відбуваються з величиною расхо-дов? Зниження ціни означає, що витрати падаютна величину сірої області зі знаком «мінус», новозросшій обсяг попиту підвищує витрати на ве-личину кольоровий площі зі знаком «плюс». Разом-вим результатом у разі А є увеліченіерасходов, так як область (+) більше області (-). Іншими словами, в еластичною зоні кривої попиту (до верхнього краю) скорочення ціни призводить кросту не тільки обсягу попиту, але також і общейсумми витрат. Збільшення обсягу попиту біль ніж переважує зниження ціни.
У разі В показаний протилежний результатную нееластичною частині кривої попиту. Тут знижений-ня ціни, хоча, звичайно ж, підвищує обсяг спро-са, але призводить до падіння сумарних расходов.Область (+) менше області (-) тому, що об'емспроса не настільки чутливий до змін ціни, іобщая величина витрат, таким чином , меньшепрі нижчою ціною.

Випадок З зображує прикордонний випадок, когдадополнітельние витрати, зумовлені більш ви-соким обсягом попиту, в точності врівноважують
ТАБЛИЦЯ 5-2. Еластичність попиту за ціною і общаявелічіна витрат на квитки
Обсяг Загальна сума витрат
Ціна, попиту, Елас-(ціна ж обсяг),
дол. / квиток тис / матч особистість тис дол на матч
22,50 10 9,00 225 20,00 20 4,00 400 15,00 40 1,50 600 12, 50 50 1,00 625 10,00 60 0,67 600 5,00 80 0,25 400 2,50 90 0,17 225 1,00 96 0,04 96 0,00 100 0,00 0 79
вплив більш низької ціни. У цьому випадку еластичний-ність попиту дорівнює 1 (попит одиничної еластично-сті). Щоб зрозуміти, чому це так, згадайте, ка-ким чином визначається загальна сума витрат вуравненіі (2): загальна сума витрат=ціна X об'єк-ем попиту. Тепер, якщо ціна падає на 1%, а об'емспроса зростає внаслідок цього на 1%, то вироб-ведення ціни і обсягу попиту залишається неизмен-ним5. Якщо обсяг попиту збільшується більш ніж
'Так як еластичність попиту за ціною різна в кожній точці крівойспроса на рис 5-4, то 1-процентне зниження ціни від точки едінічнойеластічності насправді злегка знизить загальну величину расхо- дов. Чому? Коли ієна знижена, споживач рухається уздовж крівойспроса до точок, де еластичність трохи менше 1, і, отже, витрати падають при подальшому зниженні ціни. Описані вище іподитоженние в табл. 5-3 співвідношення для еластичностей за ціною ви-полняются в точності тільки для нескінченно малих змін ціни.

На 1%, загальна сума витрат зростає, есліменее ніж на 1%, то загальна сума витрат падает.Такім чином, точка на кривій попиту, відпо-ствующая одиничної еластичності, є поділу-ляющие точкою, нижче якої подальше скор-щення ціни призводить до зменшення загальної вели-чини витрат.
Таблиця 5-3 підсумовує те, як соотношеніемежду змінами ціни і споживчими рас-ходами на товар залежить від еластичності попиту поценнее.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Еластичність попиту та доходипродавцов "
 1. 3. Еластичність попиту: крайніеслучаі
  еластічностіпо ціною ситуація, коли крива попиту прінімаетдва важливих крайніх положення, як показано нарис 5-67. Вертикальна крива попиту D показиваетабсолютную нечутливість обсягу попиту до зміни ціни. У даному випадку еластічностьспроса дорівнює нулю; економіст сказав би, що дан-ний попит повністю нееластичний, або совершеннонееластічен. Той, хто говорить «Я повинен іметьето, якою б
 2. 8. Концептуалізація і розуміння
  еластичність попиту на картоплю. Він встановив унікальний і приватний історичний факт. Жодна розумна людина не може сумніватися, що поведінка людей по відношенню до картоплі і будь-якому іншому товару змінюється. Різні люди цінують одні й ті ж речі по-різному, з іншого боку, при зміні умов оцінки одних і тих же людей також змінюються [Див с. 330.]. За межами економічної історії
 3. 5. Логічна каталлактики versus математична каталлактики
  еластичності попиту на різні товари. Професор Пол Г. Дуглас оцінив результат досліджень Шульца як роботу, настільки ж необхідну, щоб допомогти зробити економічну теорію більш-менш точною наукою, як визначення атомних ваг для розвитку хімії [Див П. Дугласа в: Econometrica. VII. 105.]. Але вся справа в тому, що Шульц не займався визначенням еластичності попиту на будь-який товар як
 4. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  еластична, щоб забезпечити потреби швидко зростаючого населення. Ні сільське господарство, ні гільдії не потребували додаткових працівниках. Торгівля була генетично просякнута духом привілеї та виключної монополії; її інституційною основою були ліцензії та дарована патентна монополія; її філософією були обмеження та заборону конкуренції, як внутрішньої, так і іноземній.
 5. Коментарі
  еластичності попиту, 55-56, 330 Винаходи, 477 Майнові інтереси, 253, 261, 316, 799 Інвестиції: адаптованість і, 470, 471, 474 , 479; буми і, 539; іноземні, 463-465, 467-469, 474, 479; капітал, 324, 348, 357, 468-469, 569; міжнародні, 466-470; неадаптіруемие, 325, 369, 539; небажання робити, 546; помилкові інвестиції, 369, 521-523, 526, 545; переінвестірованіе, 521-523;
 6. 4.6. Додаткова інформація
  еластичності попиту, від зміни економічної кон'юнктури, рівня цін, якості об'єктів і витрат на рекламу. Житлова сфера - область народного господарства, що включає будівництво та реконструкцію житла, споруд та елементів інженерної та соціальної інфраструктури, управління житловим фондом, його утримання та ремонт. Житлове право - частина цивільного права, що регулює порядок
 7. ІНФЛЯЦІЯ: згаслої ВУЛКАН
  еластичність поставок була високою внаслідок процесів відновлення після Другої світової війни і економічної інтеграції, вимушеної в обстановці « холодної війни ». Тепер еластичність висока внаслідок інтеграції другого світу в перший світ і рішучості більшої частини третього світу замінити виготовлення сурогатів імпортних продуктів виробництвом, орієнтованим на експорт. Після Другої
 8. 2. Попит: індивідуальний і ринковий. Фактори попиту і закон його зміни. Еластичність попиту
  попитом слід розуміти представлену на ринку потребу в товарах. Але не всяка потреба, а лише підлягає задоволенню і забезпечена грошовим еквівалентом, тобто платоспроможна, потреба. Потреба однієї людини, забезпечена грошима і обов'язково «винесена на ринок» і орієнтована завжди на покупку певного товару або послуги, характеризує індивідуальний попит,
 9. Крива попиту і закон падаючого попиту
  попит, завжди існує певне співвідношення. Висока ціна товару обмежує попит на нього, зменшення ціни на цей товар, як правило, обумовлює зростання попиту на нього. Цю взаємозв'язок між ціною і кількістю товару, що купується можна відобразити на графіку. Припустимо, що при ціні 5 дол за одиницю товару усіма споживачами буде куплено на ринку 10 одиниць товару, при ціні 4
 10. Величина і характер зміни попиту
  еластичності попиту. Поняття еластичності попиту розкриває процес адаптації ринку до змін в основних факторах (ціні даного товару, ціною інших товарів, доходів споживачів і т.д.), що визначають попит. Розглянемо спочатку коефіцієнт еластичності попиту за ціною - показник чутливості обсягу попиту до зміни його ціни. Він визначається як відношення процентної зміни обсягу
© 2014-2022  epi.cc.ua