Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Всі існуючі Bi ринку фірми реагують на підвищення ціни збільшенням обсягу випуску.

Всі існуючі Bi ринку фірми реагують на підвищення ціни збільшенням обсягу випуску. Так як крива пропозиції окремої фірми збігається з її кривої граничних! витрат, збільшення обсягу пропозиції усіма фірмами визначається їх кри-вимі граничних витрат. У новому рівновазі в короткостроковому періоді цін »молока перевищує середні сукупні витрати, отже, фірми получагаг позитивну прибуток. Після деякого часу позитивна прибуток спонукає до вхо ^ у на ринок нові фірми (наприклад, на виробництво молока перемикаються фермі-ри, які робили іншу сільськогосподарську продукцію). Оскільки ЧИСЛІ фірм зростає, крива пропозиції в короткостроковому періоді зсувається вправі з S1 до S2 (графік (в) рис. 14.8), що викликає зниження ціни молока. У кінцевій підсумку ціна зменшується до значення мінімуму середніх сукупних витрат прибуток стає нульовим, а приплив нових фірм на ринок припиняється. Таких чином, ринок приходить в новий стан рівноваги в довгостроковому періоді i точці С. Ціна молока знизилася до P1, але обсяг виробництва зріс до Q. Виробництво кожної фірми знаходиться на рівні максимально ефективної тих-нології, але оскільки число фірм на ринку молока збільшилася, обсяг випуску н обсяг продажів став вище.
Чому крива пропозиції в довгостроковому періоді може мати позитивний нахил Ми встановили, що за умови вільного входу і виходу з ринку крива * пропозиції в довгостроковому періоді може бути горизонтальною. Существен-ний момент нашого аналізу - допущення існування безлічі фірм, що мають однакові витрати виробництва і потенційно готових до вступу на ринок. Результатом цього є горизонтальна кріваш ринкової пропозиції в довгостроковому періоді на рівні мінімуму середніх сукупних витрат. Коли попит на товар зростає, в довгостроковому пері-оді ринок реагує збільшенням числа фірм і загального обсягу пропозиції без зміни ціни. "Лава 14. Фірми на конкурентних ринках 311 Початковий стан Про Обсяг випуску (фірма) Реакція в короткостроковому періоді Про Q1 Обсяг випуску (ринок) Обсяг випуску (фірма) Про Qi Q2 Обсяг випуску (ринок) в) Реакція в довгостроковому періоді Про Обсяг випуску (фірма) Qi Q2 Оз Обсяг випуску (ринок) Рис. 14.8 ЗМІНА ПОПИТУ В короткостроковій і довгостроковій ПЕРІОДАХ Ринок починає функціонувати в точці рівноваги в довгостроковому періоді (точка А на графіку (а)).
Фірми отримують нульовий прибуток, так що ціна дорівнює мінімуму середніх сукупних витрат. Графік (б) показує, що відбувається в короткостроковому періоді, коли попит зростає з D1 до D2. Рівновага зрушує-ся з точки А в точку S, ціна зростає з P1 до P2 , а обсяг продукції зростає з O1 до O2. Оскільки ціна перевищує середні сукупні витрати, фірми отримують прибуток, яка з часом спонукає до входу на ринок нових конкурентів. Приплив фірм викликає зрушення кривої пропозиції в короткостроковому періоді вправо з S1 до S2 (графік (в)). У новому стані рівноваги в довгостроковому періоді в точці С ціна поверну-лась в P1, а обсяг продажів зростає до O3. Прибуток дорівнює нулю, ціна дорівнює мінімуму середніх сукупних витрат, але на ринку функціонує більше число фірм, що задовольняють зрослий попит.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Всі існуючі Bi ринку фірми реагують на підвищення ціни збільшенням обсягу випуску. "
 1. 6. Монопольні ціни
  Конкурентні ціни являють собою результат повного пристосування продавців до попиту споживачів. В умовах конкурентних цін продається весь наявний запас, а специфічні фактори виробництва використовуються в тій мірі, наскільки дозволяють ціни на неспецифічні компліментарні чинники. Жодна частина наявного запасу не таїв від ринку, а гранична одиниця специфічного фактора
 2. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
  Люди звертаються із заступниками грошей як якби вони були грошима, тому що вони повністю впевнені в можливості обміняти їх на гроші в будь-який час без затримок і витрат. Ми можемо назвати тих, хто поділяє цю впевненість і тому готовий мати справу з заступниками грошей як якби вони були грошима, клієнтами банкіра, банку, влади, що здійснюють їх емісію. Не має значення, діє
 3. 4.6. Додаткова інформація
  В даний час зросло значення освіти та самоосвіти. Розумні люди живуть довше. Смертність людей з високим рівнем освіти в чотири рази нижче, ніж у малоосвічених. До останнього часу вважалося, що на тривалість життя людини в основному впливають три чинники: спадковість, спосіб життя і екологія. Проте вчені дійшли висновку, що розумні живуть довше і менше хворіють.
 4. § 21. Еластичність попиту і пропозиції та їх основні види
  Взаємодія попиту і пропозиції в умовах досконалої конкуренції. Ринкова рівновага в умовах недосконалої конкуренції. Закон Сея і закон Вальраса Взаємодія попиту і пропозиції в умовах досконалої конкуренції. При з'ясуванні особливостей взаємодії попиту і пропозиції важливо знати конкретну величину зростання або зниження попиту та пропозиції (скажімо, ціна зростає на 20%,
 5. 1. Функціональне распределеніедохода
  Кількість праці РІС. 20-1. Рівновага на ринку праці визначає уровеньреальной заробітної плати і трудових доходів. В условіяхданной технології та даного основного капіталу крива L0 від-ражает сукупний попит на працю Чим нижче реальна заробітна плата, тим значніше обсяги трудомістких технологій, ко-торие бажають використовувати підприємці, а отже, і вище попит на працю При даному
 6. Глосарій
  АВТОМАТИЧНІ СТАБІЛІЗАТОРИ. Automatic stabiliz-ers. Економічні механізми, такі, як прибутковий податок, які автоматично пом'якшують реакцію рівня ВНП назміна сукупного попиту. акордний ПОДАТКИ. Lump -sum taxes. Податки, встановлювали-емие державою на рівні, не що залежить від розмірів до-ходів або покупок. АЛЬТЕРНАТИВНА ВАРТІСТЬ. Opportunity costs.Альтернатівная вартість товару
 7. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  Яким би не було остаточне вплив інфляційного або дефляційного руху цін на величину ставки первинного відсотка, немає ніякої відповідності між нею і тимчасовими змінами валової ринкової ставки відсотка внаслідок змін грошового відношення під дією грошових чинників. Якщо приплив або відплив грошей і заступників грошей в ринковій системі спочатку надає дію на
 8. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  Популярність інфляції і кредитної експансії, що є основою повторюваних спроб зробити людей багатшими за допомогою кредитної експансії і тим самим причиною циклічних коливань виробництва, чітко проявляється у повсякденному термінології. З бумом пов'язані поняття про хороше бізнесі, процвітанні і підйомі. Його неминучий наслідок, приведення справ у відповідність з реальним станом ринку,
 9. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  Пропозиція праці визначається наступними фундаментальними фактами. 1. Кожен індивід може затратити тільки обмежена кількість праці. 2. Ця кількість не можна виконати за один раз за бажанням. Необхідно чергувати його періодами відпочинку і відновлення. 3. Не кожен індивід може виконувати будь-який вид праці. Існують як вроджені, так і придбані відмінності здібностей до
 10. Глава 21
  Я відмінно усвідомлюю, що всі ці узагальнення виробляють не надто значне враження. З узагальненнями майже завжди так. Мабуть, краще показати все це на прикладі. Я розповім про те, як мені одного разу вдалося підняти ціну на тридцять пунктів, накопичивши при цьому тільки сім тисяч акцій і розкрутивши ринок, здатний поглинути майже будь-яке їх кількість. Це були акції компанії «Імперіал стіл». За ними
© 2014-2022  epi.cc.ua