Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

На-проти, довгострокова крива сукупної пропозиції вертикальна, тобто уро-вень цін не

На-проти, довгострокова крива сукупної пропозиції вертикальна, тобто уро-вень цін не впливає на обсяг пропозиції в довгостроковому періоді. У гол. 31 були представлені три теорії позитивного нахилу короткострокової кривої сукупність-ного пропозиції: теорія невірних уявлень про відносних цінах, теорія жорсткої заробітної плати і теорія негнучких цін. Оскільки з плином часу подання, заробітна плата і ціни коригуються відповідно до мінливих економічними умовами, позитивна залежність між рівнем цін і обсягом пропозиції існує лише в короткостроковому періоді але не в довгостроковому. M. Фрідмен і Е.
Фелпс застосували ту ж саму логіку до кривої Філліпса. У точності так само як крива сукупної пропозиції харак-теризуется позитивним нахилом тільки в короткостроковому періоді, зворотна залежність між інфляцією і безробіттям має місце лише в коротко-терміновому періоді. І крива Філліпса вертикальна аналогічно тому, як вертикально довгострокова крива сукупної пропозиції. Як допоміжний засіб для пояснення залежності між ін-фляции і безробіттям у короткостроковому і довгостроковому періодах M. Фрідмен і Е. Фелпс ввели в аналіз нову змінну: інфляційні очікування - показу-тель оцінки суб'єктами економіки можливих змін загального рівня цін.
Як ми встановили в гол. 31, інфляційні очікування впливають на уявлення еконо-вів агентів про відносних цінах, рівень заробітної плати і ціни. Таким чином, інфляційні очікування - один з факторів, що визначають положення короткострокової кривої сукупної пропозиції. У короткостроковому періоді ФРС відноситься до інфляційних очікувань (а значить, і до короткострокової кривої сукупність-ного пропозиції) як до заданим. Якщо пропозиція не змінюється, кріваясово-купного попиту зсувається і економіка переміщується вздовж даної короткострокової кривої сукупної пропозиції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " На-проти, довгострокова крива сукупної пропозиції вертикальна, тобто уро-вень цін не "
 1. Глосарій
  протидіють захисним механізмам монополій. БАЛАНС (бухгалтерський). Balance sheet Включає в себе ак-тиви (кошти, що знаходяться у володінні), пасиви (суммуобязательств), а також чисту вартість капіталу (суммар-ні активи за вирахуванням пасивів) якої-небудь фірми або дру-гого інституту на певний момент часу. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА З частковим РЕЗЕРВАМІ.Fractional reserve banking.
 2. Класична модель
  довгостроковий. Усі ціни в економіці адаптуються до зміни співвідношення між попитом і пропозицією теж не негайно. Тому класична модель - це модель, що описує довгостроковий період (модель «long-run»). Оскільки в економіці завдяки гнучкості цін завжди існує повна зайнятість і обсяг виробництва знаходиться на рівні потенційного ВВП, то крива сукупної пропозиції
 3. Інфляція та її показники
  протилежним інфляції, є дефляція - стійка тенденція зниження загального рівня цін. Існує також поняття дезінфляції, що означає зниження темпу інфляції. Головним показником інфляції виступає її темп (або рівень), який розраховується як процентне відношення різниці загального рівня цін (дефлятора ВВП) поточного року (P t) і загального рівня цін (дефлятора ВВП) попереднього року
 4. 4 . Розподіл доходів. Нерівність
  проти приватної власності, «незароблених» доходів і права спадкування; - по-друге, індивідуалістичні доктрини, які стверджують гідність особи і пов'язане з ним право всіх людей на соціальний мінімум; - по-третє, кейнсіанська концепція, яка доводить, що нерівність послаблює попит на споживчі товари, стримує економічне зростання. Перерозподіл доходів
 5. Згадаймо, що класична діхо-томия є поділ економічних показників на
  довгостроковому періоді, але ніяк не на короткостроковому відрізку часу. Якщо ми розглядаємо часовий проміжок у кілька років, зміни пропозиції грошей впливають на ціни і інші номінальні показники, але не впливають на реальний обсяг ВВП, рівень безробіття або інші реальні змінні. Але на короткострокових відрізках 68t) Частина 12. Економічні коливання в короткостроковому
 6. У точності так само як ми аналізуємо окремий ринок, розглядаючи положен-ня кривих попиту та пропозиції, ми
  довгостроковому відрізку часу? Намалюйте модель сукупного попиту та сукупної про-позиції. Які змінні відкладаються на осях координат? Крива сукупного попиту Рівень цін 1. Зниження загального рівня цін ... Обсяг випуску Крива сукупного попиту інформує нас про обсяг всіх товарів і послуг, на які пред'являється попит при кожному даному рівні цін. На рис.
 7. Ми обговорювали, що класична макроек-номічного теорія базується на припущенні про незалежність реальних
  суперечить цій ідеї, так як мається на увазі, що обсяг випуску (реальна змінна) не залежить від рівня цін (номінальна змінна). Як зазначалося раніше, більшість економістів вважають, що даний принцип адекватно описує функціонування економіки в довгостроковому періоді, але не короткострокові її зміни. Таким чином, крива сукупної пропозиції вертикальна тільки в
 8. Ми обговорювали, що довгостроковий економічний ріст детермінують безліч факторів, включаючи
  проти, якщо реформа системи страхування по безробіттю стимулює поті- рявшіх роботу індивідів до активних пошуків нової, природний рівень безробіття знижується і довгострокова крива сукупної пропозиції сме-стіт вправо. Отже, довгострокова крива сукупної пропозиції просто дає нам но-вий спосіб опису класичної моделі економіки, яку ми розро-вали в попередніх
 9. Підвищення обсягу пропозиції грошей ніяк не впливає на ступінь рдасті профспілки або на рівень безробіття. У даному випадку
  довгострокову кри-ву Філліпса вліво. Крім того, оскільки зниження рівня безробіття озна-чає, що збільшення числа працівників, що виробляють товари та послуги, при будь-якому заданому рівні цін веде до зростання обсягу пропозиції товарів і послуг, довгострокова крива сукупної пропозиції переміщається вправо. Тобто за будь-яких заданих темпах зростання грошової маси і темпах інфляції рівень
 10. Вони стверджують, що ФРС поса-на продовжувати експеримент по визна-лению мінімального рівня безработ-ці.
  Довгостроковому періоді інфляційні сподівання-744 Частина 12. Економічні коливання в короткостроковому періоді ня коригуються відповідно зміни-ям фактичної інфляції, і короткострокова крива Філліпса зрушується. В результаті довго-термінова крива Філліпса вертикальна в точці природного рівня безробіття. Зрушення короткострокової кривої Філліпса від-ходять також
© 2014-2022  epi.cc.ua