Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Як експортна суб-Сідія впливає на ціну стали на внутрішньому рин - ке, обсяг виробництва, споживання та експорту? Як

Як експортна суб-Сідія впливає на ціну стали на внутрішньому рин-ке, обсяг виробництва, споживання та експорту? Як вона впливає на споживчий надлишок, з - лішек виробників, доходи уряду і загальний надлишок? (Підказка: методика аналізу-за експортної субсидії аналогічна методиці аналізу митного тарифу.) Частина 4 Економічна теорія суспільного сектора ЗОВНІШНІ ЕФЕКТИ ГЛАВА 10 У цьому розділі ви - Дізнаєтеся, що таке зовнішні ефекти - Побачите, чому зовнішні ефекти можуть призвести до зниження результатів функціонування ринку - Розгляньте вирішення проблем, пов'язаних із зовнішніми ефектами, їх достоїнства і недоліки - Розгляньте різні урядові програми усунення проблем зовнішніх ефектів Неминучий побічний продукт виробничого процесу целюлозно-паперових комбінатів - хімічна сполука, зване діоксидом.
Вчені вважають, що, потрапляючи в навколишнє середовище, діоксид збільшує ймовірність захворювання на рак, вроджених дефектів, призводить до виникнення інших проблем. Чи пов'язане з виробництвом паперу забруднення діоксидом навколишнього середовища суспільною проблемою? Розглядаючи ринкове розподіл обмежених ресурсів за допомогою сил попиту та пропозиції, ми переконалися, що при рівновазі попиту і пропозиції ресурси зазвичай розподіляються ефек-тивно (гл. 4-9). «Невидима рука» ринку призводить покупців і продавців, які переслідують виключно особисті цілі, на ринок , де і максимізуються загальні вигоди, одержувані суспільством. Цей погляд грунтується на одному з Десяти принципів економічної теорії (гл. 1): зазвичай ринок - хороший спосіб організації економічної діяльності. Чи повинні ми зробити висновок про те, що саме «невидима рука ринку» не дозволяє фірмам, що діють на ринку папери, викидати занадто багато діоксиду? Ринки прекрасно справляються з різними функціями, але не з усіма.
У цьому розділі ми більш детально проаналізуємо другий Принцип економіці: іноді уряд має можливість поліпшити результат діяльності рин-ка. Ми розглянемо, чому ринкам в деяких випадках не вдається ефективно розподілити ресурси, як урядові програми підвищують ефек-тивність розподілу ресурсів і які види програм діють найкраще. Фіаско ринку, яка розглядається в цій главі, попадаетв загальну катего - рію зовнішніх ефектів (екстерналій).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Як експортна суб-Сідія впливає на ціну стали на внутрішньому рин-ке, обсяг виробництва, споживання та експорту? Як"
 1. § 59. Інтернаціональні форми закону вартості і нерівномірності економічного розвитку
  Закономірності формування інтернаціональної вартості. Інтернаціональні форми дії закону нерівномірності економічного розвитку Закономірності формування інтернаціональної вартості. Інтернаціоналізація виробництва й обміну обумовлює дію закону вартості в його інтернаціональній формі, зокрема, у формі закону формування інтернаціональної вартості , що залежить: 1) від
 2. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  В ідеальній конструкції стаціонарної економіки загальна сума прибутку всіх підприємців дорівнює сумі всіх збитків підприємців. Прибуток, що отримується одним підприємцем, в загальній економічній системі врівноважується збитком іншого підприємця. Збільшення витрат споживачів на придбання певного товару врівноважується зменшенням їх витрат на придбання інших
 3. 6. Монопольні ціни
  Конкурентні ціни являють собою результат повного пристосування продавців до попиту споживачів. В умовах конкурентних цін продається весь наявний запас, а специфічні фактори виробництва використовуються в тій мірі, наскільки дозволяють ціни на неспецифічні компліментарні чинники. Жодна частина наявного запасу не таїв від ринку, а гранична одиниця специфічного фактора
 4. § 18. Сутність і структура ринку
  Економічне зміст поняття «ринок». Структура ринку У процесі становлення і розвитку товарно-грошових відносин формується такий найважливіший їх інституційно організований і сістеообразующій елемент, як ринок. Тому причини виникнення товарно-грошових відносин, певною мірою, пояснюють становлення і формування товарного обігу і ринку. Водночас, ринок як
 5. § 29. Соціально-економічний зміст капіталу
  Класики політичної економії та сучасні західні економісти про капітал. Сутність капіталу Класики політичної економії та сучасні західні економісти про капітал. Первинне значення слова «капітал» (від лат. Capitalis) - головний. Пізніше у німецькій та французькій мовах цим терміном стали позначати головне майно, головну суму. Першу спробу наукового аналізу капіталу
 6. § 2. МОНОПОЛІЯ: МІСЦЕ І РОЛЬ НА РИНКУ
  Сутність і види ринкової монополії. Монополія - виключне право виробництва, промислу, торгівлі та інших видів діяльності, що належить одній особі, певній групі осіб або державі. Це означає, що за своєю природою монополія - пряма протилежність вільної конкуренції. У цьому легко переконатися, якщо зіставити основні параметри стану вільної конкуренції та
 7. § 2. СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ТОРГОВІ І ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ
  Нові тенденції в міжнародній торгівлі Міжнародний поділ праці, як ми переконалися, робить необхідним регулярний обмін товарами між країнами, який здійснюється через специфічну форму економічних відносин - всесвітню торгівлю. При цьому в якості покупців і продавців можуть виступати окремі особи, приватні, акціонерні та кооперативні підприємства, державні
 8. Циклічність розвитку
  . Цикли охоплюють як загальну динаміку господарства (цикли Маркса-Жугляра, Кондратьєва), так і її окремих сфер (цикли Китчина, Кузнеця та ін.) Накладаючись один на одного, вони створюють строкату картину динаміки зростання. Загальні коливальні рухи ділової активності як в окремих країнах, так і в світовій економіці виявляються багатокомпонентними, складаючись з декількох складових з різними
 9. 3. Праксиологической аспект полілогізма
  Ідеологія в марксистському розумінні цього терміна є теорія, яка, хоча і є хибною з точки зору правильної логіки пролетаріату, вигідна егоїстичним інтересам класу, її розробив. Ідеологія є об'єктивно порочної, але саме за рахунок цієї порочності вона служить інтересам класу, до якого належить мислитель. Багато марксисти вважають, що вони довели цей принцип,
 10. 15. Міжрегіональні курси валют
  Давайте спочатку припустимо, що існує один вид грошей. Тоді відносно купівельної спроможності грошей в різних місцях дійсно все, що затверджується щодо товарних цін. Кінцева ціна на бавовну в Ліверпулі не може перевищувати кінцеву ціну в Х'юстоні, штат Техас, більше, ніж на величину транспортних витрат. Як тільки ціна в Ліверпулі підвищиться, торговці стануть направляти
© 2014-2022  epi.cc.ua