Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Вплив імпортної квоти подібно з воздействи-ем на ринок митного тарифу.

Вплив імпортної квоти подібно з воздействи-ем на ринок митного тарифу. Відмінність з-варто в тому, що дохід, який отримувало прави-тельство, йде в руки власників ліцензій на ввезення товару. На користь обмеження торгівлі наводяться раз-особисті доводи: захист робочих місць, забезпе-ня національної безпеки, допомога новим галузям, запобігання недобросовісній кон-куренції і відповідні заходи на обмеження тор-говли іншими країнами.
Хоча в деяких слу-чаях ці аргументи мають сенс, економісти вважають, що вільна торгівля є промінь-шей політикою. Основні поняття Світова ціна Митний тариф Імпортна квота Питання Про що говорить нам рівень внутрішньої ціни на товар в відсутність міжнародної торгівлі про національний порівняльній перевазі? Коли країна стає експортером товару? Імпортером? Накресліть графік попиту та пропозиції для стра-4.
Ни-імпортера. Який споживчий надлишок і з-лішек виробників у відсутність торгівлі та пос-ле її початку? Як змінюється загальний надлишок? Напишіть п'ять доводів, які часто наводяться в підтримку обмежень торгівлі. Що відповідають наних економісти? 214 Частина 3.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Вплив імпортної квоти подібно з воздействи-ем на ринок митного тарифу. "
 1. Таким чином, загальний надлишок після введення тарифу становить A + B + C + E + G.
  Вплив тарифу на суспільний добробут, ми сумми-руем зміна в надлишку споживачів (негативне), зміна в надлишку виробників (позитивне) і зміна в доходах уряду (поклади-валий). Ми знаходимо, що загальний надлишок на ринку зменшується на площу D + F. яка представляє безповоротну втрату в результаті введення тарифу. Не дивно, що тариф призводить до
 2. споживчих надлишок, площа фігури, розташованої між кривою попиту та світовою ціною, - A + B + C + D + E '+ E "+ F. Надлишок
  імпортної квоти і розподілу ліцензій внутрішня ціна перевищує світову ціну. Внутрішні споживачі отримують надлишок, рівний площі Л + В, а виробники - С + G. Власники ліцензій отримують надлишок з кожною імпортованої тонни сталі, що дорівнює різниці між внутрішньою і світовою ціною. Їх надлишок дорівнює різниці в ціні, помноженої на обсяг імпорту, тобто площі трикутника E '+ E ". Загальний
 3. Глосарій
  впливу на величину попиту на даний товар зміни ціни іншого товару Змінні витрати - витрати, розмір яких залежить від обсягу виробництва фірми Перехідна економіка - економічна система, в якій поєднуються економічні відносини і механізми, властиві як відмираючої, так і народжується системі; взаємодія елементів старої і нової систем призводить до витіснення перших і
 4. 9.3. Основні тенденції розвитку світової економіки в 50-70-і рр..
  Вплив у керівництві націоналізованими від-РАСЛІТ промисловості, які в 1967 р. давали 11% промисло-вої продукції та охоплювали 38% виробничих капіталовкладень-ний. Зміни торкнулися і аграрний сектор. Якщо в 1954 р. частка заня-того в сільському господарстві самодіяльного населення країни складаючи-ла 27%, то в 1968 р. вона знизилася до 15%. При цьому різко зросла товарність сектора за
 5. 9.2. ЗОВНІШНЬОТОРГОВА ПОЛІТИКА
  вплив на обсяг і структуру зовнішньоторговельного обороту. Тамо-женние тарифи дозволяють здійснювати захист національних про-изводителей від іноземної конкуренції. Одночасно митні тарифи широко використовуються для забезпечення умов доступу това-рів на іноземні ринки. Для цього зацікавлені країни про-водять переговори про порівнянному зниженні ставок своїх митних тарифів по товарах,
 6. Словник термінів
  імпортні). Медичне страхування - форма соціального захисту інтересів населення в охороні здоров'я. Гарантує громадянам отримання медичної допомоги при виникненні страхового випадку. Здійснюється в двох формах - обов'язковій і добровільній. Міжбюджетні відносини - відносини між органами державної влади Російської Федерації, органами державної влади суб'єктів
 7. 6. Монопольні ціни
  вплив на його плани і в результаті призводить до встановлення монопольної ціни, що відрізняється від тієї, яка могла б бути встановлена у разі повної монополії [Очевидно, що задум неповної монополії зазнає невдачі, якщо конкуренти скористаються можливістю збільшити обсяг своїх продажів.]. 10. Дуополія і олігополія не є особливими типами монополії. Це просто різні методи встановлення
 8. Коментарі
  впливу і зважити їх відносний внесок у людську поведінку. Ід є початкова система особистості: це матриця, в якій згодом диференціюються его і суперего. Ід включає все те психічне, що є вродженим і присутній при народженні, включаючи інстинкти. Ід резервуар психічної енергії і забезпечує енергію для двох інших систем. Его з'являється у зв'язку з тим, що
 9. СВОБОДА ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
  імпортних тарифів. У більшості випадків вони утримувалися і від застосування контролю за валютними курсами, так що доходи чорного ринку від нелегальної конверсії валюти або зовсім відсутні, або були дуже низькими. Наслідком низьких торговельних бар'єрів став значний обсяг міжнародної торгівлі порівняно з іншими країнами порівнянного розміру, а темп зростання середньодушового
 10. Методи і способи боротьби монополій на ринку
  впливу в тих чи інших галузях. Так що конкурентна боротьба в трестах і концернах досить схожа. Конкурентна боротьба між монополіями - виробниками та монополіями - споживачами певних продуктів може набувати досить гострий характер. Наприклад, освіта монополії в галузі, що виробляє засоби виробництва, може викликати з боку трестів - споживачів відповідних
© 2014-2022  epi.cc.ua