Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Для конкурентних максимізує прибуток фірм ^ ена товару дорівнює граничним витратам його виробництва.

Для конкурентних максимізує прибуток фірм ^ ена товару дорівнює граничним витратам його виробництва. Якщо фірми мають можливість вільно вступати на ринок і залишати його, ціна товару дорівнює: мінімально можливим середнім сукупним витратам виробництва. Хоча протягом всієї глави ми використовували допущення, що аналізованих-мі фірми є приймаючими ціну, багато застосовані тут методи дослідження корисні для вивчення фірм на менш конкурентних ринках. 3 наступних трьох розділах ми розглянемо поведінку фірм, що володіють владою -: пекло ринком. Висновки Так як конкурентна фірма є принима-нього ціну, її дохід пропорційний обсягу випуску продукції. Ціна продукції дорівнює як середньому, так і граничному доходу фірми. Для максимізації прибутку фірма вибирає той-який обсяг випуску, при якому граничний до-хід дорівнює граничним витратам. Так як для конкурентної фірми граничний дохід дорівнює ринковій ціні, фірма вибирає такий обсяг випуску, при якому ціна дорівнює граничним витратам.
Таким чином, крива граничних витрат фірми є її кривої запропонованого-вання. У короткостроковому періоді, якщо фірма не може відшкодувати постійні витрати, вона предпоч-тет тимчасово закритися, якщо ціна продукції нижче її середніх змінних витрат. У довго-терміновому періоді, коли фірма може возмес-тить як постійні, так і змінні витрати, вона віддасть перевагу покинути ринок, якщо ціна нижче середніх сукупних витрат. На ринку з можливістю вільного входу і виходу прибуток у довгостроковому періоді рав-на нулю. При довгостроковій рівновазі ринку всі фірми вибирають максимально ефективну технологію і масштаб виробництва, ціни рав-ни мінімуму середніх сукупних витрат, а число фірм встановлюється достатнім для забезпечення обсягу попиту при даній ціні. Зміна попиту має різний ефект на різних часових інтервалах. У краткосроч-ном періоді зростання попиту підвищує ціни і приносить прибуток, а падіння попиту знижує ціни і веде до збитків.
Але якщо фірми можуть вільно входити і виходити з ринку, в довго-терміновому періоді число фірм встановлюється на рівні, що приводить ринок у стан одно-весия при нульовій прибутку. Основні поняття Конкурентний ринок Середній дохід Граничний дохід 314 Частина 5. Поведінка фірми і теорія організації pь / ^ ta Питання 1. Що розуміється під конкурентної фірмою? 2. Намалюйте криві витрат типовою фірми. Поясніть, як фірма вибирає обсяг випус-ка, максимізує прибуток при даній ціні? 3. За яких умов фірма тимчасово припинить виробництво? Поясніть, чому. 4. За яких умов фірма залишить ринок? Поясніть, чому. 5. Ціна дорівнює граничним витратам фірми а. У короткостроковому періоді б. У довгостроковому періоді. в. В обох випадках. Поясніть свій вибір варіанти відповіді. Ціна дорівнює мінімуму середніх сукупних й: - держек фірми а. У краткосрочномперіоде.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Для конкурентних максимізує прибуток фірм ^ ена товару дорівнює граничним витратам його виробництва. "
 1. Глосарій
  для напливу ви-мог про повернення депонованих коштів БАРТЕРНА ЕКОНОМІКА Barter economy. Економіка, вкоторой не існує будь-якого єдиного та общепрінятогосредства обміну; товари обмінюються безпосередньо наінші товари. БАР'ЄРИ ВХОДЖЕННЯ. Barriers to entry. Стримують по-потенційних конкурентів від проникнення в ту або інуюотрасль, де вже влаштувалися продавці витягують
 2. Види конкуренції
  для вступу в галузь нових виробників Відсутні Слабкі Нездоланні Еластичність попиту на продукцію галузі Невелика Середня Найменша Отримання фірмою економічного прибутку У довгостроковому періоді економічного прибутку немає Фірма може постійно отримувати
 3. Арахісове масло е.
  для кожного типу ринкової струк-тури: 6. У главі стверджується, що монопольно-конкурен-тні фірми не забувають привітати клієнтів з Різдвом. Чому? Поясніть на словах і на графіку. 7. Якби ви збиралися зайнятися виробництвом морозива, спробували б ви скопіювати одну з відомих торгових марок? Поясніть ваше рішення. 8. Опишіть три телевізійних рекламних ролики,
 4. Обсяг випуску та реалізації в умовах досконалої конкуренції
  для входження нових виробників в галузь або виходу з неї. Довгостроковий період, навпаки, є достатнім для вступу нових фірм у галузь, якщо надають можливість отримання більш високого прибутку, і виходу з галузі, якщо фірма починає нести збитки. Як фірма визначає обсяг виробництва в короткостроковому тимчасовому інтервалі? Для цього існує два шляхи. Перший полягає в
 5. 3. Загальна рівновага і добробут
  для всіх. Принципова можливість досягнення загальної рівноваги в умовах досконалої конкуренції в математичній формі вперше була висловлена Л. Вальрасом (1834-1910). Висловлюючи модель загальної економічної рівноваги системою рівнянь, він довів, що якщо всі ринки, за винятком одного, знаходяться в рівновазі, то в такому Ж рівноважному стані перебуватиме і останній ринок. В
 6. Всі існуючі Bi ринку фірми реагують на підвищення ціни збільшенням обсягу випуску.
  Конкурентних ринках 311 Початковий стан Про Обсяг випуску (фірма) Реакція в короткостроковому періоді Про Q1 Обсяг випуску (ринок) Обсяг випуску (фірма) Про Qi Q2 Обсяг випуску (ринок) в) Реакція в довгостроковому періоді Про Обсяг випуску (фірма) Qi Q2 Оз Обсяг випуску (ринок) Рис. 14.8 ЗМІНА ПОПИТУ В
 7. На відміну від цього, коли монополія збільшує виробництво на одиницю, вона змушена знизити ціну на кожну одиницю
  для фірми дорівнює її середньому доходу, крива попиту і є крива її середнього доходу.) Ці криві завжди починаються в одній точці вертикальної осі, тому що граничний дохід від першої продаваної одиниці про-дукції дорівнює ціні товару. Однак в силу причин, які ми обговорили вище, граничний дохід монополіста нижче ціни товару. Таким чином, крива граничного доходу монополії лежить
 8. Так каш прибуток від реалізації одиниці продукції - це різниця між ціною (котортм ми знаходимо на кривій попиту) і
  конкурентному ринку, ціна дорівнює середнім сукупним витратам, так як вільний вхід і вихід фірм з ринку веде до встановлення нульової економічного прибутку. Друга властивість показує нам відмінність ринку монополістичної конкурен-ції від монополії. Так як монополія - єдиний постачальник продукції, що не має близьких замінників, вона має можливість отримувати позитив-ную
 9. Поведінка фірми і теорія організації ринки масштабу, у той час як обсяг випуску монопольно-конкурентних фірм -
  для монопольно-конкурентної - ціна перевищує граничні издержи (графік (а) рис. 17.3), так як фірма завжди володіє деякою владою над ринкам. Як націнка над граничними витратами узгоджується з вільним входом і нульовим прибутком? Нульова прибуток означає, що ціна дорівнює середньо »сукупним витратам, але аж ніяк не граничним витратам. Дійсна в довгостроковій рівновазі
 10. Оскільки ціна товару в точності дорівнює пре-діловою витратам, прибуток від додаткової одиниці продукції
  конкурентна фірма завжди прагне роздобути еш »одного покупця. Так як ціна перевищує граничні витрати, дополніте.тг-ная одиниця продукції, продавана за встановленою ціною, означає болипуж прибуток. Як зауважив один дослідник, на ринках монополістичної конкуренції «продавець ніколи не забуває розіслати різдвяні листівки по-купатель». Монополістична
© 2014-2022  epi.cc.ua