Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Так каш прибуток від реалізації одиниці продукції - це різниця між ціною (котортм ми знаходимо на кривій попиту) і

Так каш прибуток від реалізації одиниці продукції - це різниця між ціною (котортм ми знаходимо на кривій попиту) і середніми сукупними витратами, максималь-ве значення прибутку дорівнює нулю в тому випадку, коли дві криві стосуються дртт одного, але не перетинаються. Підводячи підсумок, відзначимо, що довгострокове рівновагу на ринку монополіст! - Чеський конкуренції характеризується двома основними властивостями: - Як і на монопольному ринку, ціна товару перевищує граничні издержи фірми. Даний висновок випливає з того, що максимізація прибутку требу »- рівності граничного доходу граничним витратам, а внаслідок від'ємного нахилу кривої попиту граничний дохід менше ціни. MC _ АТС Ціна Максимізує прибуток обсяг випуску Обсяг випуску P=ATC Глава 17. Монополістична конкуренція 377 - Як і на конкурентному ринку, ціна дорівнює середнім сукупним витратам, так як вільний вхід і вихід фірм з ринку веде до встановлення нульової економічного прибутку. Друга властивість показує нам відмінність ринку монополістичної конкурен-ції від монополії. Так як монополія - єдиний постачальник продукції, що не має близьких замінників, вона має можливість отримувати позитив-ную економічний прибуток навіть у довгостроковому періоді.
В умовах монопо-листической конкуренції (вільний вхід і вихід з ринку) економічна при-бувальщина фірми встановлюється на нульовому рівні. Ринки монополістичної і досконалої конкуренції На рис. 17.3 порівнюються довгострокову рівновагу при монополістичної кон-куренції з довгостроковим рівновагою при досконалої конкуренції. (Рівновага за досконалої конкуренції обговорювалося в гол. 14.) Між монополісти-чеський і досконалою конкуренцією є два цікавих відмінності: надмірна і-ная потужність і націнка. Надлишкова потужність. Вільний вхід і вихід з ринку в умовах монопо-листической конкуренції призводить до торкання кривої попиту і кривої середніх сукупних витрат кожної фірми. На графіку (а) мал. 17.3 показано, що обсяг випуску в цій точці менше, ніж обсяг продукції, що мінімізує се-ня сукупні витрати. Таким чином, в умовах монополістичної конкуренції фірми знаходяться на ділянці убування кривих середніх сукупних з-держек. У цьому відношенні монополістична конкуренція різко контрастує з досконалою конкуренцією. Вільний вхід і вихід на конкурентних ринках призводить до того, що фірми знаходяться в точці мінімуму середніх сукупних витрат (графік (б) рис.
17.3). Обсяг випуску, здатний мінімізувати середні сукупні витрати, називається ефективним масштабом виробництва фірми. У довгостроковому періоді за досконалої конкуренції виробництво фірм знаходиться на рівні ефективного Рис. 17.3 РИНКИ моноп-лістіческое і конкуренції Графік (а) малюнка показує довго-строкове рівновагу на монопольно-конкурентному ринку, а графік (б) - довгострокове одно рівновага на зовсім конкурентному ринку. Слід зазначити дві відмінності: 1) при досконалої конкуренції фірма досягає ефек-ного масштабу виробництва, коли середні сукупні витрати мінімальна-ни. Навпаки, моно-польного-конкурентна фірма виробляє на рівні меншому, ніж ефективний масштаб виробниц-ства; 2) в умовах досконалої конкуренції ціна товару рівняє-ся граничним витратам, але вище граничних іздер-жек при монополісти-чеський конкуренції. (А) Монопольно-конкурентна фірма (б) Фірма за досконалої конкуренції Частина 5.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Так каш прибуток від реалізації одиниці продукції - це різниця між ціною (котортм ми знаходимо на кривій попиту) і "
 1. 6. Монопольні ціни
  також, зрозуміло, з підприємцями в ролі власників цих товарів і факторів виробництва. У певних умовах їм буде краще обмежити пропозицію і продати товар за вищою ціною за одиницю. Ціни, обумовлені таким чином, монопольні ціни, вони є порушенням панування споживачів і демократії ринку. Особливі умови та обставини, що вимагаються для виникнення
 2. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  таким методом, забезпечили б чисте збільшення маси готівкового капіталу без одночасного проїдання капіталу в набагато більшому масштабі. Адвокати кредитної експансії далі підкреслили б, що деякі помилкові інвестиції, зроблені під час буму, пізніше стають прибутковими. Ці інвестиції, сказали б вони, були зроблені надто рано, тобто стан запасу капітальних благ та оцінки
 3. Лекція 14-я Американські апологети найманого рабства. Д. Б, Кларк
  така спільність американської та німецької буржуазної політичної економії? Ми знаємо, що на формую-вання німецької буржуазної політичної економії дуже біль-ШОЕ вплив справив прусський шлях розвитку капіталізму в сільському господарстві. Німецька історична школа захищати не рросто капіталізм, а капіталізм в більш відсталих формах, які відповідають прусскому шляху розвитку капіталізму.
 4. Глосарій
  також в результаті воєн і стихійних лих Безготівкові гроші - записи на рахунках у банках Безробіття - соціально-економічне явище, при якому частина робочої сили (економічно активного населення) не зайнята у суспільному виробництві. Розрізняють декілька видів безробіття: структурну, циклічну, фрикционную, сезонну, часткову, приховану, застійну, технологічну. Бізнес-план -
 5. § 12.Товар і його властивості
  такий обмін. Всім обмінюваним товарам притаманне одну загальну властивість: вони є втіленням суспільної праці, витраченої на їх виробництво, який і робить їх кількісно порівнянними, формує їх вартість. Крім того, вони володіють громадської споживчою вартістю, в якій виражається не просто кількість суспільно необхідної праці, а й якість продукції, її корисний
 6. § 29. Соціально-економічний зміст капіталу
  таких джерел відносяться й інші чинники, зокрема, капітал. Ця думка отримала своє логічне завершення в теорії трьох факторів виробництва Ж. Б. Сея. А. Сміт і Д. Рікардо в з'ясуванні сутності капіталу порівняно з Аристотелем зробили крок назад. Переважна більшість сучасних західних вчених аналогічно тлумачать сутність даного поняття. Різниця між класиками політекономії і
 7. § 39. Земельна рента та її форми в сучасних умовах
  також для часткового додаткового стимулювання працівників радгоспів і колгоспів. Частина землі в багатьох країнах знаходиться у надзвичайно сприятливих грунтово-кліматичних зонах. Розміщення тут господарства вирощують рідкісні фрукти - цитрусові, цінні сорти винограду та ін Оскільки попит на цю продукцію, як правило, перевищує їх пропозицію, то на них встановлюють ціни, що перевищують їх
 8. Словник термінів
  також звільнення від сплати штрафів і пені з сум добровільно сплачуваних ними платежів до бюджету та позабюджетні державні фонди. Амортизаційні кошти - фінансові кошти, що виділяються спеціальним призначенням для збереження та відновлення основних фондів підприємства. Аудиторський контроль - незалежний позавідомчий фінансовий контроль, що проводиться аудиторською фірмою, що має
 9. § 2. МОНОПОЛІЯ: МІСЦЕ І РОЛЬ НА РИНКУ
  такі види монополістичних організацій. У масштабі певної галузі - чиста монополія. У цьому випадку діє один продавець, доступ на ринок для можливих конкурентів закритий, продавець має повний контроль над кількістю товару, призначеного для продажу, і його ціною. У масштабі національного господарства абсолютна монополія. Вона знаходиться в руках держави або його господарських
 10. § 2. НОРМА ПРИБУТКУ ТА ЇЇ ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ
  такому випадку норма прибутку (Нп) постає як відношення прибутку (Пв) до спочатку витраченим коштам, виражене у відсотках: Нп=Пв \ Да=Пв \ К + Зп х 100. Зазвичай під нормою прибутку розуміється річна норма прибутку: відношення отриманого за рік прибутку до всього авансованого капіталу. У господарській практиці нашої країни в 70-80-х роках застосовувався аналогічний показник рівня
© 2014-2022  epi.cc.ua