Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

А банк використовує нові грошові фонди для збільшення обсягу кредитів.

А банк використовує нові грошові фонди для збільшення обсягу кредитів. Так як домашні господарства намагаються звернути частину своїх коштів у приносять процентний дохід активи, ставка відсотка знижується. Більш низькі процентні ставки, у свою чергу, заохочують до запозичення як фірми, бажаючі інвестувати капітал в нові заводи та обладнання, так і домашні господарства, які вкла-дивают кошти в нове житлове будівництво. Таким чином, більш низький рівень цін веде до зниження процентної ставки і заохочує збільшення рас-ходів на інвестиційні товари, отже, попит на товари і послуги зростає. Особливе значення ефекту процентної ставки надавав великий еко-номістів Джон Мейнард Кейнс (1883-1946), тому його іноді називають ефек-том Кейнса. Ефект обмінного курсу (ефект Манделла - Флемінга). Як ми толь-ко що обговорили, зниження рівня цін у США веде до зменшення значення ставки відсотка. Деякі американські інвестори в пошуках більш високих доходів вкладатимуть капітал за кордоном. Наприклад, при падінні відсоток-"лава 31. Сукупний попит і сукупна пропозиція -? Ї ставки облігацій уряду США взаємний фонд міг би продати маю-щиеся у нього облігації і придбати цінні папери уряду ФРН.
По - гхольку пайовий інвестиційний фонд переміщує активи за кордон, пропозиція доларів на ринку обміну іноземної валюти зростає. Збільшення про-позиції доларів призводить до знецінення національної грошової одиниці США ~: про відношенню до інших валют. (Тобто кількість грошових одиниць іност-ранной валюти, яке можна придбати на американський долар, уменипает-: я.) У результаті зниження курсу долара вироблені в США товари (відно-гітельно імпортної продукції) стають відносно дешевшими. Дана зміна відносних цін веде до збільшення експорту товарів і послуг із США і скорочення імпорту . Чистий експорт (різниця експорту та імпорту) також збільшиться. Таким чином, коли падіння рівня цін у США призводить до зниження процентних ставок, реальний обмінний курс національної валюти знижується, що стимулює чистий експорт США, внаслідок чого від-ходить підвищення висунутого на товари та послуги обсягу попиту. Цей ефект обмінного курсу був відзначений економістами Робертом Манделл і Мар-кусом Флемінгом. Підіб'ємо підсумки. Таким чином, існують три різні але пов'язані між собою причини, з яких зниження рівня цін веде до збільшення висуваються-мого в економіці обсягу попиту на товари та послуги: (1) споживачі відчувають зросле багатство, що стимулює попит на споживчі товари; (2) знижений-ня процентних ставок стимулює попит на інвестиційні товари; (3) нижче-ня обмінного курсу національної валюти стимулює чистий експорт.
Взаимо-дію цих стимулів зумовлює негативний нахил кривої сукупного попиту. Важливо мати на увазі, що крива сукупного попиту (подібно будь-яким іншим кривим попиту) зображується «за інших рівних умовах». Зокрема, при поясненні причин негативного нахилу кривої сукупного попиту предпола-галось, що рівень пропозиції грошей залишається постійним. Іншими словами, ми розглянули, як зміна рівня цін впливає на попит на товари і послуги, рахуючи кількість грошей в економіці постійним. Як ми побачимо, вимірюв-ня обсягу грошової маси призводить до зсуву кривої сукупного попиту. Зараз же просто пам'ятайте про те, що кожна конкретнаякрівая сукупного попиту зображується для конкретно заданої кількості грошей.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "А банк використовує нові грошові фонди для збільшення обсягу кредитів."
 1. § 1. КРЕДИТ І ЙОГО СУЧАСНІ ФОРМИ
  банківський. Вони розрізняються по складу учасників, об'єктами кредитування, величиною відсотка і сфері використання. Комерційним називають такий кредит, який надається товарами з відстрочкою платежу. Він виникає часто, коли покупець продукції не може негайно слідом за отриманням її розплатитися готівкою. У цьому випадку засобом обігу виступає, як правило, вексель -
 2. 3. Нерівність
  банк або придбання страхового поліса, банк або страхова компанія інвестували еквівалентну суму. Навіть якщо власник заощаджень згодом витрачав свої заощадження на поточне споживання, вилучення та проїдання інвестованого капіталу не відбувалося. Сукупні інвестиції ощадних банків і страхових компаній постійно збільшувалися, незважаючи на ці вилучення. Сьогодні домінує
 3. 4.5. Кредитний консалтинг
  банками різних кредитних програм. Кожна з них не тільки пропонує клієнту особливі умови, а й вимагає від нього надання абсолютно певного набору документів і гарантій. Потенційному одержувачу кредиту стає все складніше орієнтуватися самостійно в цій сфері та все простіше загубитися в цьому потоці (докладніше див Шевчук Д.А. Організація і фінансування інвестицій. -
 4. Процентна ставка
  банк 100 тис . дол під 15% річних. Ваш дохід (або відсоток) складе 15 тис. дол, і ставка відсотка в цьому випадку буде дорівнює 15%. На думку К. Маркса, прибуток і відсоток є такі форми додаткової вартості, які приховують неоплачений праця робітників, і звідси випливає висновок про неминучість експропріації цього неоплаченої праці у капіталістів - висновок, який виходить за рамки дослідження
 5. Пропозиція грошей і грошовий мультиплікатор
  банком, а також в певних випадках в незначній мірі залежить і від поведінки населення і від поведінки великих комерційних фінансових структур. Різноманіття грошових коштів, що функціонують у сучасній економіці, породжує проблему виміру грошової маси. Грошова маса - сукупність всіх грошових коштів, що у готівковій та безготівковій формах, що забезпечує звернення
 6. Глосарій
  банків. Розрізняють пасивні та активні операції, банківські послуги і власні операції банків Банківський кредит - кредит, що надається власниками грошових коштів, переважно банками, у вигляді грошових позичок Банкрутство - нездатність здійснювати платежі за борговими зобов'язаннями, засвідчена судовою інстанцією Бідність - економічний стан частини суспільства, при якому
 7. § 18. Сутність і структура ринку
  банки, фінансово -кредитні організації, держава та ін Об'єктами фінансового ринку є особисті заощадження населення, тимчасово вільні кошти, що утворюються в процесі обігу промислового і торгового капіталів та ін Основні елементи цього ринку - попит, пропозиція позичкового капіталу і його ціна. Продавцями капіталу на фінансовому ринку в сучасних умовах є комерційні і
 8. § 29. Соціально-економічний зміст капіталу
  банкрутує. У розвинених країнах світу появу принципово нової техніки і технології здійснюється в галузях промисловості приблизно через 3-5 років. Процес перенесення вартості основних виробничих фондів у міру їх фізичного та морального зносу на готовий продукт називається амортизацією. Щоб своєчасно замінювати зношені основні виробничі фонди, на підприємствах
 9. § 46. Кредит і кредитна система
  банківські кредитно-фінансові інститути: страхові та інвестиційні компанії, пенсійні та благодійні фонди, ощадні установи та ін При цьому основою кредитної системи служать банки, головний з яких - Центральний банк. Мета кредитної системи - акумуляція вільних грошових капіталів, частини доходів різних верств населення та надання їх у кредит фізичним та юридичним
 10. 7.5. ПРИЗНАЧЕННЯ грошово-кредитної політики. ІНСТРУМЕНТИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ
  банком і спрямованих на регулювання грошової маси, що обертається в даний момент в країні. Оскільки грошова маса в основному створюється в процесі кредитно-депозитної діяльності комерційних банків, регулювання її структури Центральний банк здійснює за допомогою контролю та управління операціями фінан-сово-кредитних інститутів другого рівня. Грошово- кредитна політика, спрямована
© 2014-2022  epi.cc.ua