Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Ми рассматрива-ем цю проблему в термінах зовнішніх ефектів, пов'язаних з входженням з ринок.

Ми рассматрива-ем цю проблему в термінах зовнішніх ефектів, пов'язаних з входженням з ринок. Всякий раз, коли нова фірма аналізує доцільність вступле-ня на ринок, вона оцінює виключно рівень потенційного прибутку. Однак її входження на ринок супроводжується зовнішніми ефектами: - Зовнішній ефект збільшення різноманітності продукції. Оскільки у зв'язку з появою на ринку нової продукції виникає деякий споживчий надлишок, має місце позитивний зовнішній ефект, пов'язаний з входом на ринок. - Зовнішній ефект | «перехоплення * 'покупців. Поява нового конкурента означає втрату «старожилами» частини споживачів і зниження прибутку; має місце негативний зовнішній ефект. Таким чином, вхід на ринок монополістичної конкуренції нових фірм супроводжується як позитивним, так і негативним внешнімом ефекту-мом. Залежно його їх значення на ринку монополістичної конкуренції пропонується або занадто мало, або занадто багато видів товарів. Величина зовнішніх ефектів обумовлюється умовами монополістичної конкуренції.
Зовнішній ефект від різноманітності продукції виникає внаслідок того, що нова фірма пропонує продукт, що відрізняється від товарів, функціонує-ючий на ринку фірм. Зовнішній ефект «перехоплення» покупців пов'язаний з встановленням фірмами цін вище граничних витрат, які завжди стре-мятся до реалізації додаткових одиниць продукції. Навпаки, оскільки в умовах досконалої конкуренції фірми виробляють ідентичні товари і встановлюють ціну рівний граничним витратам, зовнішні ефекти разнооб-разія продукції і «перехоплення» покупців відсутні. У кінцевому підсумку ми приходимо до висновку, що з точки зору ефективності ринки монополістичної конкуренції явно поступаються абсолютно конкурентним ринкам. Тобто в умовах монополістичної конкуренції «невидима рука» не в змозі гарантувати загальний надлишок. Однак, оскільки неефективність такого ринку - субстанція дуже тонка, що не піддається точному виміру, простих методів економічної політики держави, спрямованої на поліп-ня результатів монополістичної конкуренції, не існує.
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Перерахуйте три характерних властивості монополістичної конкуренції. Зобразіть на графіку і поясніть долгосроч-ве рівновагу на рин-ке монополістичної конкуренції. У чому його відмінність від рівноваги на ринку досконалої конкуренції? 380 Частина 5. Поведінка фірми і теорія організації ринп Вузлик на пам'ять ГРОМАДСЬКЕ ДОБРОБУТ І надлишкових потужностей Монопольно-конкурентні фірми виробляють обсяг продукції нижче рівня, минимизирующего середні со-сукупними витрати. Навпаки, на зовсім конкурен-тних ринках фірми приходять до обсягу виробництва, який мінімізує середні сукупні витрати. У недавньому минулому дане відмінність породило чимало дискусій про надлишкової потужності монопольно-конку-рентних фірм як джерелі неефективності. Сьогодні економісти розуміють, що надлишкова потуж-ність монопольно-конкурентних фірм не має прямо-го отношеніяк оцінці економічного добробуту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Ми рассматрива-ем цю проблему в термінах зовнішніх ефектів, пов'язаних з входженням з ринок. "
 1. 6. Монопольні ціни
  Конкурентні ціни являють собою результат повного пристосування продавців до попиту споживачів. В умовах конкурентних цін продається весь наявний запас, а специфічні фактори виробництва використовуються в тій мірі, наскільки дозволяють ціни на неспецифічні компліментарні чинники. Жодна частина наявного запасу не таїв від ринку, а гранична одиниця специфічного фактора
 2. § 2. Предмет економічної теорії та його відмінність від предмета економіці і політичній економії
  Предмет економічної теорії. Відмінність економічної теорії від економіці і політичній економії. Основні функції економічної теорії. Обгрунтування системного визначення предмета економічної теорії Предмет економічної теорії. Предмет даної науки тісно пов'язаний з поняттям «економіка» (від грец. «Oikos» - будинок, господарство, «nomos» - вчення, закон), а тому економічна наука? її
 3. 6. Зміни в купівельній спроможності під дією грошових чинників і умов на товарних ринках
  Зміни купівельної спроможності грошей, тобто мінового відношення грошей і товарів і послуг, можуть виникати або з боку грошей, або з боку товарів і послуг. Зміна вихідної інформації, що провокує їх, може відбуватися або в попиті і пропозиції грошей, або в попиті і пропозиції інших товарів і послуг. Відповідно ми розрізняємо зміни купівельної спроможності під дією
 4. 3. Мінімальні ставки заробітної плати
  Суть мудрості політиків-інтервенціоністів полягає в підвищенні ціни праці або шляхом державного декрету, або шляхом насильницьких дій або загрози подібних дій з боку профспілок. Підвищення ставок заробітної плати вище рівня, який був би визначений вільним ринком, вважається постулатом вічних законів моральності, а також необхідністю з економічної точки зору. Хто
 5. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 6. Державний бюджет, фінанси і фінансова система
  Державний бюджет - це річний план державних витрат і джерел їх фінансового покриття (доходів). Проект бюджету щорічно обговорюється і приймається законодавчим органом - парламентом країни (у Росії - Державною Думою), регіональними та місцевими законодавчими органами (залежно від структури бюджетної системи країни) .. У сучасних умовах бюджет є
 7. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  Труднощі вивчення цього розділу історії економічної думки полягає в тому, що є мало літератури, осве-щающей дану епоху, а навчальної літератури взагалі немає. Що стосується робіт самих буржуазних економістів, то в основному вони є тільки на іноземних мовах. Почнемо з австрійської школи, яка представляє різно-видність вульгарної політичної економії. Класичне
 8. Лекція 12-я Неокантіанство і «соціальний напрям»
  Переходжу до характеристики «соціального напряму». Потрібно сказати, що у нас ще не цілком встановився цей термін. Деякі вживають інший термін, говорять про со-ціально -органічному, про соціально-правовому та соціально-етичному напрямку. Але найчастіше вживається термін «соціальне спрямування». Воно виникло в Німеччині в кінці минулого століття вже в епоху переходу до
 9. Як експортна суб-Сідія впливає на ціну стали на внутрішньому рин-ке, обсяг виробництва, споживання та експорту? Як
  Як експортна суб-Сідія впливає на ціну стали на внутрішньому рин-ке, обсяг виробництва, споживання та експорту? Як вона впливає на споживчий надлишок, з-лішек виробників, доходи уряду і загальний надлишок? (Підказка: методика аналізу-за експортної субсидії аналогічна методиці аналізу митного тарифу.) Частина 4 Економічна теорія суспільного сектора ЗОВНІШНІ
 10. 9.4 . Сучасний етап розвитку світового господарства
  Сучасний етап господарського реформування обумовлений ря-дом об'єктивних причин. Економічні кризи 1980-1982 рр.. та 1992-1993 рр.. були більш глибокими і тривалими, ніж всі інші циклічні кризи післявоєнної економіки. При цьому вони перепливли-талісь зі світовими галузевими, насамперед сировинними і енерге-тичними, і структурними кризами. Серед факторів, що викликають
© 2014-2022  epi.cc.ua