Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Методи грошово-кредитного регулювання, обмеженість механізму

На противагу класикам, які обгрунтовують ефективність гнучкої заробітної плати, Д. Кейнс орієнтується на виключення негативного механізму і негативних наслідків гнучкої заробітної плати за рахунок проведення гнучкої грошово-кредитної політики. За його поданням, збільшення кількості грошей призведе до зниження норми відсотка, зростання цін і граничної ефективності інвестицій, що стимулюватиме не лише інвестиційний попит, але і зайнятість.
Крім того, зменшення відсотка по депозитах сприятиме со-ності заощаджень (оскільки грошові вклади опиняться невигідними) і збільшенню споживання.
Поряд із заходами грошово-кредитної політики значна увага в теорії Д. Кейнса відводиться активної бюджетно-фінансовій політиці.
Активна інвестиційна діяльність передбачає перерозподіл за допомогою податкових ставок національного доходу на користь держави. При цьому вилучені за допомогою податкової системи грошові кошти повинні використовуватися державою для розширення інвестиційного попиту та зайнятості.

Крім стимулювання підприємницької діяльності за рахунок по-маних коштів може здійснюватися бюджетне фінансування нерента-бельной галузей, комунального господарства, виплата допомог і т. д. Однак в умовах дефіцитного фінансування це може сприяти інфляції. Тому держава повинна регулювати розміри бюджетного дефіциту та грошової емісії.
Бюджетне розширення попиту виступає одним з вирішальних факторів розсмоктування безробіття, вирішення соціальних проблем.
Розроблена Д. Кейнсом концепція лягла в основу практики державного-венного регулювання макроекономічних процесів у західних країнах, що дозволило послабити циклічні коливання в них протягом більш ніж двох післявоєнних десятиліть.
Однак зміна умов відтворення, проявилося до середини 70-х рр.., Змінило ставлення до практичної доцільності використання кейнсіанської моделі.
Одночасне зростання в ряді країн безробіття та інфляції при проведенні кейнсіанської політики привели до необхідності безперервної накачування грошових коштів і розкручування інфляційної спіралі.
У нових умовах держава не змогла вирішити проблеми стимулювання виробництва, не перешкоджаючи збільшенню безробіття та інфляції.
Кейнсіанська модель не вписувалася у вимоги, які диктуються НТР, що припускають можливість швидкої обновляемости виробництв. Їх реалізація зажадала свободи підприємництва, більш мобільно реагує на досягнення науково-технічного прогресу. Разом з тим вилучення значної частини прибутку через податкову систему стало гальмом підприємницької активності, здійснення необхідних суспільству структурних перетворень.
Економічна криза 1974-1975 рр.. став не просто черговим цікліч-ським кризою, але кризою кейнсіанської моделі макроекономічного регулювання. На зміну їй знову прийшли неокласики, які запропонували нову модель макроекономічного регулювання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Методи грошово-кредитного регулювання, обмеженість механізму "
 1. Г Л А В А 13 БАНКІВСЬКА СИСТЕМА І ПРОПОЗИЦІЯ ГРОШЕЙ
  методи державного регулювання грошового
 2. Глава Грошово-кредитне регулювання економіки
  грошово-кредитне, в якому можна виділити два основних напрямки: кейнсианское і
 3. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  методи державного економічного регулювання економіки? 2. Які основні засоби державного регулювання економіки та державного економічного регулювання економіки? 3. Охарактеризуйте механізм податкового регулювання економіки. 4. Які засоби використовує державу з метою державного стимулювання науково-дослідних і дослідно-конструкторських
 4. Глава 9 МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА
  методом державного регулювання з точки зору забезпечення свободи підприємництва вважається монетарна (грошово -кредитна) політика, що реалізується через банківську
 5. Контрольні питання
  методи грошово-кредитної політики. У чому їх сутність? 16. Назвіть основні ланки передавального механізму грошово-кредитної політики. 17. У чому полягають основні відмінності монетаристського і кейнсіанського підходу до проведення грошово-кредитної політики? 18. Що таке стабілізаційна політика, і якими методами вона проводиться? 19. Назвіть основні типи тимчасових лагів. 20. Назвіть
 6. 3. Сучасна кредитно-банківська система
  методів, здійснюваних кредит-но-банківськими інститутами, які створюють, акумулюють і надають економічним суб'єктам грошові кошти у вигляді кредиту на умовах терміновості, платності, зворотності і матеріальної забезпеченості. На сучасному ринку грошово-кредитних ресурсів провідна роль належить
 7. Терміни і поняття
  методи Таргетування Валютні
 8. Терміни і поняття
  методи Таргетування Валютні
 9. Засоби державного регулювання економіки
  методи регулювання використовуються як засіб антимонопольної політики (держава втручається в діяльність природних монополій, включаючи встановлення цін на їх товари та послуги). По-третє, адміністративні засоби застосовуються для регулювання зовнішньоекономічної діяльності (кількісні обмеження і ліцензування експорту та імпорту). У міру посилення ринкових механізмів
 10. § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ грошового обігу та кредиту
  грошового обігу та кредиту є кількісна характеристика масових явищ у сфері грошового обігу та кредитних відносин. Грошовий обіг - це рух грошей у внутрішньому обороті в готівковій та безготівковій формах в процесі обігу товарів, надання послуг і здійснення різних платежів. Грошовий обіг охоплює рух не тільки товарів і послуг, а й позичкового і
 11. Висновки
  методів кредитування і, по-друге, сукупність фінансово-кредитних інститутів, які поділяються на центральні банки, комерційні банки та спеціалізовані фінансово-кредитні установи (кредитні організації). 6. Банківські операції зазвичай поділяються на чотири групи: пасивні, активні, банківські послуги і власні операції банків. Перші дві групи операцій найбільш
 12. Основні поняття
  грошова експансія - Механізм відновлення рівноваги Питання для закріплення матеріалу У чому відмінність механізму досягнення рівноваги економіки при фіксованому та при плаваючому курсах? Які наслідки фіскальної політики при різній мобільності капіталу при плаваючому курсі? Який механізм впливу кредитно-грошової політики на випуск при плаваючому курсі? 4. Які основні
 13. 4. Грошово-кредитна політика
  грошового обігу та кредиту отримала назву грошово-кредитної політики. Її головна мета - регулювання економічної активності в країні і боротьба з інфляцією. Грошово-кредитна політика спрямована або на стимулювання кредиту і грошової емісії (кредитна експансія), або на їх стримування і обмеження (кредитна рестрикція). В умовах падіння виробництва і збільшення безробіття
 14. Глава 17. Державне регулювання економіки
  методи державного регулювання економіки. Національний ринок і механізм встановлення рівноваги між попитом і пропозицією. Основні моделі державного регулювання економіки та їх еволюція Мета теми - розкрити сутність національного ринку і його структуру, визначити найважливіші важелі і механізм встановлення його рівноваги, а також простежити еволюцію економічної думки в
 15. ГЛАВА 8. КРЕДИТНО-ГРОШОВА СИСТЕМА І кредитно-грошова політика
  методів кредитування; сукупність кредитно-фінансових інститутів. З точки зору характеру надаваних послуг виділяються три найважливіші складові сучасних кредитних систем: центральний банк; комерційні банки; спеціалізовані фінансові установи, що включають банківські і небанківські організації (зовнішньоторговельні, іпотечні, ощадні банки і
 16. Тенденції сучасної кредитно- грошової політики
  грошову політику Центрального банку. Переорієнтація з кейнсіанських на неокласичні механізми зумовила перенесення центру ваги з динаміки процентної ставки на зміну величини і темпів зростання грошової маси. Відповідно, у ряді країн було введено таргетування (від англ . target - ціль) грошової маси, що передбачало встановлення верхньої і нижньої меж зростання грошової маси на
 17. Стаття 35. Основними інструментами і методами грошово-кредитної політики Банку Росії є
  грошової маси; 7) прямі кількісні
 18. Глава 9 ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА
  грошово-кредитна політика є найважливішим інструментом державного регулювання економіки. На відміну від фіскальної політики, яка проводиться урядом і впливає на рівновагу ринку товарів і послуг, грошово-кредитну політику проводить центральний банк, і вона впливає на рівновагу ринку грошей. Грошово-кредитна політика - сукупність монетарних заходів, за допомогою
 19. Терміни і поняття
  кредитні інститути Центральний банк Комерційні банки Спеціалізовані фінансово-кредитні інститути Банківські операції (пасивні, активні, банківські послуги і власні операції банків) Криза ліквідності Криза платоспроможності Грошово-кредитна політика Облікова (дисконтна) політика Операції на відкритому ринку Норми обов'язкових
 20. Г Л А В А 14 ГРОШОВО-КРЕДИТНА (МОНЕТАРНА) ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
  методом впливу держави на економіку. Для досягнення повної зайнятості і відносно стабільних цін держава впливає на грошовий ринок, масу грошей в
© 2014-2022  epi.cc.ua