Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.Н. Сухарєв. Економічний словник, 2008 - перейти до змісту підручника

Імпортна квота

Імпортна квота - кількісний показник, що характеризує значимість імпорту для народного господарства, окремих галузей і виробництв з різних видів продукції .
Розраховується як відношення обсягу імпорту в натуральному або вартісному вираженні за даний період до обсягу внутрішнього споживання в країні, який представляє собою суму вітчизняного виробництва та імпорту відповідної продукції.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Імпортна квота "
 1. Імпортна квота
  квота - обмеження імпорту товару відносно його кількості і (або)
 2. Основні поняття
  квота - Квотна рента - Ліцензування - Добровільне експортне обмеження - Умова використання місцевих компонентів - Державні закупівлі - Внутрішні податки - Субсидії виробникам товарів, що конкурують з імпортом - Антидемпінгові розслідування - Технічні бар'єри - Експортна квота - Експортне мито - Експортна субсидія - Експортний кредит
 3. Основні терміни і поняття
  імпортна квота, експортний потенціал, абсолютні переваги, порівняльні переваги, протекціонізм, політика вільної торгівлі, тарифні бар'єри, мито, демпінг , нетарифні бар'єри, ліцензування, квотування, експортна
 4. Висновки
  імпортний тариф. 3. Зовнішньоторговельна практика виробила різноманітні види імпортного тарифу залежно від виду товару, способу стягнення мита, країни походження товару та ступеня бажаної захисту. 4. Застосування імпортного тарифу в класичному вигляді викликає зростання цін імпортного товару, скорочення обсягу імпорту, втрати для покупців, виграш для виробників і бюджету. У разі
 5. Так як введення квоти призводить до підвищення внутрішньої ціни вище світової, положення вітчизняному-жавних постачальників поліпшується, а положення
  квота, як і тариф, зменшує обсяг ввезення стали за кордону і зрушує ринок ближче до стану рівноваги в відсут-ність торгівлі. Загальний надлишок зменшується на величину, рівну площі D + F. Ці два трикутника являють собою безповоротну втрату в результаті введення квоти. Крім того, імпорт-ная квота перерозподілу пределяет E '+ E "на користь власників ліцензій на
 6. Тести
  імпортним митом і квотою полягають у тому, що тільки мито : а) призводить до скорочення міжнародної торгівлі; б) призводить до підвищення цін, в) приносить дохід бюджету; г) сприяє зниженню життєвого рівня в країні. 5. Прихильники протекціонізму стверджують, що мита, квоти та інші торгові бар'єри необхідні для: а) захисту молодих галузей від іноземної конкуренції; б)
 7. Вплив імпортної квоти подібно з воздействи-ем на ринок митного тарифу.
  імпортної квоти подібно з воздействи-ем на ринок митного тарифу. Відмінність со-стоїть в тому, що дохід, який отримувало прави-тельство, йде в руки власників ліцензій на ввезення товару. На користь обмеження торгівлі наводяться раз-особисті доводи: захист робочих місць, забезпе-ня національної безпеки, допомога новим галузям , запобігання недобросовісній кон-куренції і
 8. 23.3. Європейський Союз в системі світогосподарських зв'язків
  імпортна квота
 9. Загальні положення
  імпортна квота - 22%, що трохи нижче рівня найменш розвинених і всіх країн, що розвиваються. Частка ДРК у світовому обсязі торгівлі незначна. Структура її експорту типова для найменш розвинутої країни. На світовому ринку ДРК виступає великим експортером мінеральної сировини, перш всього кобальту, міді, олова, цинку, промислових алмазів, а також рідкісних металів. Частка мінеральної сировини в її
 10. Відкритість економіки
  імпортна - 25% ВВП. За цим показником германська економіка не досягла рівня 1913 р. Сім галузей промисловості (загальне машинобудування, автомобілебудування, точна механіка і оптика, виробництво ЕОМ і конторського обладнання, виробництво музичних інструментів, текстильна та шкіряна промисловість) вивозять за кордон більше половини випускається ними. Багато з експортних
 11. I.3.3. Кількісні показники характеристик основних форм міжнародного поділу праці - спеціалізації і кооперування
  імпортною квотою: де - імпортна квота; - величина імпорту. Імпортна квота показує, яку частину імпорт становить від ВВП. Величини і можна зіставити і таким чином визначити співвідношення між експортом та імпортом. Їх значення можуть бути рівні між собою, але найчастіше вони не збігаються. Крім того, до основних показників, що характеризує МРТ, можна віднести і
 12. Таким чином, загальний надлишок після введення тарифу становить A + B + C + E + G.
  імпортної квоти Потім ізоландскіе економісти переходять до розгляду наслідків впливу імпортної квоти - кількісного обмеження імпорту. Зокрема, перед-ставте, що уряд прийняв рішення про розподіл обмеженого ко-личества імпортних ліцензій. Кожна ліцензія дає її власнику право імпортування-тувати одну тонну сталі за кордону в Ізоландію. Економісти намагаються
 13. РЕЗЮМЕ
  імпортна квота і квоти капіталовкладень. Розвиток МЕВ обусловліват посилення взаємозалежності країн, змінюючи поняття залежності і незалежності. Зростання світових господарських зв'язків, взаємодію націо-нальних економік, МЕВ обумовлюють принципи національної та міжнародної
 14. споживчих надлишок, площа фігури, розташованої між кривою попиту та світовою ціною, - A + B + C + D + E '+ E "+ F. Надлишок
  імпортної квоти і розподілу ліцензій внутрішня ціна перевищує світову ціну. Внутрішні споживачі отримують надлишок, рівний площі Л + В, а виробники - С + G. Власники ліцензій отримують надлишок з кожною імпортованої тонни сталі, що дорівнює різниці між внутрішньою і світовою ціною. Їх надлишок дорівнює різниці в ціні, помноженої на обсяг імпорту, тобто площі трикутника E '+ E ". Загальний
 15. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
  лібералізації міжнародної торгівлі - Процес зниження митних і нетарифних бар'єрів на шляху розвитку міжнародної торгівлі. експортні квоти - кількісний показник, що характеризує значимість експорту для економіки, окремих галузей і виробництв з тих чи інших видах продукції. ІМПОРТНА КВОТА - кількісний показник чи інструмент адміністративно-кількісного
 16. 6.2. ІНШІ ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ ІМПОРТУ
  імпортна квота. Квота - це встановлення певної кількості якогось товару, дозволеного до ввезення на певний проміжок часу. Іншими словами, квота прямо обмежує обсяг імпорту товарів. Для здійснення прийнятого рішення про введення квоти використовується дозвільний порядок шляхом розподілу тим чи іншим чином ліцензій, що вказують хто, в якому обсязі і на яких умовах
 17. Відкритість економіки
  імпортний тариф. Була введена внутрішня і зовнішня оборотність рубля по поточних операціях, іноземці допущені на фінансовий ринок. Захист національного виробництва, окремих його секторів опинилася на задньому плані. Переважав підхід - захід нам допоможе. Це призвело до гіпертрофованої залежності російського господарства від міжнародних
 18. Основні терміни і поняття
  квота, еміграційна
© 2014-2022  epi.cc.ua