Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Отже, зміни грошово-кредитної політики ведуть до несподіваних коливань випуску, цін, рівня безробіття і тим-па

Отже, зміни грошово-кредитної політики ведуть до несподіваних коливань випуску, цін, рівня безробіття і тим-па інфляції в короткостроковому періоді. Аналогічні логічні побудови лежать в основі пояснення M. Фридменом і Е. Фелпсом кривої Філліпса, описаної А. Філліпсом, П.Самуельсоном і P. Солоу. 732 Частина 12. Економічні коливання в короткостроковому періоді Однак здатність ФРС викликати несподівану інфляцію шляхом збільшен-ня пропозиції грошей існує тільки в короткостроковому періоді. У довго-терміновому періоді у економічних агентів встановлюються певні сподівання-ня про темпи інфляції, що задаються ФРС. Так як уявлення, заробітна плата і ціни в кінцевому підсумку узгоджуються з темпом інфляції, довгострокова крива срвокудного пропозиції вертикальна. У цьому випадку зміни в сово-купно попиті, викликані, наприклад, рівнем пропозиції грошей, не впливають на обсяг вироблених економікою товарів і послуг. M. Фрідмен і Е. Фелпс дійшли висновку, що в довгостроковому періоді безробіття повертається до свого природного рівня.
Результат аналізу M. Фрідмена і Е. Фелпса може бути узагальнений у вигляді наступного рівняння: Рис. 33.5 ВПЛИВ інфляційні очікування НА короткострокової кривої Філліпса Чим вище очікуваний темп інфляції, тим вище крива коротко-термінового взаемодії між інфля-цією і безробіттям. У точці А і інфля-ційних очікування і фактична інф-ляція низькі, а безра-ботіца знаходиться на природному рівні. Якщо ФРС проводить експансіоністську грошово-кредитну політику, економіка в короткостроковому періоді перемеща-ється з точки А в точку S. У точці S очікувана інфляція все ще низька, але фактична інфля-ція висока. Рівень безробіття - нижче природного рів-ня. У довгостроковому періоді очікувана інфляція підвищує-ся, і економіка переміщається в точку С. У точці С як очікувана інфляція, так і фактична інфля-ція є високі-ми, а безробіття повертається до природного рівня. а х (Фактична-Рівень безробіття=Природний рівень безробіття кевкаючи інфляція - Очікувана інфляція).
Дане рівняння пов'язує фактичний рівень безробіття з природний-вим рівнем безробіття, реальною інфляцією і інфляційними очікуваннями. У короткостроковому періоді очікувана інфляція виступає як задана, і в результаті вищі темпи фактичної інфляції визначають низькі показ-ники реального безробіття. (Чисельне вираження зміни рівня безробіттю-тіци внаслідок непередбаченої інфляції визначається значенням параметра а, який, у свою чергу, залежить від кутового коефіцієнта короткострокової кривої сукупної пропозиції). У довгостроковому періоді, однак, у суб'єктів економіки встановлюються певні очікування темпів інфляції, задавайте-екпортувати ФРС. Таким чином, фактична інфляція дорівнюватиме очікуваної інфля-ції, а безробіття знаходиться на природному рівні. Згідно M. Фрідмену і Е. Фелпса, розгляд кривої Філліпса як набо-ра доступних політикам можливостей пов'язано з високімріском.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Отже, зміни грошово-кредитної політики ведуть до несподіваних коливань випуску, цін, рівня безробіття і тим-па "
 1. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  Отже, то вони захищали б фіскальну систему, субсидує багатих за рахунок податків, що збираються з людей зі скромними доходами. Вимушені заощадження, створені таким методом, забезпечили б чисте збільшення маси готівкового капіталу без одночасного проїдання капіталу в набагато більшому масштабі. Адвокати кредитної експансії далі підкреслили б, що деякі помилкові інвестиції,
 2. 6. Зміни в купівельній спроможності під дією грошових чинників і умов на товарних ринках
  отже, завжди існує або інфляція, або дефляція. Вони ігнорують ці неминучі постійні коливання, поки вони малі й непомітні, і застосовують ці терміни тільки до великих змін купівельної спроможності. Так як питання про те, з якого моменту зміни купівельної спроможності заслуговують того, щоб їх назвали великими, залежить від особистої оцінки значущості, то стає
 3. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  змінами валової ринкової ставки відсотка внаслідок змін грошового відношення під дією грошових чинників. Якщо приплив або відплив грошей і заступників грошей в ринковій системі спочатку надає дію на позиковий ринок, це тимчасово порушує узгодженість валових процентних ставок і ставки первинного відсотка. Ринкова ставка зростає або падає за рахунок зменшення або
 4. 8. Грошова, або заснована на фідуціарної кредиті теорія циклу виробництва
  послідовністю впливів, які надають їм на різні сектори ринку. Навіть швидке збільшення виробництва дорогоцінних металів ніколи не зможе досягти розмаху, якого може досягти кредитна експансія. Золотий стандарт ефективно стримував кредитну експансію, так як примушував банки не переступати певних меж в їх експансіоністських прагненнях [Див с. 443.]. Власний
 5. Кейнсіанська макроекономічна модель
  отже, зміни величини потенційного обсягу випуску (від Y 1 * до Y 2 *) при кожному рівні цін. Збільшення кількості та (або) вдосконалення якості економічних ресурсів зрушує криву LRAS вправо, що означає економічне зростання. Відповідно, зменшення кількості і (або) погіршення якості економічних ресурсів обумовлює скорочення виробничого потенціалу економіки,
 6. Цілі та інструменти монетарної політики
  отже, і монетарної політики держави є забезпечення, по-перше, економічного зростання, по-друге, повної зайнятості ресурсів, по-третє, стабільності рівня цін, по-четверте, рівноваги платіжного балансу. Для стабілізації економіки держава проводить стимулюючу (експансіоністську) економічну політику в період спаду і стримуючу (контрактивної) політику в період буму.
 7. Державний бюджет, фінанси і фінансова система
  отже, збільшити національне багатство країни. До числа найважливіших статей державних витрат відносяться витрати, пов'язані із створенням найбільш сприятливих передумов для функціонування виробничих секторів економіки. Держава виступає каталізатором розвитку НТП: інноваційних технологій, підвищення конкурентоспроможності національної продукції на зовнішніх ринках. Під
 8. Лекція 13-а Економічні погляди А. Маршалла
  отже, був 174 лише «великим комбінатором» різних вульгарних теорій. Але від того, що різні вульгарні теорії комбінуються один з одним, вони не стають більш правильними. Треба ще зазначити, що Маршалл намагався представити себе як про-должателя Рікардо, що і дало привід видавати його за пред-ставника неокласичної школи. Насправді Маршалл, використовуючи
 9. Аналогічно од-ним з перших пропозицій президента У.
  зміни процентних ставок, що, у свою чергу, надає дію на інвестиційні витрати. Однак інвестиційні плани більшості фірм розраховані далеко вперед. Отже, для досягнення якого-небудь ефекту щодо вироб-ництва та зайнятості (що припускає коригування планів суб'єктів еконо-міки) потрібно мінімум півроку, а іноді - кілька років. Критики стабілізується-
 10. Теоретичні підходи до грошово-кредитній політиці
  зміни попиту на гроші. Наприклад, якщо зростання попиту на гроші пов'язаний з інфляційними процесами, доречною буде жорстка політика підтримки грошової маси, що відповідає вертикальній чи крутий кривої пропозиції грошей. Якщо необхідно ізолювати динаміку реальних змінних від несподіваних змін швидкості обігу грошей, то, ймовірно, краще виявиться політика підтримки
© 2014-2022  epi.cc.ua