Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Оскільки ціна товару в точності дорівнює пре-діловою витратам, прибуток від додаткової одиниці продукції

Оскільки ціна товару в точності дорівнює пре - слушною витратам, прибуток від додаткової одиниці продукції дорівнює нулг Навпаки, монопольно-конкурентна фірма завжди прагне роздобути еш »одного покупця. Так як ціна перевищує граничні витрати, дополніте.тг-ная одиниця продукції, продавана за встановленою ціною, означає болипуж прибуток. Як зауважив один дослідник, на ринках монополістичної конкуренції «продавець ніколи не забуває розіслати різдвяні листівки по-купатель». Монополістична конкуренція і добробут суспільства Як оцінює результат ринку монополістичної конкуренції суспільстві "Чи можуть політики поліпшити результат ринку? Простих відповідей на ці питання» не існує. Одне з джерел неефективності ринку монополістичної конкуренції - надбавка над граничними витратами, що призводить до того, що деякі п : - требителей, що оцінюють товар вище граничних витрат виробництва (але ні; »; * ціни), утримуються від його придбання.
Таким чином, ринок монополісти-чеський конкуренції характеризується типовою безповоротною втратою монопо.т- ного ціноутворення (гл. 15). глава 17. Монополістична конкуренція 379 Простого вирішення даної проблеми не існує. Примусове ценообр-тання на основі граничних витрат означає необхідність державно-о регулювання виробництва всіх фірм-виробників диференційованої продукції. Однак товари подібного роду настільки поширені, що адміні-стративно тягар урядового регулювання було б просто непод'-емним. Більш того, спроба втручання в діяльність монопольно-конкурентних рірм спричинила б за собою всі ті проблеми, які виникають при регулирова-ванні природних монополій. Зокрема, оскільки фірми на монополістіч- : ко-конкурентному ринку і так отримують нульовий прибуток, вимога знизити ієни до рівня граничних витрат означає збитковість підприємства.
Щоб. охоронити фірми в бізнесі, уряд повинен буде покрити збитки, а значить, підвищити податки. Очевидно, що, вибираючи між непопулярними заходами і рухом по волі хвиль, політики віддадуть перевагу смиренність з неефективністю монополістичного ціноутворення. Ще одна причина нізкойеффектівності монополістичної конкуренції: суспільної точки зору - проблема числа фірм на ринку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Оскільки ціна товару в точності дорівнює пре-діловою витратам, прибуток від додаткової одиниці продукції "
 1. Глосарій
  оскільки потенційний випуск продукції превосходітфактіческій рівень. Під час значних за масштабамбумов дефіцит ВНП може бути негативним дефіцит платіжного балансу, ПОЛОЖІТЕЛЬНОЕСАЛЬДО (НАДЛИШОК) платіжний баланс Balanceof payments deficit (or surplus) Дефіцит виникає в томувипадку, коли сумарні чисті надходження іноземної ва-люті на поточний рахунок і рахунок руху капіталів
 2. Лекція 13-а Економічні погляди А. Маршалла
  оскільки ні Сміт, ні Рікардо були стовідсотковими англійцями (Сміт був шотландцем, а Рікардо євреєм). Кіплок порівнює відкриття Маршалла в галузі економічних наук з відкриттями Коперника в астро-номии. Нерідко в буржуазній літературі зустрічається затверджений-ня , що Маршалл є творцем нового напряму так званої неокласичної школи. Але всі ці захоплені
 3. Ефективність конкурентної рівноваги
  товару проводиться недо-статочно і має місце чистий виграш для про- изводителей і споживачів, якщо цей товар вироб-водиться в більшій кількості Якщо обсяг випускавише рівня рівноваги, то скорочення випускаувелічіт суму надлишку для споживачів і дляпроізводітелей, обумовлюючи, таким чином, чи-стий виграш для суспільства в цілому. Тільки в умовах досконалої конкуренциимаксимизирующие
 4. 1. Процес утворення ціни
  оскільки мінові відносини різних видів грошей прагнуть до точки, в якій не залишається запасу для прибуткового використання різниці в товарних цінах. Всякий раз, коли в різних місцях зберігається різниця цін, завдання економічної історії та дескриптивної економічної теорії полягає в тому, щоб встановити, які інституційні бар'єри заважають укладенню угод, які повинні
 5. 6. Монопольні ціни
  оскільки це є одним з факторів, від яких залежить успіх спроб конкурентів об'єднатися в картель. 7. Якщо продавець в змозі збільшити свій чистий виторг шляхом обмеження продажів і збільшення ціни одиниці продаваного вироби, то зазвичай існує кілька монопольних цін, що задовольняють цим умовам. Як правило , одна з цих монопольних цін приносить максимальну чисту
 6. 1. Теорія граничної корисності як теорія ціноутворення
  оскільки інакше досягнуте рівновага порушується. Дана схема ціноутворення цікава вже тим, що повністю ігнорує не тільки роль праці, але в ній навіть відсутнє поняття "витрати виробництва". Єдиною постаттю економічної системи стає споживач. (Як споживач в цій схемі розглядається і продавець, який при ринковій ціні меншій, ніж його
 7. Лекція 14-я Американські апологети найманого рабства. Д. Б, Кларк
  ціна буде тим нижче, чим більше пропозиція, і ціну можна зіставити з прискоренням в галузі механіки, ціна підпорядковується тому ж закону , якому підпорядковується уско-ширення. Якщо прискорення назад пропорційно масі тіла, то ціна обернено пропорційна пропозицією товарів. Звичайно, така аналогія нічого абсолютно не дає: всякому неупередженій людині видно, що це чисто
 8. Аналіз показує, що зменшення граничного про-продукту тісно пов'язане із збільшенням граничних
  ціна товару фірми дорівнює граничним витратам виробництва одиниці то-вару. Таким чином, конкурентна фірма наймає кіль-кість працівників до точки, в якій вартість пре- слушної продукту дорівнює заробітній платі; вона також збільшує обсяг виробництва до точки, в якій ціна дорівнює граничним витратам. Наш аналіз попиту на працю в цій главі - погляд на вирішення фірми про обсяг
 9. Обсяг випуску та реалізації в умовах досконалої конкуренції
  оскільки склалася на ринку ціна Р0 перевищує мінімальні середні валові витрати. (Мал. 11.4) Рис. 11.4. Максимізація прибутку фірмою в умовах досконалої конкуренції Припустимо, що з якихось причин ринкова ціна продукції знизилася до рівня Р1) і стала нижче мінімуму середніх валових витрат фірми, однак вище мінімуму середніх змінних витрат. У цьому випадку фірма продовжить
 10. Методи калькуляції витрат
  ціна одного сукні 100 руб., то прибуток, одержуваний фірмою від реалізації одного плаття, складе 18 руб. (100 - 82). Метод калькуляції повної собівартості дозволяє отримати уявлення про всіх витратах, які несе фірма в зв'язку з виробництвом і збутом одного виробу. Однак цей метод не враховує одну важливу обставину: собівартість одиниці виробу змінюється при зміні обсягу
© 2014-2022  epi.cc.ua