Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Попит та пропозиція 2: ринки і добробут Завдання для самостійної роботи 4.

Попит та пропозиція 2: ринки і добробут Завдання для самостійної роботи 4. Росія - невелика частина світового ринку яблук. а. Накресліть графік, що відображає ситуацію рівноваги на російському ринку яблук в відсут-ність міжнародної торгівлі. Визначте рівноважну ціну, рівноважна кількість, з-лішек споживачів і виробників. 5. б. Припустимо, що світова ціна на яблука була нижче внутрішньої ціни до початку тор-гівлі. Торговельні обмеження скасовані. Визначивши нову ціну рівноваги, обсяг про-виробництва, споживання та імпорту. Покажіть зміна надлишку вітчизняних потреби-телей і виробників. Збільшився або зменшився загальний надлишок? Світова ціна на виноградне вино нижче внутрішньою ціни в Росії в відсутність торгівлі. а. Припустимо, що російський імпорт вина - незначна частина його світового виробниц-ства. Накресліть графік російського ринку вина в умовах вільної торгівлі. Складіть таб-особі, в якій вкажіть надлишок споживачів, надлишок виробників і загальний надлишок.
Б. Припустимо, що зміна плину Гольф-стрім призводить до незвично холодного літа в Європі; більша частина врожаю винограду знищена. Як це вплине на світову ціну вина? Використовуючи графік і таблицю з відповіді (а), покажіть його вплив на надлишок споживачів, надлишок виробників і про-щий надлишок в Росії. Хто виграє, а 6. хто програє? Витягує Чи Росія біль-ше вигод, ніж збитків? Якщо світова ціна товару вища внутрішньої ціни в відсутність торгівлі, який вплив надає митний тариф на цей товар? Якщо світова ціна нижче ціни відсутності торгівлі, який вплив надає тариф, який перевищує різницю між цими цінами? Припустимо, що Державна дума РФ вводить підвищений тариф на імпортовані автомобілі, щоб захистити автомобільну промисловість від іноземних конкурентів. Припускаючи, що Росія приймає ціни на ми-ровом автомобільному ринку такими, які вони є, покажіть на графіку: зміна кількістю-ства імпорту, збитки російських споживачів, вигоду внутрішніх виробників, доходи уряду і безповоротну втрату, пов'язаний-ную з введенням підвищеного тарифу.
Поті-ри споживачів можна розбити на три частини трансферт вітчизняним виробникам, трансферт уряду і безповоротну по-терю. Використовуйте ваш графік, щоб визна-чити ці три частини. За інформацією зі статті в
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Попит і пропозиція 2: ринки і добробут Завдання для самостійної роботи 4."
 1. Ког-так ціна на пиво збільшується, що відбувається з пропозицією, попитом, обсягом пропозиції, обсягом попиту і ціною
  попитом, обсягом пропозиції, обсягом попиту і ціною піци ? 12. Опишіть роль цін в ринковій економіці. Завдання для самостійної роботи Поясніть, використовуючи графіки попиту і запропонованого-вання, кожне з наступних тверджень: а. Заморозки у Флориді призводять до збільшен-нію цін на апельсиновий сік у всіх супер-маркетах США. б. Спекотне літо в Новій Англії призводить до знижено-нию цін в
 2. 174 Частина 3.
  Попиту і над ціною рівноваги. Надлишок виробників дорівнює сумі, яку продавці отримують за свої товари за вирахуванням витрат виробництва; вона визначає вигоду, яку продавці отримують від функционир-вання ринку. Надлишок виробників можна розрахувати, визначивши площу фігури, розташованій під рівноважною ціною і над кривою-позиції. Ефективним вважається
 3. Коментарі
  який запитав, що він може зробити для промисловості: Laissez nous faire (Дозвольте нам діяти). Інші приписують її екс-міністру Людовика XV д'Аржансону, який був відомий своєю прихильністю теорії вільної торгівлі. Однак яке б не було походження цієї фрази, сама доктрина виникла природним чином на рубежі XVIIXVIII вв. як протест проти регулювання
 4. Кількість пріоб-РЕТА конкурентної максимизирующей прибуток фірмою фактора визначається точкою, в якій
  попиту та пропозиції на цей фактор. Так як попит на фактор виробництва відображає вартість граничного продукту фактора, в стані ринкової ного рівноваги ціна кожного фактора дорівнює його граничному вкладу у виробництво товарів і послуг. Спільне використання факторів виробництва визначає залежність граничного про-продукту будь-якого фактора від співвідношення інших факторів.
 5. Тотожності, використовувані в національному рахунків-водстве, дозволяють з'ясувати деякі важливі зв'язки між різними
  попит і пропозицію позикових коштів. Національні заощадження дорівнюють сумі державних і приватних заощаджень. Дефіцит дер-жавного бюджету, що відображає перевищення витрат держави над його доходами, уменьша-ет національні заощадження, а також запропонованого-ються позикових коштів, які можуть бути спрямовані на інвестування. Коли за рахунок де-фіціта бюджету відбувається витіснення
 6. В результаті обмінний курс долара зростає, а чистий експорт знижується.
  Попит на долари на ринку обме-на валюти зростає. У результаті, курс долла-ра зростає, і американські товари, в порівнянні з іноземними, щодо дорожчають. Зростання ва-лютного курсу компенсує вихідне поклади-валий вплив торговельних обмежень на величину чистого експорту. Коли ставлення інвесторів до можливості подальшого зберігання своїх коштів в активах даного
 7. Глосарій
  попиту та пропозиції для обслуговування міжнародного платіжного обороту з використанням засобів зв'язку (від телефонів і телексів до електронних і супутникових систем) Ваучери - приватизаційні чеки, що мали ходіння в Росії з початку 1993 до кінця червня 1994 Всі громадяни Росії мали право на безоплатне отримання таких цінних паперів, на які купувалися акції приватизованих
 8. § 10. Розвиток сутнісних сил людини - вирішальний фактор соціально-економічного прогресу
  спространена так звана «піраміда потреб» американського вченого А. Маслоу, що виділив в структурі потреб наступні групи: 1) фізіологічні і біологічні потреби (наприклад, голод , спрага і ін), 2) екзистенційні потреби (в безпеці існування, впевненості у завтрашньому дні, стабільності умов життя і т. п.); 3) потреби в соціальних зв'язках (спілкуванні,
 9. § 18. Сутність і структура ринку
  попиту. Першу спробу дати наукове трактування ринку через визначення місця його дислокації зробив французький економіст О. Курно. На його думку, це - будь-який район, де взаємовідносини покупців і продавців настільки . вільні, що ціни на одні й ті самі товари мають тенденцію легко і швидко вирівнюватися. Англійський економіст А. Маршалл стверджував, що чим досконаліший ринок, тим сильніше
 10. § 24. Сутність ринкової, соціально-ринкової і змішаної економіки
  попит і пропозиція, тобто відбувається саморегулювання економіки. У ринковій економіці державі належить другорядна роль, воно виконує лише ті функції, які не в змозі виконати окремий індивід. Такими функціями є організація громадського порядку , державної поштової служби, запровадження обов'язкового шкільного навчання, забезпечення національної оборони,
© 2014-2022  epi.cc.ua