Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Парадокс ощадливості

На відміну від класичної школи, яка вважала заощадження благом для економіки, Кейнс виходив з зворотного - якщо населення хоче зберігати більше , ніж інвестори хочуть витрачати, - зберігачі потерплять невдачу.
При стагнуючою економіці, що знаходиться в стані неповної зайнятості, збільшення схильності до заощадження обумовлює скорочення схильності до споживання. Скорочення споживчого попиту унеможливлює реалізацію вироблених товарів, не сприяє новим капіталовкладенням. Виробництво почне скорочуватися, національний дохід падати.
В результаті нація стає не багатше, а біднішими.
Відсутність рівноваги між заощадженнями та інвестиціями може при-вести до двох негативних для економіки ефектів.
1 Кейнс Д. Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей. М., 19 7 серпня. С. 17 вересня.
1. Інфляційного розриву, коли інвестиції перевищують заощадження. Пропозиція заощаджень відстає від інвестиційних потреб. При цьому можливостей для реального збільшення інвестицій немає. В результаті призупинення-люється виробництво. Населення більшу частину доходів направляє на споживання.
Попит на товари і послуги зростає. У силу ефекту мультиплікатора зростаючий попит тисне на ціни, розвивається інфляція.
2. Дефляційного розриву, коли заощадження перевищують потреби в інвестуванні. При цьому поточні витрати на товари та послуги низькі, велика частина доходів іде в заощадження, спостерігається падіння виробництва та рівня зайнятості. Мультиплікаційний ефект сприяє подальшому скороченню зайнятості, обумовлює її вторинне і т. д. скорочення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Парадокс ощадливості "
 1. Парадокс ощадливості
  парадокс ощадливості, який виникає в ситуації, коли населення прагне побільше вилучити засобів, що ніяк не віщує активізації інвестиційної діяльності. Подібна ситуація виникає у переддень спаду виробництва: люди прагнуть скоротити споживання і збільшити заощадження на наступаючий «чорний» день, а попит на фінансові ресурси з боку інвесторів скорочується. Виникає
 2. Ключові терміни
  ощадливості
 3. 14.2. Мультиплікатор і мультиплікаційний ефект
  парадокс ощадливості. Він показує, як зростання ощадливості може зменшити дохід і, впливаючи на інвестиції, привести до зниження їх обсягу (рис. 14.3). Рис. 14.3. Парадокс ощадливості {foto34} Зрушення лінії 55 в положення 5 '5 'знижує дохід. Падіння доходу «вбиває» частину інвестицій. На графіку рух йде уздовж лінії I-J, яку лінія 55 перетинає в точці Е. Доктрина мультиплікатора.
 4. Два підходи до розподілу сукупного доходу
  парадоксі ощадливості: постійне бажання зберегти більше, ніж інвестори хочуть вкласти, викличе хронічне зменшення сукупного попиту, що врешті-решт призведе до загального зменшенню бажання інвестувати. Отже, парадокс ощадливості характерний тільки для економіки з неповною зайнятістю. Якщо в економіці підтримується повна зайнятість, то зростання прагнення до заощаджень приведе до
 5. Парадокс цінності
  парадокс цінності, згідно з яким користь від води величезна, але цінність - мізерна, і в той же час діамант, який не має ніякої практичної цінності, має високу ціну. Відповідь на цей парадокс може бути таким. Вода щодо рясна, а діаманти - рідкісні. Цінність води і діаманта визначається їх граничною корисністю. Через те, що води в світі багато, її гранична корисність
 6. 8. Парадокс ощадливості
  парадокс ощадливості. Парадокс со-стоїть в тому, що зміна суми, яку домаш-ня господарства хотіли б зберігати, може не іметьнікакого впливу на фактичний рівень збережемо-ний, хоча рівень доходів і справді меняется.Еслі б ми, перш ніж проводити графіческійаналіз, використовували підхід, заснований на рівний-стве заощаджень та інвестицій, ми б легко уста-новили, що при даному рівні
 7. Фактор ощадливості
  . Частка річного продукту, що йде на утримання продуктивних працівників, визначається, за Смітом, величиною капіталу, зарезервованого на ці цілі. Цю думку легше усвідомити на прикладі землеробства з його річним виробничим циклом: щоб мати можливість виробити і зібрати урожай, потрібно з урожаю попереднього року запасти не тільки насіннєвий фонд, а й обсяг життєвих засобів,
 8. 39.3. «ПАРАДОКС ЛЕОНТЬЄВА»
  парадокс Леонтьєва ». Наступні дослідження підтвердили наявність цього парадоксу у повоєнний період не лише для США, але і для інших країн (Японії та ін.) Численні спроби пояснити цей парадокс дозволили розвинути і збагатити теорію Хекшера? Олина шляхом врахування додаткових обставин, що впливають на міжнародну спеціалізацію, серед яких можна відзначити наступні: 1)
 9. Рішення трудової теорії
  парадоксу вартості ». Рікардо, як ми тільки що бачили, для престижних товарів був змушений зробити виняток з трудової теорії. Зусилля, зроблені протягом наступних двох століть, також не принесли остаточного вирішення проблеми. Енциклопедії від-личать від звичайних монографій тим, що в них представлені не особисті думки авторів статей, а усталені наукові уявлення (парадигма).
 10. ПАРАДОКС ВАРТОСТІ
  парадокс вартості », вперше сформульований А. Смітом. Суть його полягає в парадоксальному розбіжності споживної вартості товару, з од-ної боку, і його вартості і ціни, з іншого. Мова йде про те, що вартість і ціна блага, що володіє меншою споживною вартістю, часто-густо виявляються вище вартості та ціни блага, що володіє більшою споживчою вартістю. Цей
 11. Питання для самоперевірки
  парадоксу ощадливості? Наслідком яких економічних процесів він є? 19. Яка економічна роль держави, яка випливає з принципу ефек-тивного попиту? 20. Яка економічна роль держави в умовах прояву ефекту мультиплікатора та принципу
 12. 2. Специфіка закону попиту в перехідній економіці
  парадоксу Гіффена. Рис. 9. Парадокс Гіффена 5. Зміна конфігурації кривих Енгеля. Рис. 10. Криві
 13. 14.4. Інвестиції та їх функціональне призначення. Фактори, що впливають на величину інвестицій
  парадоксі ощадливості. Парадокс ощадливості полягає в тому, що високі інвестиції та високе споживання (низькі заощадження) не суперечать, а часом допомагають один одному. Ощадливість не завжди чеснота. Ощадливість окремих осіб може обернутися соціальною трагедією. Прагнення кожного збільшити свої заощадження може мати своїм результатом зменшення фактичного заощадження всіх членів
 14. 22. ТЕОРІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
  Модель Е. Хекшера - Б. Оліна. Використання факторних переваг у зовнішньоторговельній стратегії. Парадокс В. Леонтьєва. Неоднозначна роль факторів виробництва. Теорія конкурентних переваг. «Національний ромб» М. Портера і рецепти збереження і нарощування конкурентних переваг у зовнішній
 15. Парадокс Леонтьєва
  парадокс Леонтьєва ». В економічній літературі існують різні пояснення парадоксу Леонтьєва. Найбільш переконливе з них полягає в тому, що США раніше за інших промислово розвинених країн досягли значних переваг у створенні нових наукоємних товарів. Тому в американському експорті значне місце займали товари, в яких відносно великі були витрати на кваліфіковану
 16. Регулююча роль процентної ставки
  ощадливість. Отже, заощадження в класичній моделі повністю підвладні регулюючої ролі процентної ставки. Чим вище рівень процентних ставок, тим більше буде зберігатися коштів, і навпаки, зниження їх рівня веде до згортання заощаджень та зростання споживання. Необхідно звернути увагу на значення даного положення (для зіставлення надалі з точкою зору прихильників
 17. 5.5. Мультиплікатора автономних витрат, ІНВЕСТИЦІЙ. Акселератор. ПАРАДОКС ощадливість
  парадоксі ощадливості ». Суть його розкривається в наступних процесах. В за-критій економіці з неповною зайнятістю ресурсів збільшення Ощад-жений домогосподарствами означає зниження споживання і, отже, сукупного попиту. Оскільки рівень сукупного попиту визначає рівень випуску і зайнятості, то рівень випуску в еконо-Міці знизиться, причому це зниження буде посилено
 18. Терміни і поняття
  Корисність Закони Госсена Закон спадної граничної корисності Цінність (вартість) Парадокс цінності Ціна Двухфакторная модель ціноутворення Попит Закон попиту Пропозиція Закон пропозиції Рівноважна (ринкова) ціна Ціни «статі» і
© 2014-2022  epi.cc.ua