Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Можливо, поєднання цих характеристик викличе подив.

Можливо, поєднання цих характеристик викличе подив. Але розуміння їх взаємозв'язку - найважливіший крок до визначення величини заробітної плати. На рис. 18.4 представлено рівновагу на ринку праці. Зміна заробітної плати та кількості праці призводять попит і пропозиція в стан рівноваги. У цьому випадку кожна фірма купує таку кількість праці, яке приносить їй прибуток. Тобто кожна фірма слід правилу максимізації прибутку: вона наймає додаткових працівників до тих пір, поки їх заробітна плата не зрівняється з вартістю граничного продукту. Отже, $ & гда попит і пропозиція на працю перебувають у стані рівноваги, заробітна плата дорівнює вартості граничного продукту праці. Ми приходимо до важливого висновку: будь-яка подія, що впливає на попит і пропозицію праці, змінює рівноважну заробітну плату і вартість граничного продукту на одну і ту ж величину, так як вони повинні бути завжди рівні. Для того щоб переконатися в справедливості цього твердження, давайте розглянемо деякі події, які призводять до зсуву кривих.
Рівноважна зайнятість, L Кількість праці Рис. 18.4 РІВНОВАГА НА РИНКУ ПРАЦІ Як і всі ціни, ціна праці (заробітна плата) залежить від попиту і запропонованого-вання. Так як крива попиту відображає вартість граничного продукту праці, в умовах ринкової рівноваги працівни-ки отримують стоїмо-стной еквівалент свого граничного вкладу в виробниц-ство товарів і послуг. 398 Частина 6. Теорія ринку праці Зрушення кривої пропозиції праці Рис. 18.5 ЗСУВ ПРОПОЗИЦІЇ ПРАЦІ Коли пропозиція праці збільшується з S1 до S2 (наприклад, у зв'язку з появою-ем робітників-імміг-рантів), одно-весна заробітна плата зменшується з IV1 до W2. При більш низькому рівні заробітної плати фірми наймають більше число працівників, тому зайнятість збільшуючи-ється з L1 до L2. Зміна заробітної плати відображає зміну вартості граничного продук-та праці: при біль-шем кількості працівників додаткового-валий кількість товару, проведений-ного додаткових-ним працівником, менше.
Припустимо, що поява на ринку іноземних робітників призвело до збільшен-нію числа працівників, які бажають взяти участь у зборі врожаю яблук. У цьому випадку пропозиція праці зсувається вправо з положення Sx у положення S2 (рис. 18.5). При первісному рівні заробітної плати W1 новий обсяг запропонованого праці перевищує необхідне число працівників. Надлишок пропозиції праці чинить тиск на заробітну плату збирачів яблук, яка зменшується, а падіння заробітної плати, у свою чергу, призводить до того, що фірма отримує можливість найняти більшу кількість працівників. Помере того як кількість працівників у кожному яблуневому саду збільшує-ся, граничний продукт праці, так само як і вартість граничного продукту, зменшується.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Можливо, поєднання цих характеристик викличе подив. "
 1. 4. Виробництво
  можливості землі і тваринна їжа. І те, що частина потенціалу праці може залишатися невикористаною, теж не відрізняє його від нелюдських факторів виробництва; вони теж можуть залишатися невикористаними. Готовність людей долати негативну корисність праці викликана тим, що вони вважають за краще результати праці задоволенню, витягується з додаткового дозвілля. Тільки
 2. 4. Облік витрат виробництва
  можливим рівнем задоволення споживачів. Неприбутковість проекту внаслідок того, що витрати вище, ніж виручка, є результатом того, що для даних факторів виробництва є більш корисне застосування. Існують інші продукти, при покупці яких споживачі готові враховувати ціни цих факторів виробництва. Але споживачі не готові платити ці ціни, купуючи товари, виробництво
 3. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  можливого задоволення найбільш нагальних потреб споживачів. Робилися відчайдушні спроби виявити в бумі хоча б який-небудь позитивний внесок в економічний прогрес. Наголос робився на роль примусових заощаджень у стимулюванні накопичення капіталу. Цей аргумент даремний. Ми вже показали, що вельми сумнівно, чи здатні вимушені заощадження хоча б компенсувати
 4. ДЕМОКРАТІЯ ПРОТИ РИНКУ
  можливим співіснування цих двох систем, заснованих на протилежних принципах розподілу влади. По-перше, завжди можливо було перетворити економічну владу у політичну або, навпаки, політичну владу в економічне. Як правило, люди, котрі володіли однією їх них, швидко набували й іншу. По-друге, уряду завжди активно використовувалися для зміни результатів
 5. Економічне зростання
  можливостей економіки; 3) реального ВВП (а не номінального, зростання якого може відбуватися за рахунок зростання рівня цін, причому навіть при скороченні реального обсягу виробництва). Тому важливим показником економічного зростання виступає показник величини реального ВВП. Головна мета економічного зростання - зростання добробуту і збільшення національного багатства. Чим більше виробничий
 6. 3. Методи економічної теорії. Економічні категорії і закони
  можливим перехід від загальних висновків до відносно приватним. Аналіз і синтез, індукція і дедукція застосовуються економічною теорією в єдності. Їх поєднання забезпечує системний (комплексний) підхід до складних (багатоелементних) явищам господарського життя. Важливе місце в дослідженні економічних явищ і процесів займають історичний і логічний методи. Вони не протистоять один одному, а
 7. Висновки
  можливості, результати та ефективність. 3. У силу обмеженості економічних ресурсів найважливіша проблема економічної системи - це проблема вибору. Суть цієї проблеми в тому, що якщо кожен використовуваний для задоволення різноманітних потреб економічний ресурс обмежений, то завжди існує проблема альтернативності його використання і пошуку кращого поєднання рідкісних ресурсів.
 8. Концепція «нульового економічного зростання»
  можливість підтримувати інфраструктуру на даному рівні, здійснювати програми допомоги старим, хворим і бідним, удосконалювати систему освіти і підвищувати особисті доходи. Що ж до навколишнього середовища, то прихильники економічного зростання вважають, що її забруднення є не наслідком економічного зростання, а результатом неправильного ціноутворення, спотвореного екстерналіями.
 9. 2. Теорії міжнародної економічної інтеграції
  можливих варіанти розвитку міжнародної інтеграції: перший - інтеграція з наступною втратою національної свободи, але обов'язковим узгодженням економічних цілей і політики; другий - інтеграція з умовою збереження якомога більше національної автономії. Припускаючи, що жоден з цих варіантів не може бути представлений у чистому вигляді, вони вважали за необхідне їх оптимальне поєднання
 10. Глосарій
  можливих поєднань покупок товарів, сума витрат на які визначена Бюджетний федералізм (міжбюджетні відносини) - відносини між бюджетами різних рівнів В Валовий внутрішній продукт (ВВП) - додана вартість всього обсягу товарів і послуг у всіх сферах економіки країни незалежно від національної належності підприємств, розташованих на території даної країни Валовий дохід
© 2014-2022  epi.cc.ua