Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Підвищення обсягу пропозиції грошей ніяк не впливає на ступінь рдасті профспілки або на рівень безробіття. У даному випадку

Підвищення обсягу пропозиції грошей ніяк не впливає на ступінь рдасті профспілки або на рівень безробіття. У даному випадку единий результат збільшення грошової маси - прискорення темпів інфляції. Втім, той факт, що інструменти грошово-кредитної політики не надаючи-ють впливу на природний рівень безробіття, аж ніяк не має на увазі відмови від усіх інструментів економічної політики. Щоб зменшити есте-жавного рівень безробіття, політичні діячі повинні скористатися «важелями», які впливають на функціонування ринку робочої сили. Раніше ми обговорювали, як різні інструменти економічної політики на ринку праці - закони про мінімальну заробітну плату, закони про колектив-ном договорі, система страхування по безробіттю та програми перенавчання - впливають на природний рівень безробіття. «Важелі», використовувані для скорочення природного рівня безробіття, переміщують довгострокову кри-ву Філліпса вліво. Крім того, оскільки зниження рівня безробіття озна-чає, що збільшення числа працівників, що виробляють товари та послуги, при будь-якому заданому рівні цін веде до зростання обсягу пропозиції товарів і послуг, довгострокова крива сукупної пропозиції переміщається вправо.
Тобто при будь-яких заданих темпах зростання грошової маси і темпах інфляції рівень безробіття в економіці знижується, а обсяг випуску зростає. Очікування і короткострокова крива Філліпса На перший погляд заперечення M. Фридменом і Е.Фелпс зворотній залежності між інфляцією і безробіттям у довгостроковому періоді представляється необос-нова. Їх аргументація базувалася на зверненні до теорії, а зворотна залежність між інфляцією і безробіттям, зафіксована А. Філліпсом, Глава 33. Вибір між інфляцією і безробіттям а короткостроковому періоді П.Самуельсоном і P. Солоу - на фактичних даних. Чому ми повинні вірити «сухої теорії» вертикальної кривої Філліпса, в той час як під «вічно зеленіючим древом життя» знаходиться крива Філліпса, що характеризується від-ріцательно нахилом? Не заперечують чи відкриття А. Філліпса, П. Самуельсоіа і P. Солоу класичний висновок про нейтральність грошей? M. Фрідмен і Е. Фелпс прекрасно розуміли правомірність подібних пи-тань і тому самі запропонували спосіб примирення класичної макроекономічної чеський теорії і фактичних даних про негативний нахилі кривої Філліпса у Великобританії і США.
Вони не заперечували наявності зворотного залежності між інфляцією і безробіттям у короткостроковому періоді, однак не визнавали її існування в довгостроковому періоді. Іншими словами, експансіоністська де-ніжно-кредитна політика дозволяє домогтися зниження рівня безробіття на деякий час, проте зрештою безробіття повертається до природний-ному рівню, а подальше збільшення обсягу грошової маси веде виключи-кові до підвищення темпів інфляції. Міркування M. Фрідмена і Е. Фелпса в чому збігаються з нашим анали-зом відмінностей короткостроковій і довгостроковій кривої сукупної пропозиції (гл. 31). (Фактично, викладаючи матеріал у цій главі, ми багато в чому скористалися лись ідеями M. Фрідмена і Е. Фелпса.) Згадаймо, що короткострокова крива сукупної пропозиції має позитивний нахил, а значить, при підвищенні рівня цін кількість товарів і послуг, пропонованих фірмами , зростає.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Підвищення обсягу пропозиції грошей ніяк не впливає на ступінь рдасті профспілки або на рівень безробіття. В даному випадку "
 1. Глосарій
  підвищеної ефективності на 1 дол ГРОШІ. Money. Будь-які загальноприйняті засоби платежу, кото-які можуть обмінюватися на товари і послуги і іспользоватьсядля оплати боргів. ГРОШІ ПІДВИЩЕНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ (Денеж-ная БАЗА). High-powered money (or monetary base). Сума випущених в обіг грошей і банківських депозитів, що знаходяться в Fed ДЕФІЦИТ БЮДЖЕТУ. Позитивне сальдо бюд-жету Budget deficit
 2. 6. Заробітна плата та засоби існування
  підвищення добробуту не виступає проявом дії неминучого закону людської еволюції. Ця тенденція є наслідком взаємодії сил, які можуть діяти вільно тільки в умовах капіталізму. Дуже може бути, враховуючи напрям нинішньої економічної політики, що проїдання капіталу і недостатнє зниження чисельності населення можуть повернути цей процес назад.
 3. 3. Мінімальні ставки заробітної плати
  підвищенні ціни праці або шляхом державного декрету, або шляхом насильницьких дій або загрози подібних дій з боку профспілок. Підвищення ставок заробітної плати вище рівня, який був би визначений вільним ринком, вважається постулатом вічних законів моральності, а також необхідністю з економічної точки зору. Хто б не наважився кинути виклик цієї економічної та
 4. 4.6. Додаткова інформація
  підвищенням освіти та самоосвіти (вивчення професійної та загальноосвітньої літератури). Освіта - це інвестиції в людський капітал. За даними статистики, щороку, витрачений на навчання, підвищує зарплату працівника в середньому на 10%. Освіта не тільки підвищує продуктивність реципієнта (тобто людини, яка його отримала), воно має позитивний зовнішній
 5. Кейнсіанська макроекономічна модель
  підвищення цін на ресурси), але і підвищують ціни на свою продукцію. Тому спочатку економіка рухається уздовж кривої SRAS, так як діє тільки ціновий фактор і росте величина сукупної пропозиції. В результаті економіка потрапляє в точку короткострокової рівноваги (точка В), якій відповідає не тільки більш високий, ніж у точці А, обсяг випуску (Y 2), але і більш високий рівень цін (Р
 6. Лекція 13-а Економічні погляди А. Маршалла
  підвищенням ціни пада ет попит, але це падіння відбувається в різному ступені. Воно мо-же відбуватися більш круто і, навпаки, поступово. Від того, яка залежність існує між змінами ціни і з-менениями попиту, міняється і характер ціни. Маршалл наголоси-кивав, що вирішальне значення має саме з'ясування того, чим визначаються криві попиту та пропозиції, так як мало сказати, що
 7. 9 . Припустимо, що економіка знаходиться у стані спаду. Поясніть, як кожен з наступних видів політики впливав би на
  підвищення темпів інфля-ції. Якщо дії уряду спрямовані на обмеження сукупного cnpoi a, темпи інфляції знижуються, але тільки за рахунок тимчасового збільшення рівня безробіття. 724 Частина 12. Економічні коливання в короткостроковому періоді У цій главі ми досліджуємо цю проблему більш докладно. Залежність між інфляцією та безробіттям привертала увагу
 8. § 6. Основні напрямки сучасної економічної теорії
  підвищення ефективності інвестиційних процесів з боку підприємств і держави («ефект мультиплікатора») і тим самим впливати на виробництво. Таким чином, в його теорії вирішальна роль відводилася інвестиціям, від прибутковості і розмірів яких залежать темпи економічного зростання, масштаби виробництва. Розширення функцій держави, на думку Кейнса, необхідно для раціонального
 9. § 18. Сутність і структура ринку
  підвищення суспільної корисності товарів і послуг, їх якості та споживчих властивостей; - регулююча - надає вплив на співвідношення між різними сферами і галузями економіки, приведення у відповідність 'платоспроможного попиту і пропозиції, накопичення і споживання, інших пропорцій; i - контролююча раціональність виробництва рівнем цін; - конкурентна - формує відносини
 10. 4. Облік витрат виробництва
  підвищення ціни цих одиниць. Ця тенденція може компенсуватися дією інших тенденцій, що працюють в протилежному напрямку, іноді вона може бути настільки слабкою, що її вплив пренебрежимо мало. Але вона завжди присутня і потенційно впливає на структуру витрат. Нарешті, розглянемо випадок З ситуацію, в якій різні недосконале подільні фактори виробництва можна розділити
© 2014-2022  epi.cc.ua