Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
А. В. Приходько. Шпаргалка з макроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

14. МІЖГАЛУЗЕВИЙ БАЛАНС

При аналізі та прогнозуванні структурних взаємозв'язків у національній економіці використовується балансовий метод "витрати - випуск».
Суть останнього полягає в неоднозначному розгляді різних галузей і секторів економіки, з одного боку як споживають продукцію, а з іншого - як випускають ті чи інші види товарів і послуг для власного споживання та потреб інших галузей і секторів економіки.
Особливістю даного методу є його спрямованість на облік не тільки кінцевих, але і валових результатів національного виробництва, що відображаються у категорії валового суспільного продукту.
Тому метод «витрати - випуск» дозволяє аналізувати і прогнозувати не тільки рух запасів або потоків між різними сферами економіки, а й міжгалузеві зв'язки, що складаються між галузями сфери бізнесу.
В основі методу "витрати - випуск» лежить ідея про те, що опис економічної системи можна здійснювати шляхом редукції процесів і продуктів, тобто їх вираження через інші процеси і продукти.
У нашій країні модель «витрати - випуск» і відповідна таблична (матрична) модель отримала назву моделі міжгалузевого балансу (МОБ).

Деталізована схема міжгалузевого балансу включає чотири розділи (квадранта):
- у першому з них відбивається поточне виробниче споживання (проміжний продукт);
- у другому - склад кінцевого продукту за характером його використання;
- у третьому - структура доданої вартості (амортизація, заробітна плата, податки на бізнес);
- у четвертому - розподіл національного доходу.
Виникнення і розвиток міжгалузевого балансу в його сучасному варіанті нерозривно пов'язане з ім'ям В. Леонтьєва.
Взявши за основу модель загальної економічної рівноваги Л. Вальраса, В. Леонтьєв вперше розробив матричну модель і таблицю «витрати - випуск», що відображають зв'язки між обсягами кінцевого попиту на продукцію в галузевому розрізі, з одного боку , і загальним обсягом і галузевою структурою створюваного запасу продукції, необхідного для насичення даного попиту, - з іншого.
Перша таблиця «витрати - випуск» В. Леонтьєвим була складена для США в 1936 р. в розрізі 41 галузі економіки. В даний час такі таблиці складаються для 400 галузей.

Цінність моделі міжгалузевого балансу для аналізу макроекономічної рівноваги вельми велика. На її базі можуть бути отримані наступні види рівноваги:
- галузеве рівновагу для будь-якої галузі;
- міжгалузеве рівновагу;
- загальне макроекономічну рівновагу для ВНП і кінцевого попиту;
- загальне макроекономічне рівновагу для валового суспільного продукту і попиту на кінцеву і проміжну продукцію.
На практиці всі ці види рівноваги досягаються досить рідко, в той час як в моделі МОБ вони існують завжди.
Модель міжгалузевого балансу спочатку статична. Однак вона використовується і в динамічному аспекті для прогнозування збалансованої траєкторії економічного зростання. Для цього на базі прогнозів динаміки кінцевого попиту розраховуються обсяги і темпи зростання валового суспільного продукту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 14. МІЖГАЛУЗЕВИЙ БАЛАНС "
 1. Економічне зростання в моделі міжгалузевого балансу
  міжгалузевого балансу. Теоретичні основи міжгалузевого балансу розроблялися в СРСР в роки, що передували першій п'ятирічці, проте в оформленому вигляді вперше представлені американським економістом В. Леонтьєвим. Метод аналізу міжгалузевих зв'язків за допомогою таблиць шахового типу і з залученням апарату лінійної алгебри був застосований ним у 30-х роках для вивчення американської економіки.
 2. Ключові терміни
  балансу Фінансування Корекція платіжного балансу Чисті закордонні активи Баланс руху капіталів Операції з офіційними резервами Інтервенція Платіжний баланс Криза платіжного
 3. 13.6 . Національне рахівництво: балансовий метод, метод системи національних рахунків
  міжгалузевий баланс народного господарства СРСР на 1923/1924 господарський рік. У 30-х рр.. минулого століття модель міжгалузевого балансу розробив американський учений, виходець з Росії В. Леонтьєв. У сучасній Росії проблемами міжгалузевого балансу займаються такі видатні економісти, як Аганбегян, Бєлкін, Бор, Гран-берг, Шаталін та ін Широке поширення отримала модель В.
 4. ГЛАВА 8. МІЖГАЛУЗЕВИЙ БАЛАНС-ІНСТРУМЕНТ ВИВЧЕННЯ МІЖГАЛУЗЕВИХ ЗВ'ЯЗКІВ
  міжгалузевий баланс виробництва і використання товарів і послуг (МОБ). МОБ деталізує рахунки товарів і послуг, виробництва і утворення доходів, операцій з капіталом; відображає процеси, що відбуваються на нинішньому етапі розвитку економіки, дозволяє проводити системний рахунок основних показників СНР та аналіз взаємозв'язків між галузями економіки, виявляти головні економічні пропорції, вивчати
 5. 2.4.3. Порівняльний аналітичний баланс
  баланс характеризує як структуру звітної бухгалтерської форми, так і динаміку окремих її показників. Він систематизує її попередні розрахунки. Всі показники порівняльного аналітичного балансу можна розбити на три групи: - статті балансу в абсолютному вираженні на початок і кінець року; - показники структури балансу на початок і кінець року, - динаміка статей балансу в
 6. § 2. ПЕРЕДУМОВИ комбінування виробництва У ГАЛУЗЯХ ПРОМИСЛОВОСТІ
  міжгалузевої концентрації. 7. Міжгалузева інтеграція, що дозволяє створення міжгалузевого комбінування на ширшій
 7. Терміни і поняття
  баланс Резиденти Нерезиденти Чиста міжнародна інвестиційна позиція країни Поточні операції Поточний платіжний баланс (баланс за поточними операціями) Підсумковий баланс (баланс офіційних розрахунків) Міжнародна інвестиційна позиція країни Еластіціонний підхід Абсорбційний підхід Монетаристский
 8. 2.4.1. Аналіз валюти бухгалтерського балансу
  баланс служить індикатором для оцінки фінансового стану підприємства. Разом балансу носить назву валюти балансу і дає орієнтовну суму коштів, що знаходяться в розпорядженні підприємства. Для загальної оцінки фінансового стану підприємства складають ущільнений баланс, у якому об'єднують у групи однорідні статті. При цьому скорочується число статей балансу, що підвищує його
 9. 6. Теорія «Міжгалузевого балансу»
  міжгалузевого балансу, що складається з чотирьох основних квадрантів, що відображають певні стадії виробничого процесу: 1) обсяги споживання на потреби виробництва - перший квандрант; 2) групування продукту в залежності від того, як він використовується - другий квандрант; 3) включення доданої вартості товару, наприклад оплати праці співробітників, податків та іншого - третій квандрант; 4)
 10. Запитання для закріплення матеріалу
  баланс , які його розділи і стандартні компоненти? Хто є резидентом і нерезидентом за російським законодавством? 3. Які критерії занесення операцій на дебет або кредит платіжного балансу? j ~ 4 ~ | Яка взаємозв'язок між рахунком поточних операцій, розташовуваним доходом країни та її заощадженнями? 5. Які операції заносяться на статтю «Доходи»? 6. Які операції проводяться
 11. § 6. ТАБЛИЦЯ «РЕСУРСИ І ВИКОРИСТАННЯ ТОВАРІВ»
  міжгалузевих моделей на перспективу з метою планування або перевірки збалансованості плану; для аналізу економіки, зокрема, для виявлення ролі окремих факторів (наприклад, залежності економіки від енергопостачання або від зміни цін на енергоносії). Схема МОБ зручна для аналізу впливу зміни цін на продукцію окремих галузей економіки, на витрати виробництва в цілому. МОБ
 12. 28. Поняття галузевої структури економіки
  міжгалузеві зв'язки і пропорції. Угруповання за секторами економіки, сформована в залежності від функцій, виконуваних господарськими одиницями в економічному процесі, дозволяє аналізувати процеси в області розподілу і перерозподілу доходів, фінансування інвестицій. Особливе місце в системі національних рахунків займають міжгалузеві баланси, які залежно від цілей
 13. 1. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ГАЛУЗЕВИЙ СТРУКТУР
  міжгалузеві зв'язки і пропорції. Угруповання за секторами економіки, сформована в залежності від функцій, виконуваних господарськими одиницями в економічному процесі, дозволяє аналізувати процеси в області розподілу і перерозподілу доходів, фінансування інвестицій. Так, рахунки сектора «домашні господарства» містять дані, необхідні для аналізу найважливіших аспектів соціальних
 14. Висновки
  баланс являє собою статистичний звіт про всі міжнародних угодах резидентів тієї чи іншої країни з нерезидентами за певний період часу. Він відображає співвідношення між обсягом товарів та послуг, отриманих даною країною з-за кордону та наданих закордону, а також зміни у фінансовій позиції країни по відношенню до закордону. Динаміка платіжного балансу є важливим
 15. 12.2. Платіжний баланс
  баланс - співвідношення між загальною сумою платежів іноземним державам та загальною сумою надходжень від іноземних держав протягом певного періоду. Структура платіжного балансу («плюс» - приплив валюти, «мінус» - відтік валюти): I. Баланс по поточних операціях:? Торговий баланс: - експорт товарів (+); - імпорт товарів (-). ? Баланс послуг: - експорт послуг (+); - імпорт
 16. 86. Рівновага платіжного балансу, структура платіжного балансу
  балансу за певний період пов'язані з агрегатними показниками економічного розвитку (валовим внутрішнім продуктом, національним доходом і т. д.) і є об'єктом державного регулювання. Стан платіжного балансу за певний період тісно пов'язане зі станом національної валюти в довготривалому аспекті, ступенем її стабільності або характером змін валютного курсу. С
 17. ГЛАВА 43. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС ТА ЙОГО СТРУКТУРА
  баланс? 2. Яка його структура? 3. Що собою являє рахунок руху капіталу? 4. Яку функцію виконують офіційні резерви в платіжному балансі? 5. Що значить хронічний дефіцит платіжного балансу? 6. Які способи усунення хронічного дефіциту платіжного
 18. Глава 8 ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС
  балансом. Залежно від того, за який період цей документ складається, він може відображати міжнародні угоди за місяць, квартал, рік. Більшість країн публікує платіжний баланс за рік. З платіжного балансу можна дізнатися, чи є країна в більшій мірі експортером або імпортером, який вид послуг переважно експортує або імпортує, виплачує більше відсотків на капітал
 19. 27.3. Виробничий попит
  міжгалузева і внутрішньогалузева диверсифікація національних
© 2014-2022  epi.cc.ua