Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Приблизно в той же час з'явилася робота друго-го економіста - Едмунда Фелпса, який заперечував довгострокове

Приблизно в той же час з'явилася робота друго-го економіста - Едмунда Фелпса, який заперечував довгострокове взаємодія інфляції і безробіття. Аргументація M. Фрідмена і Е. Фелпса базувалася на класичних прин-ципах макроекономіки (гл. 24-30). Згадаймо, що в класичній теорії зростання обсягів грошової маси розглядається як основний фактор інфляції. Одно-тимчасово класична теорія стверджує, що збільшення пропозиції грошей не впливає на реальні змінні, а всього лише пропорційно змінює ціни і номінальні доходи. Зокрема, зростання кількості грошей не впливає на факто-ри, які визначають рівень безробіття в економіці, такі як влада проф-спілок над ринком праці, роль стимулюючої заробітної плати та ефек-тивність пошуків роботи. M . Фрідмен і Е. Фелпс прийшли до висновку, що будь-які підстави вважати, що темпи інфляції в довгостроковому періоді связа-Рис. 33.3 ТРИВАЛЕ кривої Філліпса Згідно M. Фрідмен-ну і Е. Фелпса, в довгостроковому періоді залежність між інфляцією та безробіттям відсутність про-ствует.
Зростання запропонованого-вання грошей викликаючи-ет підвищення темпів інфляції. Проте незалежно від темпів зростання цін рівень безробіття прагне до свого природного рівня. В результа-ті довгострокова крива Філліпса вертикальна. Глава 33. Вибір між інфляцією і безробіттям у короткостроковому періоді 729 (а) Модель сукупного попиту та сукупної пропози-(б) Крива Філіпса жения ни з рівнем безробіття, відсутні. Ось як оцінював M. Фрідмен можли-ності грошово-кредитної політики ФРС в довгостроковому періоді: Інструменти грошово-кредитної політики дозволяють управляти номіналь-ними величинами - і насамперед обсягом власних зобов'язань [на-особисті гроші плюс резерви банку]. В принципі, вони можуть використовуватися для фіксації номінальних значень - обмінного курсу, рівня цін, номінального рівня національного доходу, кількості грошей відповідно тому чи іншому визначенню або для підтримання на постійному рівні змін номінальних величин - темпу інфляції або дефляції, темпу зростання або зниження номінального національного доходу, темпу зростання обсягів по-ма грошової маси.
Однак контроль над номінальними величинами не по-зволяет підтримувати на постійному рівні реальні величини - реаль-ву ставку відсотка, рівень безробіття, рівень реального національного доходу, реальна кількість грошей, темп зростання реального національного до-ходу або темп зростання реальної кількості грошей. Звідси випливають важливі слідства щодо кривої Філліпса. В приватно-сти, мається на увазі, що органи, відповідальні за проведення грошово-кредитної політики, мають справу з вертикальною довгострокової кривої Філліпса (рис. 33.3). Якщо темпи зростання грошової маси, що визначаються ФРС, невеликі, відповідно темпи інфляції невисокі і економіка знаходиться в точці Л. Якщо ФРС швидко збільшує пропозицію грошей, економіка характеризується високими темпами інф-ляції і знаходиться в точці В. В обох випадках рівень безробіття прагне до свого нормального рівня, названномуестественним рівнем безробіття.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Приблизно в той же час з'явилася робота друго-го економіста - Едмунда Фелпса, який заперечував довгострокове "
 1. Коментарі
  час приписувалася Вінсенту де Гурне, французькому економісту XVIII в., проте Онкен показав, що це було помилкою. Найбільш вірогідним походженням цієї фрази може бути відповідь фабриканта ЛЕГОН Кольберу, який запитав, що він може зробити для промисловості: Laissez nous faire (Дозвольте нам діяти). Інші приписують її екс-міністру Людовика XV д'Аржансону, який був відомий своєю
 2. Лекція 15-я Економічна концепція беріштейніанства
  приблизно до 90-м р. марк-СИЗМ переміг у робочому русі, в усякому разі на континенті Європи, найбільш великі соціал-демократичні пар-тії стали виступати під прапором марксизму, як про це сві-детельствует приклад німецької соціал-демократії. Перемога марксизму в робочому русі змусила оппорту-нистов змінити свою тактику. Якщо Прудон або Дюринг отри-цалі повністю
 3. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  час грають провідну роль в Соціалістичному інтерна-ціонале. Вони, приблизно, грають зараз таку ж роль, яку німецька соціал-демократія грала у II Інтернаціоналі перед першою світовою війною і в 20-х рр.. поточного сторіччя. За типом англійської лейбористської партії створені лейб-рістскіе партії в деяких домініонах Англії: у Новій Зе-ланд, Австралії і т. д. Англійські
 4. § 29. Соціально-економічний зміст капіталу
  приблизно через 3-5 років. Процес перенесення вартості основних виробничих фондів у міру їх фізичного та морального зносу на готовий продукт називається амортизацією. Щоб своєчасно замінювати зношені основні виробничі фонди, на підприємствах створюється амортизаційний фонд, в який перераховуються відповідні кошти. Основними методами амортизації є
 5. НЕ ДІЛИТИ, А ЗАРОБЛЯТИ
  час. Тоді, ймовірно, можливо було і так. Важко перегравати історію, але можна припустити, що за інших умов багато процесів пішли б по-іншому. Нинішня ж ситуація - в цьому її складність і унікальність - вимагає проведення реформ відразу і в економічній, і в політичній сферах. Якщо не бачити цього, а шукати труднощі тільки в підступи і некомпетентності апарату - що, зрозуміло,
 6. 8. Концептуалізація і розуміння
  приблизна оцінка в деяких випадках опинилася б можливою. Але істина полягає у відсутності постійних співвідношень. Всупереч постійним заклинанням неосвічених позитивістів економічна теорія не є відсталою наукою через те, що не носить кількісного характеру. Вона не є кількісною і не виробляє вимірювань, оскільки відсутні константи. Статистичні цифри,
 7. 4. Виробництво
  час залишатися на своєму місці без згоди тих, ким правлять. Якою б не була система правління, фундаментом, на якому вона будується, завжди є думка тих, ким правлять , що підпорядкування і лояльність цьому уряду краще відповідають їх інтересам, ніж заколот і встановлення іншого режиму. Більшість здатне знищити будь-яке непопулярний уряд і використовує свою силу як тільки
 8. 5. Логічна каталлактики versus математична каталлактики
  час і в певному місці за певну кількість конкретного товару. Угрупування різних цін та обчислення середніх значень направляються теоретичними міркуваннями, які логічно і в часі цьому передують. Ступінь врахування супутніх обставин і привхідних моментів, що відносяться до досліджуваних цінами, залежить від такого ж теоретичного міркування. Ніхто ще не набрався
 9. 4. Визначення купівельної спроможності грошей
  час в певному місці. Ці окремі сили і чинники є первинними елементами пояснення. Вони являють собою первинні вихідні дані і в якості таких не допускають ніякого подальшого аналізу та відомості. Пояснити явище теоретично означає знайти причину його появи в дії загальних принципів, які вже містяться в теоретичній системі. Теорема регресії відповідає цим
 10. 6. Заробітна плата та засоби існування
  час він може бути знищений силами природи, якими він не в силах управляти, або принаймні не може управляти на нинішній стадії свого знання і потенційних можливостей. Але кошмар голодної смерті більше не вселяє жах в людей, що живуть в капіталістичному суспільстві. Той, хто здатний працювати, заробляє набагато більше того, що необхідно для простого підтримки життя. Звичайно,
© 2014-2022  epi.cc.ua