Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

В результаті обмінний курс долара зростає, а чистий експорт знижується.

В результаті обмінний курс долара зростає, а чистий експорт знижується. Обмежувальні заходи у зовнішній торгівлі (введення мит і квот на імпорт) нередкс представляють як спосіб оздоровлення торго-вого балансу, однак вони далеко не завжди приводять до досягнення бажаного результа-та. Торговельні обмеження збільшують чистий експорт при даному значенні обмінного курсу, отже, попит на долари на ринку обме-на валюти зростає. У результаті, курс долла-ра зростає, і американські товари, в порівнянні з іноземними, щодо дорожчають. Зростання ва-лютного курсу компенсує вихідне поклади-валий вплив торговельних обмежень на величину чистого експорту. Коли ставлення інвесторів до можливості подальшого зберігання своїх коштів в активах даної держави змінюється, їх дії можуть мати серйозний вплив на стан економіки. Зокрема, політична нестабільність викликає «втеча» капіталу, кото-рої призводить до зростання процентної ставки і знеціненню національної валюти.
Основні поняття Зовнішньоторговельна політика? Втеча »капіталу Питання Назвіть складові попиту та пропозиції ринків позикових коштів та обміну іноземної валюти. Як ці ринки пов'язані між собою? Чому два види дефіциту - бюджетний і тор-говий, іноді називають подвійним дефіцитом? Уявіть ситуацію, коли профспілка робіт-ників текстильної промисловості закликає населення купувати одяг тільки американ-ського виробництва. Як це може позначитися на зовнішньоторговельному балансі і реальному обмін-ном курсі долара? Як ці дії позначаться на стані текстильної промисловості США? Як вони можуть вплинути на становище автомобільної промисловості? Припустимо, що Конгрес США приймає за-кон про інвестиційну податкової пільзі, направ-ленний на заохочення внутрішніх інвестицій. Як це відіб'ється на заощадженнях, чистих іноземних-них інвестиціях, процентній ставці, обмінному курсі долара і торговому балансі? Пеза 30.
Макроекономічна теорія відкритої економіки 671 Завдання для самостійної роботи Японія зазвичай має значне поклади-валий сальдо торгового балансу. Чи пов'язано це з високим попитом на товари японського виробництва, низьким попитом на іноземні товари в самій Японії, високою нормою сбе-реження щодо інвестицій або ограни-нями на імпорт до Японії іноземних товарів? Поясніть вашу відповідь. Як збільшення доходів іноземних фірм по-зліяет на криву чистого експорту США? Як це вплине на вартість долара на ринку обменаіностранной валюти? Стаття в «The New York Times» від 14 квітня 1995
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "В результаті обмінний курс долара зростає, а чистий експорт знижується."
 1. Сукупний попит
  результаті чистий експорт скорочується, а оскільки він є частиною сукупного попиту, то величина сукупного попиту зменшується. У всіх трьох випадках залежність між рівнем цін і величиною сукупного попиту зворотна, отже, крива сукупного попиту (крива AD) повинна мати негативний нахил. Ці три ефекту показують вплив цінових факторів (зміни загального рівня
 2. Пп - ^ -=S центнера японського рису за центнер аме-16000 ієн за центнер японського рису
  результаті експорт США зростає, а імпорт - знижується, і у взаємодії обидві тенденції сприяють збільшенню амери-канського чистого експорту. Навпаки, зростання реального обменногокурса США означає, що американські товари, в порівнянні із закордонними, подорожчали, поет-му чистий експорт Сполучених Штатів починає
 3. ЯПОНІЯ: ВЕЛИКА лінія розлому У СВІТОВІЙ ТОРГІВЛІ ТА ТИХООКЕАНСЬКИЙ РЕГІОН
  результатів, подальше зростання японського торгового профіциту, обіцянки створити в Америці суспільство високих інвестицій - в Америці з усе більш низькими заощадженнями і все більш високим торговим дефіцитом. Японський прем'єр-міністр настільки ж поганий, а японські обіцянки більше купувати в інших країнах настільки ж порожні, як американські обіцянки збільшити заощадження. Америка багато разів вела переговори про
 4. Попит на долари визначається вели-чиною чистого екс-порту.
  результаті експорт з США скорочується, а їм-порт в США зростає. Обидві ці причини призводять до падіння чистого експорту. Отже, зростання обмінного курсу веде до зниження попиту на долари на ринку обміну іноземної валюти. На рис. 30.2 наведено графіки попиту та пропозиції на ринку обміну іност-ранной валюти. Крива попиту має спадний характер з причини, яку ми вже з'ясували
 5. На ринку обміну іноземної валюти пропозицію утворюється чистими іноземними інвестиціями, попит - чистим експортом, а
  обміну іноземної валюти пропозицію утворюється чистими іноземними інвестиціями, попит - чистим експортом, а реальний обмінний курс забезпечує рівновагу попиту і пропозиції. Чисті іноземні інвестиції - змінна, що зв'язує між собою ринки позикових коштів та обміну іноземної валюти. Чисті іноземні інве-стіціі - складова частина попиту на ринку позикових коштів, так як
 6. А банк використовує нові грошові фонди для збільшення обсягу кредитів.
  результаті зниження курсу долара вироблені в США товари (відно-гітельно імпортної продукції) стають відносно дешевшими. Дана зміна відносних цін веде до збільшення експорту товарів і послуг із США і скорочення імпорту. Чистий експорт (різниця експорту та імпорту) також збільшиться. Таким чином, коли падіння рівня цін у США призводить до зниження процентних ставок,
 7. Глосарій
  результаті воєн і стихійних лих Безготівкові гроші - записи на рахунках у банках Безробіття - соціально-економічне явище, при якому частина робочої сили (економічно активного населення) не зайнята у суспільному виробництві. Розрізняють декілька видів безробіття: структурну, циклічну, фрикционную, сезонну, часткову, приховану, застійну, технологічну. Бізнес-план -
 8. § 2. СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ТОРГОВІ І ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ
  результаті сучасна структура імпорту у відкритій економіці виглядає так: IM=Cim + Iim + Gim. В свою чергу, склад експорту являє собою суму вивезення продуктів споживання (Сех), інвестицій (Iex) і державних витрат в інших країнах (Gех): ЕХ=Сех + Iex + Gex. Інша важлива зміна пов'язана з тим, що в міру зростання імпорту посилюється інтернаціоналізація всіх
 9. Глосарій
  результаті ство-ваемих оподаткуванням спотворень, що вносяться в процессраспределенія ресурсів. БУФЕРНИЙ ЗАПАС. Buffer stock. Програма або інститут, заснований з метою стабілізації товарного ринку посред -ством створення великого запасу товарів. Здійснює прода-жу частини запасу в тих випадках, коли ціна перевищує нор-мінімальний рівень, або збільшує запаси допомогою заку-пок товарів в ситуації
 10. 15. Міжрегіональні курси валют
  результаті темних махінацій непатріотичних спекулянтів. Більш високі ціни на іноземну валюту змушують рости внутрішні ціни імпортованих товарів. Ціни на внутрішні товари повинні наслідувати їхній приклад, тому що інакше їх низький рівень заохочуватиме їх вилучення з внутрішнього споживання і продаж за кордон з надбавкою. Легко можна показати помилковість цієї поширеної теорії.
© 2014-2022  epi.cc.ua