Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Г. Вечканова, Г. Вечканов. Економічна теорія, 2010 - перейти до змісту підручника

Питання 79 Попит на інвестиційні блага

Відповідь
Інвестиції - довгострокові вкладення державного або частого капіталу в різні галузі економіки як усередині країни, так і за кордоном з метою отримання прибутку.
У макроекономіці під інвестиціями розуміються реальні інвестиції - вкладення капіталу приватною фірмою або державою у виробництво тієї чи іншої продукції.
Виділяють три типи інвестицій:
- виробничі інвестиції (будівлі, споруди, обладнання);
- інвестиції в житлове будівництво (придбання будинків для проживання або здачі в оренду);
- інвестиції в запаси (сировина, матеріали, незавершене виробництво, готові вироби).
Розрізняють валові та чисті інвестиції.
Валові (брутто) інвестиції - це інвестиції на заміщення старого обладнання (амортизація) плюс приріст інвестицій на розширення виробництва.
Чисті (нетто) інвестиції - це валові інвестиції за вирахуванням суми амортизації основного капіталу.
Інвестиційний попит складається з двох частин - з попиту на відновлення зношеного капіталу і попиту на збільшення чистого реального капіталу.
Інвестиційний попит - це найдинамічніша і мінлива складова сукупного попиту, вона залежить від об'єктивних факторів (стан економічної кон'юнктури: очікувана норма чистого прибутку, ставка відсотка) і суб'єктивного фактора (рішення підприємців).
Крива інвестиційного попиту показує в графічній формі розмір інвестицій, здійснення яких можливе при кожному даному рівні процентної ставки.
З рис. 79.
1 видно, що між ставкою відсотка і сукупної величиною необхідних інвестицій існує зворотна залежність.

Рис. 79.1. Крива інвестиційного попиту


Крім процентної ставки на інвестиції впливає збільшення ВНП, зміни в розмірах оподаткування, технологічні зміни та очікування підприємців. У цьому випадку відбувається зміна попиту на інвестиції. Будь-який чинник, викликає приріст очікуваної прибутковості інвестицій, зміщує криву інвестиційного попиту вправо, а що викликає падіння очікуваної прибутковості зміщує криву вліво. Розглянемо випадок підвищення податків на дохід від капіталу.
На рис. 79.2 показано, що підвищення податків на дохід від капіталу зміщує криву попиту на інвестиції вліво.
Фактичні інвестиції - це заплановані і незаплановані (непередбачені зміни в товарно матеріальних запасах) інвестиції.

Рис. 79.2. Зсув кривої інвестиційного попиту


В залежності від факторів, що визначають обсяг попиту на інвестиції, їх підрозділяють на автономні, тобто не викликані зростанням сукупного попиту (національного доходу), і індуковані, викликані зростанням сукупного попиту (національного доходу). Вплив інвестицій на сукупний попит (національний дохід) відображається в теорії мультиплікатора і акселератора.
Теорія мультиплікатора виникла в період депресії 1929-1933 рр.. стосовно до суспільству, що знаходиться в умовах найгострішої кризи.

Мультиплікатор показує роль інвестицій у зростанні обсягу національного доходу та зайнятості. Дія мультиплікатора можна записати у вигляді ланцюжка:


, тобто з зростанням інвестицій збільшується зайнятість, а потім дохід і споживання.


Залежність між зміною інвестицій і зміною. Таким чином, між зміною автономних інвестицій та національним доходом існує стійкий зв'язок. Мультиплікатор інвестицій - чисельний коефіцієнт, що показує залежність зміни доходу від зміни автономних інвестицій. Якщо відбудеться приріст обсягу інвестицій (наприклад, збільшаться державні асигнування на громадські роботи в умовах спаду економіки), то дохід збільшиться на величину, яка в К разів більше, ніж приріст інвестицій, тобто
Дy=MI? Дi,
де Дy - приріст доходу; Дi - прирощення інвестицій; M - мультиплікатор (множник), отже,


Модель акселератора (індукованих інвестицій) була запропонована Дж. Кларком. Акселератор являє собою відношення приросту інвестицій до викликав його відносним приростом доходу, споживчого попиту або готової продукції і виражається формулою

Акселератор


де Д I - інвестиції; Д Y - дохід ; t - час.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 79 Попит на інвестиційні блага "
 1. Контрольні питання
  інвестиційного кри-зиса, в чому його особливості в російській економіці? 2. Назвіть основні показники інвестиційного потенціалу та його використання. 3. Розкрийте фактори активізації інвестиційної діяльності. 4. У чому суть нової інвестиційної парадигми - 'інвестицій в
 2. Обмін
  блага, потрібні йому як виробникові і споживачеві, він повинен отримувати з боку. Для цього він обмінює наявні в його розпорядженні блага (виробничі ресурси і споживчі блага) на ті блага, які йому потрібні. У господарському житті обмін благами зазвичай приймає форму торгівлі між людьми, фірмами, регіонами,
 3. Запитання для самоперевірки
  попиту та пропозиції? 6. Як досягається рівновага на ринку товару? 7. Як зміниться рівноважна ціна товару, якщо попит на цей товар не зазнає змін, а у фірм-виробників зростуть витрати? 8. Товари А і Б є взаємозамінними. Як зміниться попит на товар Б, якщо ціна на товар А підвищиться (знизиться)? Що відбудеться, якщо товари А і Б доповнюють один
 4. Максимізація функції доходу
  попиту на благо
 5. Одинична еластичність
  попитом, приймається коефіцієнт одиничної еластичності, коли підвищення (зниження) ціни на 1% викличе відповідно скорочення (збільшення) величини попиту на 1%. Блага, що мають коефіцієнт еластичності більше одиниці, відносяться до групи товарів, що мають високу еластичністю. Коефіцієнт еластичності менше одиниці свідчить про недостатню або низької еластичності попиту на ці
 6. Прибуток споживача
  попиту важливе значення має вигода споживача. Прибуток, або надлишок, споживача являє собою різницю між максимальною сумою, яку готовий заплатити споживач за ту кількість даного блага, на яке він пред'являє попит, і фактично заплаченої сумою. Розглянемо формування надлишку споживача на умовному прикладі (рис. 10.4). {Foto13} Рис. 10.4.Прібиль, або надлишок
 7. Контрольні питання
  інвестиційна політика в РФ починаючи з 1991 р.? 3. У чому полягає інвестиційна стратегія держави на сучасному етапі? 4. Розкажіть про роль і значення бюджету розвитку в інвестиційній політиці. 5. Як здійснюється бюджетна підтримка АПК? 6. Що таке державні дотації? Кому вони
 8. Питання 15Еластічность попиту по доходу. Коефіцієнт еластичності попиту по доходу.
  Попиту до зміни доходу; відображає відносну зміну попиту на будь-яке благо внаслідок зміни доходу споживача. Еластичність попиту по доходу виступає в наступних основних формах: - позитивна, що припускає, що збільшення доходу (за інших рівних умов) супроводжується зростанням обсягів попиту. Позитивна форма еластичності попиту по доходу відноситься до нормальних
 9. Розглянемо приміром організацію по-пожежної охорони в невеликому містечку.
  Питання: (1) чи є товар исключитель-ним? Чи можна перешкодити людям скористатися ним? (2) Чи є товар об'єктом змагаючись-ства? Чи зменшує використання блага однією людиною можливість його споживання іншим? У таблиці наводяться приклади благ кожної з чотирьох
 10. Держава і сукупний попит
  попит. Їх велику вагу в ньому дозволяє державі впливати на весь сукупний попит: {foto150}, (27.1) де AD - сукупний попит; С - споживчий попит; I - інвестиційний попит (приватні інвестиції); G-попит держави (державні витрати); Х - чистий експорт. На сукупний попит уряд впливає також через податки: чим вище їх ставки, тим нижче розмір
© 2014-2022  epi.cc.ua