Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Розглянемо, як зростання пропозиції грошей впливає на величину відсоткової став-ки.

Розглянемо, як зростання пропозиції грошей впливає на величину відсоткової став-ки. У довгостроковому періоді, коли діє принцип нейтральності грошей, ріст-sea 28. Інфляція: причини і витрати 617 кількості не впливає на значення реальної ставки відсотка, оскільки вона: ляется реальною величиною. Що ж до номінальної ставки відсотка, то а повинна повторювати всі «рухи» темпів інфляції. Таким чином, коли н тральний банк збільшує пропозицію грошей, темпи інфляції і зростання чінальной ставки відсотка зростають. Ця залежність зміни номі--. Льной ставки відсотка від темпів інфляції називається ефектом Фішера, по: єни економіста Ірвінга Фішера (1867-1947), який першим досліджував? Зь розглянутих нами змінних. Ефект Фішера дає ключ до розуміння змін у часі номінальної: авки відсотка. На рис. 28.5 представлені зміни номінальної ставки про-тнта і темпи інфляції в економіці США починаючи з 1950 р.
Графік дає нагляд-е уявлення про взаємозв'язок обох змінних. Номінальна ставка процен-- в період з 1950 по 1980 р. збільшувалася одночасно зі зростанням інфляції. зеле 1980 відбувалося зниження номінальної ставки відсотка, оскільки ФРС [Огла, нарешті, взяти інфляцію під свій контроль. Ефект Фішера - зміна номінальної ставки відсотка в залежно-сті від темпів інфля-ції в. співвідношенні «один до одного». ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Уряд якоїсь країни збільшило темпи зростання запропонованого-вання грошей з 5% до 50% на рік. Як це відіб'ється на цінах? Що станеться з номінальною ставкою відсотка? Чому, на ваш погляд, правитель-ство могло піти на такий крок? Витрати інфляції чогда наприкінці 1970-х рр.. річна інфляція в США досягала 10%, проблема: еста цін виявилася основною темою численних економічних дискусій. Паже коли на початку 1990-х рр..
Темпи зростання цін істотно знизилися, інфля-; ия продовжувала залишатися серед залучають найпильнішу увагу об-лественності макроекономічних показників. В одному проведеному в 1996 р. 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 Рис. 28.5 ЗМІНИ ТЕМПІВ ІНФЛЯЦІЇ І номінальна ставка процента В США На малюнку приведе-ни дані про вимірюв-неніях номінальної ставки відсотка, розрахованої по прибутковості трехме-сячний казначейських векселів, і темпів інфляції, виміряний-них на підставі показників зраді-ня ІСЦ. Тісний зв'язок між зраді-нями обох пере-меннихслужіт підтвердженням ефекту Фішера: при зростанні темпів інфляції збільшуючи-ється і значення номінальної ставки відсотка.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Розглянемо, як зростання пропозиції грошей впливає на величину відсоткової став-ки. "
 1. Теоретичні підходи до грошово-кредитній політиці
  як в результаті, скажімо, розширювальної грошової політики центрального банку на руках у них виявилося більше грошей, ніж їм необхідно. Наслідком, як відомо, стане покупка інших видів активів, здешевлення кредиту, тобто в результаті - зниження процентної ставки (рис. 23.5 а), коли крива пропозиції грошей зсунеться вправо з положення Ls1 положення Ls2. Рис. 23.5. Передавальний механізм
 2. 2. Концепція кумулятивного процесу
  розглянь ня, наприклад, очікується зростання прибутків у ряді галузей, ростуть <доходи і прогнози їх подальшого зростання впливають на поведінку по требителей та інвесторів і т.д. Все це визначає тенденцію рої i реального відсотка і знижує ефективність підвищення процеп II як засобу боротьби з перегрівом економіки. В іншій історичній ситуації можливе виникнення про тівоположность тенденції -
 3. 4. Гроші, процентні ставки сукупний попит
  розглянутих вданной чолі взаємозв'язків. Кінцевий результат по-показувала, що Fed може використовувати свій конт-роль над кількістю грошей для впливу на уро-вень випуску продукції і зайнятість. Расшіреніеденежной емісії, таким чином, призводить до збіль-шення обсягу інвестицій, випуску продукції ізанятості. Скорочення кількості грошей в звертання-нии викликає зворотний ефект: збільшує
 4. Грошова і фіскальна політика
  як зростання номінальною грошової маси веде до зростання обсягу вироб-ництва і цін . РОСТ номінальної грошової МАССИ.Предположім ", що на рис 30-7 економіка первісної перебувала в стані рівноваги в точкеE. Потім Fed подвоює номінальну грошову мас-су, купуючи на відкритому ринку правітельственниеценние паперу. При первісному рівні ценрост номінальної грошової маси означає, що
 5. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  розгляді формулювання негрошових пояснень циклічних коливань стискаються до твердження, що кредитна експансія, будучи необхідним супутником буму, сама по собі недостатня для того, щоб його викликати, і для його появи потрібні додаткові умови. Проте навіть у цьому обмеженому сенсі негрошові доктрини беззмістовні і марні. Те, що будь-яка кредитна експансія
 6. 4.3. Ризики при фінансуванні нерухомості
  як інвестиційного активу. Безризикові інвестиції - інвестиції, за якими є абсолютна впевненість щодо їх повернення. Абсолютно безризикових інвестицій не буває, але до мають максимальний ступінь надійності повернення можна віднести інвестиції, повернення яких гарантує держава. Відповідно в якості безризикової ставки при аналізі інвестицій в нерухомість приймають
 7. 4.5. Кредитний консалтинг
  розгляду кредитної (інвестиційної) заявки. Фахівці допоможуть Вам визначитися з найбільш зручною формою фінансування Вашого бізнесу, підібрати надійного партнера. Існує потреба ринку в наданні професійних брокерських послуг з супроводу кредитних угод. Ріелтори з цим обов'язком не справляються, не всі банки вміють працювати з клієнтами, і виникла нішу
 8. ДІЛОВІ ЦИКЛИ
  як землетруси властиві геології Землі. Вони завжди були у капіталізму і завжди будуть. Протягом п'ятдесяти років, з 1945 по 1995 р., Сполучені Штати пережили десять років, коли обсяг виробництва падав (1946, 1949, 1954, 1958, 1970, 1974, 1975, 1980, 1982, 1991), і в 1960-1961 рр.. був період у дванадцять місяців з негативним зростанням, хоча і не настільки глибоким, щоб будь-якої з цих двох
 9. Кейнсіанська макроекономічна модель
  розглянуто раніше, виступають всі фактори, що змінюють витрати на одиницю продукції. Якщо витрати ростуть, сукупна пропозиція скорочується і крива сукупної пропозиції зсувається вліво вгору (від SRAS 1 до SRAS 2). Якщо витрати знижуються, то сукупна пропозиція збільшується і крива сукупної пропозиції зсувається вправо вниз (від SRAS 1 до SRAS 3) (рис. 3.7, г). Рівновага в
 10. Економічний цикл
  розглянемо економічний цикл, обумовлений змінами сукупної пропозиції (сукупного випуску) (рис. 4.3, б). В умовах, коли спад в економіці викликається не скороченням сукупного попиту (сукупних витрат), а зменшенням сукупної пропозиції, більшість показників (реальний ВВП, рівень безробіття, величина сукупних доходів, запаси фірм, обсяг продажів, прибуток фірм,
© 2014-2022  epi.cc.ua