Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Класична дихотомія і нейтральність грошей Номінальні змінні - величини, виміряно-ні в

Класична дихотомія і нейтральність грошей Номінальні змінні - величини , виміряно-ні в грошових одиницях. Реальні змінні - величини, виміряно-ні у фізичних одиницях. Класична дихотомія - теоретичне поділ номі-нальних і реальних величин. Ми познайомилися з тим, як зміна пропозиції грошей впливає на середній рівень цін на товари та послуги. А як зміни в кредитно-грошовій системі впливають на інші макроекономічні змінні - виробництво, зайнятість, реальну заробітну плату і процентну ставку? Це питання давно займає уми економістів. У XIX в. вивченням цієї проблеми займався великий філо-соф Девід Юм. Відповідь, яку ми наведемо в нашій книзі, в чому заснований на результатах його досліджень. Д. Юйі його сучасники висунули припущення про те, що всі економі-етичні характеристики слід розділити на дві групи.
Першу групу складають номінальні змінні, тобто величини, вимірювані в грошових одиницях, а другий - реальні змінні - величини, вимірювані в фізичних одиницях. Наприклад, ціна на кукурудзу відноситься до номінальною змінною, так як вимірюється в доларах, тоді як величина врожаю кукурудзи - до реаль-ним змінним, оскільки вимірюється в центнерах або тоннах. Подібним чи-ном номінальний ВВП являє собою номінальну величину, тому що вимірює вартість вироблених економікою товарів і послуг в доларах, а реаль-ний ВВП відноситься до реальних величинам, так як відображає загальна кількість вироблених товарів і послуг. Хоча ціни, виражені в грошовому обчисленні, являють собою номіналь-ні змінні, відносні ціни - цілком реальні. Наприклад, ціна на ку-Куруза і ціна на пшеницю - номінальні величини, а частка від ціни на кукурудзу щодо ціни на пшеницю - реальна змінна, так як вимірюється в центной-рах пшениці, віднесених до центнерів кукурудзи.
Точно так само реальна заробітна плата (зарплата, виражена в доларах з поправкою на інфляцію) відноситься до реальних змінним, оскільки відображає пропорцію, в якій товари та послуги обмінюються на одиницю витраченої праці. Реальна процентна ставка (номі-нальна процентна ставка з поправкою на інфляцію) відноситься до реальних пере-менним, так як визначає пропорцію, в якій економіка готова до обміну това-рів і послуг, вироблених сьогодні, на товари та послуги, які будуть вироблені в майбутньому.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Класична дихотомія і нейтральність грошей Номінальні змінні - величини, виміряно-ні в "
 1. На графіку (б) процентна ставка визначає чисті іноземні інвес-тиции, які забезпечують
  класичної дихотомії і припущення нейтральності грошей. Згадаймо, що класична ді-: томия являє собою теоретичне поділ гальних і номінальних економічних величин. нашої моделі відкритої економіки використовуються толь-: реальні змінні, що включають в себе як колі-перервною параметри (заощадження, інвестиції, чис-ь: е іноземні інвестиції і чистий експорт), так і
 2. Згадаймо, що класична діхо-томия є поділ економічних показників на
  класична діхо-томия є поділ економічних показників на реальні змінні (нату-ральних показники або відносні ціни) і номінальні змінні (стоїмо-стние показники). Згідно класичної макроекономічної теорії, зміни пропозиції грошей впливають на номінальні, але ніяк не на реальні змінні. Грунтуючись на положенні про нейтральність грошей, ми
 3. Якщо ці $ 100 залишаться в банківській системі як резервів, а норма обязатель-них резервів 10
  класичної дихотомії і нейтральності грошей - Дізнаєтеся про причини гіперінфляції в деяких країнах - проаналізуєте вплив темпів інфляції на номінальну процентну ставку - Розгляньте витрати інфляції для суспільства Сьогодні в США ви можете купити стаканчик морозива за один-два долари, але 60 років тому такі ціни здалися б щонайменше дивними . У конди-
 4. Поділ економічних змінних на дві групи називається класичне-ської дихотомією.
  Класична діхото-мія буде корисна для аналізу економіки, оскільки деякі з діючих у ній сил впливають на номінальні, а інші - на реальні змінні. Зокрема, глава 28. Інфляція: причини і витрати 61 ен стверджував, що номінальні величини знаходяться під впливом змін кредитно-грошової системи, однак аналіз відбуваються в ній процесів не
 5. Розглянемо, як зростання пропозиції грошей впливає на величину відсоткової став-ки .
  Нейтральності грошей, ріст-sea 28. Інфляція: причини і витрати 617 кількості не впливає на значення реальної ставки відсотка, оскільки вона: ляется реальною величиною. Що ж до номінальної ставки відсотка, то а повинна повторювати всі «рухи» темпів інфляції. Таким чином, коли н тральний банк збільшує пропозицію грошей, темпи інфляції і зростання чінальной ставки
 6. Тому, хоча в довгостроковому періоді грошово-кредитна політика виявляється нейтральною,
  дихотомія Рівняння кількісної теорії грошей Недоліки «стоптаних черевиків» Номінальні величини Нейтральність грошей Інфляційний податок Недоліки «меню» Реальні величини Швидкість обігу грошей Ефект Фішера Питання 1. Поясніть, яким чином збільшення рівня цін впливає на реальну вартість грошей. 2. Яким, згідно кількісної теорії грошей, буде результат
 7. 4. Макроекономічний аспект моделі загальної рівноваги
  класична 231 дихотомія »20. Подолання цієї дихотомії зв'язується з макрс економічною інтерпретацією теорії загальної рівноваги і вкль чением в неї грошей. Одна з найбільш цікавих спроб вирішення цієї проблеми модель, запропонована Д. Патінкіна в роботі «Гроші, відсоток і ціни» (1956, 1965) 21 і зачепила цілий комплекс проблем, як безпосередньо пов'язаних з теорією загального
 8. § 2. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ
  класичного капіталізму держава, як відомо, не втручалася активно в господарську діяльність. Примітно, що в провідних західних країнах через державний бюджет перерозподілялося від 9 до 18% національного доходу. У другій половині XX в. бюджет перетворився на потужний регулятор макроекономіки. Про це свідчить той факт, що через бюджет нині перерозподіляється в
 9. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  нейтральності грошей. Вона незаперечно довела, що в ринковій економіці діють фактори, про які теорії, що ігнорують рушійну силу грошей, нічого не можуть сказати. Каталлактіческая система, що включає в себе знання про необ-нейтральності та рушійну силу грошей, вимагає відповіді на питання, яким чином зміни грошового відношення відбиваються на процентній ставці спочатку в короткостроковому, а потім
 10. Класична модель
  класичної моделі були закладені ще у ХVIII ст., а її положення розвивали такі видатні економісти, як А. Сміт, Д. Рікардо, Ж. - Б. Сей, Дж. - С. Мілль, А. Маршалл та ін Основні положення класичної моделі наступні. 1. Головна її передумова - існування на всіх ринках досконалої конкуренції, що відповідало економічної ситуації кінця ХVIII - початку ХIХ в. Всі економічні
© 2014-2022  epi.cc.ua