Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Вер-тікальная довгострокова крива Філліпса ілюструє висновок про те, що в довго-терміновому періоді безробіття

Вер-тікальная довгострокова крива Філліпса ілюструє висновок про те, що в довго-терміновому періоді безробіття не залежить від зростання грошової маси та інфляції. Вертикальна довгострокова крива Філліпса, по суті, - одне з висловлю-ний класичної ідеї про нейтральність грошей. Згадайте, що в гол. 31 ми ілюст-лися цю ідею вертикальної довгострокової кривої сукупної про-позиції. Дійсно, як показує рис. 33.4, вертикальна довгострокова крива Філліпса і вертикальна довгострокова крива сукупної пропозиції - дві сторони однієї і тієї ж медалі. На графіку (а) малюнка збільшення пропозиції Рис. 33.4 ЗВ'ЯЗОК Долгосроч-ІНШОЇ КРИВИЙ ФИЛ-Ліпсі З МОДЕЛЛЮ сукупний попит і сово-купно запропонованого-вання На графіку (а) изоб-ражена модель сукупного попиту та сукупної про-позиції з вертикаль-ної кривої сукупність-ного пропозиції. Коли експансіоністів-ська грошово-кредит-ная політика приводить до зрушення кривої сукупного попиту вправо з AD, до AD2, рівновага зміщує-ся з точки А в точ-ку В. Рівень цін підвищується від точки P1 до точки P2, в той час як обсяг випуску залишається незмінним.
На графіку (б) представ-лена довгострокова крива Філліпса (вертикальна в точці природного рівня безробіття). Екс-пансіоністская грошово-кредитна політика переміщує 'економіку з більш низького рівня інфляції (точка А) до більш високого рівня, інфляції (точка / S) при неіз-менном рівні безробіття. Частина 12. Економічні коливання в короткостроковому періоді грошей переміщує криву сукупного попиту вправо з ADx до AD2. У результаті зсуву кривої точка довгострокової рівноваги переміщується з точки Л в точку В. Рівень цін підвищується (від Px до P2), однак внаслідок того, що крива сово-купного пропозиції вертикальна, обсяг випуску залишається тим же самим. На гра-Фике (б) більш швидке зростання пропозиції грошей веде до підвищення темпів інфляції і економіка переміщається з точки А в точку В. Однак внаслідок того, що крива Філліпса вертикальна, рівень безробіття не змінюється. Та-ким чином, вертикальна довгострокова крива сукупної пропозиції та вер-тікальная довгострокова крива Філліпса увазі, що грошово-кредитна політика впливає виключно на номінальні (рівень цін і темп інф-ляції), але ніяк не на реальні змінні (обсяг випуску і безробіття) .
Незалежно від грошово-кредитної політики, що проводиться ФРС, обсяг випуску і без безробіттю в довгостроковому періоді залишаються на природних рівнях. Що ж такого «природного» в природному рівні безробіття? M. Фрід-мен і Е. Фелпс використовували прикметник «природний» для опису рів-ня безробіття, до якого економіка прагне в довгостроковому періоді. Одна-ко те, що рівень безробіття природний, не означає його бажаність для суспільства. Рівним чином, природний рівень безробіття не є по-стоячи. Припустимо, що нещодавно утворений профспілка використовує свою владу над ринком праці для того, щоб укласти договір про підвищення реаль-ної заробітної плати деяких категорій робітників вище рівноважного рівня, що виразиться в надлишковій пропозиції робочої сили і, отже, підви-шении природного рівня безробіття. Такий рівень безробіття «природний» не тому, що він бажаний, а тому, що він знаходиться поза впливом грошово-кредітнойполітікі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Вер-тікальная довгострокова крива Філліпса ілюструє висновок про те, що в довго-терміновому періоді безробіття "
 1. Вони стверджують, що ФРС поса-на продовжувати експеримент по визна-лению мінімального рівня безработ-ці.
  Верждал, що ФРС поса-на продовжувати експеримент по визна-лению мінімального рівня безработ-ці. «Стабільність економіки дозволяє нам без особливих витрат охолодити лю-бій невеликої перегрів», - за-дає Джозеф Стігліц, керівник Групи економічних радників при президенті США. Джерело: «The New York Times / ', September 7, 1996, p. 35. Ho як довго триває
 2. Для конкурентних максимізує прибуток фірм ^ ена товару дорівнює граничним витратам його виробництва.
  Довгостроковому періоді рав-на нулю. При довгостроковій рівновазі ринку всі фірми вибирають максимально ефективну технологію і масштаб виробництва, ціни рав-ни мінімуму середніх сукупних витрат, а число фірм встановлюється достатнім для забезпечення обсягу попиту при даній ціні. Зміна попиту має різний ефект на різних часових інтервалах. У краткосроч-ном періоді
 3. У цьому випадку економіка переміститься ІЕ точки А в точку С.
  довгостроковому періоді економіка повертається до точки А, в якій крива сукупного попиту перетинає довго - термінову криву сукупної пропозиції. Як альтернатива державні діячі, відповідальні за прове-дення грошово-кредитної та податкової політики, можуть спробувати компенсуючого-вать деякі з наслідків зсуву короткострокової кривої сукупної пропозиції за допомогою
 4. Отже, зміни грошово-кредитної політики ведуть до несподіваних коливань випуску, цін, рівня безробіття і тим-па
  вертикальна. У цьому випадку зміни в сово-купно попиті, викликані, наприклад, рівнем пропозиції грошей, не впливають на обсяг вироблених економікою товарів і послуг. M. Фрідмен і Е. Фелпс дійшли висновку, що в довгостроковому періоді безробіття повертається до свого природного рівня. Результат аналізу M. Фрідмена і Е. Фелпса може бути узагальнений у вигляді наступного рівняння: Рис.
 5. Глосарій
  вірячи володіння паєм в капіталі акціонерного товариства і що дають право на отримання частини прибутку у вигляді дивіденду Акціонерне товариство (АТ) - господарське товариство, статутний капітал якого розділений на певне число акцій. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями АТ і несуть ризик збитків у межах вартості належних їм акцій. Акціонерне товариство буває відкритим і закритим. Відкритим
 6. Тому витрати, пов'язані з виробничими потужностями підприємств, в довгостроковому
  довгостроковому періоді є змінними. Оскільки багато витрати є постійними у короткостроковому періоді, але змінними в довгостроковому, криві витрат фірми в довгостроковому періоді відрізняються від кривих витрат в короткостроковому періоді. Розглянемо рис. 13.7. На ньому зображені три криві середніх сукупних витрат у короткостроковому періоді - для малого, середнього і великого
 7. Так каш прибуток від реалізації одиниці продукції - це різниця між ціною (котортм ми знаходимо на кривій попиту) і
  завершеною конкуренції На рис. 17.3 порівнюються довгострокову рівновагу при монополістичної кон-куренції з довгостроковим рівновагою при досконалої конкуренції. (Рівновага за досконалої конкуренції обговорювалося в гол. 14.) Між монополісти-чеський і досконалою конкуренцією є два цікавих відмінності: надмірна і-ная потужність і націнка. Надлишкова потужність. Вільний вхід і вихід з
 8. Ми обговорювали, що класична макроек-номічного теорія базується на припущенні про незалежність реальних
  вертикальної кривої сукупної пропозиції в довгостроковому періоді не суперечить цій ідеї, так як мається на увазі, що обсяг випуску (реальна змінна) не залежить від рівня цін (номінальна змінна). Як зазначалося раніше, більшість економістів вважають, що даний принцип адекватно описує функціонування економіки в довгостроковому періоді, але не короткострокові її зміни.
 9. Ми обговорювали, що довгостроковий економічний ріст детермінують безліч факторів, включаючи
  довгострокове економічне зростання детермінують безліч факторів, включаючи політи-ку відносно заощаджень, інвестицій, освіти, технології , міжна-рідний торгівлі і т. д. Щоразу, коли зміна в одному з цих факторів впливає на здатність економіки виробляти товари та послуги, довго-термінова крива сукупної пропозиції зсувається. Положення довгострокової кривої
 10. Уявіть собі, що кожна фірма, грунтуючись на власній оцінці еко-номічного
  вірних представ-гній; (2) жорсткості заробітної плати та (3) жорсткості цін. Однак для цілей, оеследуемих нами в цій книзі, подібності теорій більш важливі, ніж їх відмінності. : Е всіх трьох теоріях передбачається, що у випадках, коли реальний рівень цін ухиляється від очікуваних економічними суб'єктами значень, реальний обсяг ~ ооізводства відрізняється від природного рівня. Відзначте, що
© 2014-2022  epi.cc.ua