Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Пп - ^ -=S центнера японського рису за центнер аме-16000 ієн за центнер японського рису

пп- - ^ -=S центнера японського рису за центнер аме-16000 ієн за центнер японського рису ріканскогорІса. Таким чином, реальний обмінний курс залежить від номінального обмінного курсу і від цін товару, виміряних в національних валютах. Чому ж так важливо знати реальний обмінний курс? Як ви, напевно, здогадалися, він є ключовим фактором порівняння обсягів імпорту та екс-порту економіки. Коли компанія Uncle Ben's вирішує, чи купувати їй американ-ський або японський рис, вона обов'язково з'ясовує, який з них дешевше. Відповідь на це питання дасть значення реального обмінного курсу. В якості іншого прикладу уявіть собі, що ви вирішуєте, де провести свої канікули - в Майамі (Флорида) або в Канкуні (Мексика). Для початку вам слід поінт-ресоваться в туристичному агентстві цінами в готелях в Майамі (у доларах), цінами в готелях в Канкуні (в песо) і обмінним курсом долара до песо.
Якщо ви віддасте перевагу відпочивати там, де це виявиться дешевше, ваш вибір також грунтуватиметься на значенні реального обмінного курсу. При вивченні економіки в цілому вчені звертають увагу на загальний уро-вень цін більшою мірою, ніж на ціни окремих товарів. Тому для визначен-ня реального обмінного курсу вони використовують цінові індекси, наприклад ін-декс споживчих цін. Використовуючи ІСЦ США (P), ІСЦ іншої країни (P *) і номінальний обмінний курс між доларом США і валютою цієї країни (E), ми можемо обчислити середній реальний обмінний курс між економікою США і цієї держави таким чином: Реальний обмінний курс=(Ях P) / P * Реальний обмінний курс вимірює порівняльну вартість споживчих кор-зін двох країн. Глава 29. Відкрита економіка: основні поняття 645 Як ми побачимо в наступному розділі, реальний обмінний курс - важливий пара-метр визначення чистого експорту економіки будь-якої держави.
Зниження реального обмінного курсу США означає, що американські товари, в порівнянні із закордонними, подешевшали. Така зміна заохочує споживачів і в Сполуче-наних Штатах і за кордоном купувати більше американських товарів і мень-ше товарів з інших країн. У результаті експорт США зростає, а імпорт - знижується, і у взаємодії обидві тенденції сприяють збільшенню амери-канського чистого експорту. Навпаки, зростання реального обменногокурса США означає, що американські товари, в порівнянні із закордонними, подорожчали, поет-му чистий експорт Сполучених Штатів починає скорочуватися.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Пп - ^ -=S центнера японського рису за центнер аме-16000 ієн за центнер японського рису "
 1. Частина 11.
  ", Тт" ^ "Ціна на внутрішньому ринку Реальний обмінний курс=Номінальний обмінний курс х -. Ціна на зовнішньому ринку Підставивши чисельні значення нашого прикладу у формулу, ми отримаємо: _ ". ",". ч $ 100 за центнер американського рису Реальний обмінний курс=(80 ієн за долар) х ---=16000 ієн зацентнер японського рису 8000 ієн зацешнер американського рису=Л "
 2. 1.6. Імена та історія
  японських свічок став популярним серед західних трейдерів наприкінці 80-х. Один з першовідкривачів методу, Стів Нісон, 7 Виходячи з кількості методів використання цієї послідовності в наші дні, можна назвати її щонайменше "тіткою", якщо не "бабусею" технічного аналізу. 22 заробив на ньому великі гроші. Японські свічки працездатні, але навряд чи можливості, закладені в цьому
 3. Проблеми економічного розвитку
  японських підприємців на міжнародних ринках змінилися. Різко зросли витрати на робочу силу, за рівнем яких в обробній промисловості Японія поступається тільки Німеччини і Швейцарії. Цінові конкурентні переваги японських товарів ослабли в порівнянні з багатьма країнами. Японія не подолала відставання від інших західних країн у галузі розвитку соціальної інфраструктури,
 4. 21.4. Фактори світового впливу США
  японських - 12%). Загальний обсяг продажів підприємств і фірм другої економіки відповідає 32% ВВП США. Кістяк другої економіки утворюють зарубіжні промислові фірми, закупівлі яких на 80% забезпечуються поставками материнських корпорацій. Інтенсивна взаємодія зарубіжних підприємств американських ТНК з господарськими структурами США висловлюється в найбільш рельєфною формі в зростаючій
 5. На малюнку показані надлишки споживачів і виробників при рівновазі ринку сталі в відсутність міжнародної торгівлі в
  Рівноважна кількість Кількість стали Глава 9. Практичне застосування теорії: міжнародна торгівля 197 Президент попросив їх відповісти на три питання: - Що станеться з ціною стали і обсягом її продажів на внутрішньому ринку, якщо уряд дозволить ізоландцам імпортувати та експортувати сталь? - Хто отримає вигоду з вільної торгівлі сталлю, а хто понесе
 6. У Ізоландіі ціна 1 т сталі складає 5 ц пшениці.
  Центнера пшениці становить одну п'яту 1 т сталі; в Нейболандіі ціна центнера пше-ниці - одну десяту 1 т сталі. Ціна пшениці (виро-женная в тоннах сталі) в Нейболандіі нижче, що укази-кість на те, що Нейболандія володіє порівняльною перевагою у виробництві пшениці. Відзначте, що ціна пшениці, виражена в сталі, об-ратна ціною стали, вираженої в пшениці. Якщо ціна ста-ли нижче
 7. Д. Графічно вироб-вальних функція представлена на рис. 18.2; число працівників відзначено на горизонтальній
  центнерах яблук) у вартість граничного продукту (вимірювану в грошових одиницях). Викорис-зуемое для цього ієну яблук. Щоб продовжити наш приклад, припустимо ^ що якщо центнер яблук продається по $ 10, а перший додатковий працівник виробляє 80 ц яблук, його внесок у сукупну виручку становить $ 800. Вартість граничного продукту будь-якого ресурсу - це твір граничного
 8. Опишіть, як конку-рентна максимізують-ющая прибуток фірма приймає рішення про число найманих працівників. 396 Частина 6.
  Кількість прибуток число складальників працівників яблук Вузлик на пам'ять ПОПИТ НА РЕСУРСИ І ПРОПОЗИЦІЯ ТОВАРУ: ДВІ СТОРОНИ ОДНІЄЇ МЕДАЛІ У гол. 14 ми розглянули процес прийняття конкурен-тної максимизирующей прибуток фірмою рішення про обсяг випуску продукції: вона повинна визначити кіль-кість товару, при якому його ціна дорівнює граничним витратам виробництва. Ми щойно
 9. Аналіз показує, що зменшення граничного про-продукту тісно пов'язане із збільшенням граничних
  Зміни заробітної плати призводять попит і пропозиція праці в стан рівноваги. - Заработнаяплата працівників дорівнює вартості граничного продукту
 10. Класична дихотомія і нейтральність грошей Номінальні змінні - величини, виміряно-ні в
  центнерах або тоннах. Подібним чи-ном номінальний ВВП являє собою номінальну величину, тому що вимірює вартість вироблених економікою товарів і послуг в доларах, а реаль-ний ВВП відноситься до реальних величинам, так як відображає загальна кількість вироблених товарів і послуг. Хоча ціни, виражені в грошовому обчисленні, являють собою номіналь-ні змінні,
© 2014-2022  epi.cc.ua