Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Аналіз показує, що зменшення граничного про-продукту тісно пов'язане із збільшенням граничних

Аналіз показує, що зменшення граничного про-продукту тісно пов'язане із збільшенням граничних іздер-жек. Коли наш яблуневий сад переповнений працівника-ми, кожен додатковий працівник збирає мен-шиї кількість яблук (MPL зменшується). Аналогічно, коли фірма виробляє велику кількість яблук, яб-лоневий сад уже переповнений працівниками, тому з-тримки виробництва додаткового центнера яблук зростають (MC збільшується). Розглянемо наш критерій максимізації прибутку. Раніше ми визначили, що максимізує прибуток фірма вибирає таку кількість праці, при якому вартість граничного продукту (P х MPL) дорівнює заробіт-ної плати (W).
Ми можемо записати це у вигляді формули: P х MPL=W. Якщо кожну частину рівняння ми розділимо на MPL, ми отримаємо P=W / MPL. Ми тільки що відзначили, що W / MPL одно пре-діловою витратам MC. Отже, ми можемо за-писати P=MC. Дане рівність показує, що ціна товару фірми дорівнює граничним витратам виробництва одиниці то-вару. Таким чином, конкурентна фірма наймає кіль-кість працівників до точки, в якій вартість граничного продукту дорівнює заробітній платі; вона також збільшує обсяг виробництва до точки, в якій ціна дорівнює граничним витратам. Наш аналіз попиту на працю в цій главі - погляд на вирішення фірми про обсяг випуску (гл.
14) з іншого боку. Глава 18. Ринки Факторів виробництва 397 Рівновага на ринку праці Розглянувши рішення про наймання працівників звичайної конкурентної фірмою, максими-зірующей прибуток, давайте повернемося до ринку праці в цілому, на якому фірма виступає одним з багатьох покупців. Гранична продуктивність при ринковому рівновазі Ми з'ясували два моменти визначення заробітної плати на конкурентних рин-ках праці: - Зміни заробітної плати призводять попит і пропозиція праці в стан рівноваги. - Заработнаяплата працівників дорівнює вартості граничного продукту праці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Аналіз показує, що зменшення граничного про-продукту тісно пов'язане із збільшенням граничних "
 1. 6. Монопольні ціни
  аналізі монопольних цін остільки, оскільки це є одним з факторів, від яких залежить успіх спроб конкурентів об'єднатися в картель. 7. Якщо продавець в змозі збільшити свій чистий виторг шляхом обмеження продажів і збільшення ціни одиниці продаваного вироби, то зазвичай існує кілька монопольних цін, що задовольняють цим умовам. Як правило, одна з цих монопольних
 2. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  аналізу або ж в релігійних гуманних принципах. Ми, звичайно, знаємо, що далеко не без-різному, де черпають соціалісти свої переконання. Основним пунктом лейбористської програми є по-ложение про так званому демократичному соціалізмі. Нуж-но сказати, що це положення стало наріжним каменем всієї програми правих соціалістів. Зокрема в тій же декларації Соціалістичного
 3. § 3. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС І ЕФЕКТИВНІСТЬ НАКОПИЧЕННЯ
  аналізу безперервно змінялися форм науково-технічного прогресу. Форми науково-технічного прогресу. Основними формами поступального розвиток науки і техніки є еволюційний, революційний і комбінований способи їх змін (рис.9.4). Еволюційним є повільне вдосконалення наукових знань людини про навколишній світ і така зміна засобів виробництва, при
 4. § 3. ЗМІШАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
  аналіз макроекономічних регуляторів дозволяє нам зробити певні висновки. Насамперед очевидно, що не існує такого ідеального регулятора, який здатний позбавити суспільство від трьох зол: криз, безробіття та інфляції. До речі, у всіх економіці ці негативи визнаються як вічні проблеми. Далі, не можна не помітити, що кейнсіанська і неоконсервативная моделі регулювання
 5. 2.1. Види витрат та їх значення для фірми
  аналізі економічного стану фірми, а саме, положення її рівноваги і перспектив діяльності, у тому числі розширення або скорочення виробництва, або навіть виходу з галузі. Середні загальні витрати (average costs - AC) - це витрати на одиницю продукції, які визначаються шляхом ділення загальних витрат на кількість випущеної продукції. Графічно середні витрати зображуються
 6. Коментарі
  аналізу відтворення і розподілу суспільного продукту. Вони вважали, що чистий продукт створюється тільки сільськогосподарською працею. Виступали проти меркантилізму, були прихильниками вільної торгівлі. Ідеї фізіократів проклали шлях, по якому йшли Адам Сміт і за ним весь вік. [12] Laissez faire може бути визначена як доктрина, що вимагає мінімального втручання
 7. Сукупний попит
  аналізі їх впливу на сукупний попит враховують два види очікувань. По-перше, очікування зміни доходу в майбутньому (Yde): якщо людина очікує збільшення доходу в майбутньому, то він збільшує споживання вже в сьогоденні, що веде до зростання сукупного попиту (зсув кривої AD вправо). По-друге, очікування зміни рівня цін: якщо люди очікують зростання рівня цін, то вони збільшують попит на
 8. Кейнсіанська макроекономічна модель
  проаналізовані та обгрунтовані у книзі видатного англійського економіста Дж. М. Кейнса «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей», опублікованій в 1936 р. Наслідком виходу в світ цієї книги було те, що макроекономіка виділилася в самостійний розділ економічної теорії з власними предметом і методами аналізу. Вклад Кейнса в економічну теорію був настільки великий, що поява його
 9. Граничні витрати виробництва та економічну рівновагу фірми
  аналізу нам потрібна графа 3, де відображено валовий дохід. Різниця валового доходу при випуску трьох продуктів у порівнянні з випуском двох виробів дає приріст валового доходу, тобто граничний дохід. Він складе: 342 - 248=94. З даних табл. 6.1 найвигідніший обсяг виробництва при 6-й позиції, після неї вже граничні витрати перевищують граничний дохід, що явно несприятливо для фірми.
 10. Процентна ставка
  аналізом ринку і не роблять політичних висновків. К. Маркс припускав, що з розвитком технічного прогресу відсоток на капітал повинен знижуватися. Технічних прогрес він пов'язував із зростанням органічного складу капіталу -, який повинен знижувати норму прибутку де с - постійний капітал (засоби виробництва); v - змінний капітал (робоча сила, яка має здатність створювати
© 2014-2022  epi.cc.ua