Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

4. Гроші, процентні ставки сукупний попит


З попередніх параграфів ми вже знаємо, що, по-перше, коли Fed збільшує кількість грошей, етосокращает процентну ставку і, по-друге, скор-щення процентної ставки в свою чергу увеличи-
кість інвестиційний попит. Таким чином, Fedможет впливати на величину інвестиційного спро-са шляхом зміни грошової маси.
На рис 29-9, використовуючи вже знайому нам біс-сектрісу системи координат (лінію 45 °), покажемо, яким чином зміна грошової маси впливів-ствует на процентні ставки, впливаючи тим самим насовокупний попит і рівень випуску. Первоначаль-но стан рівноваги в економіці знаходиться Вточку E з рівнем інвестицій I0. Коли Fed повели-чивает кількість грошей в обігу, знижуючи прицьому рівень процентної ставки, то вона тим самимувелічівает попит на інвестиції. Попит на інве-стіціі зростає до рівня Г, і крива сукупно-го попиту переміщується вгору, як це показано нарис. 29-9. Новою точкою рівноваги в економікеявляется точка E 'з більш високим рівнем доходові випуску продукції - У замість Y0.
У табл. 29-5 зліва направо представлені послідовністю кроки переходу від приросту реальної де-ніжною маси в обігу до більш високого рів-ню випуску продукції і зайнятості. Кожна клітина
ТАБЛИЦЯ 29-5. Вплив зростання реальних грошових залишків на випуск продукції
(D
(2)
(3)
(4)
(5)

Fed збільшує об'емденежной маси
Надмірне
пропозицію грошей
Зниження процентнихставок Уравнове-Шива спросіпредложеніе наденежном ринку
Більш низькі ставкіпроцента збільшуючи-ють інвестиції ірасшіряютсовокупний попит
Фірми увелічіваютвипуск продукції, зайнятість і доходи
Вікно 29-1. Фондові ринки і грошова політика
Фондові ринки або фондові біржі - ринки, на ко-торих відбувається торгівля акціями корпорацій. Отли-чив акцій від облігацій полягає в тому, що за своїми ак-циям компанія не зобов'язана здійснювати в определенноевремя платежі встановленого розміру.

Який вплив змін у грошовій політиці насостояніе фондових ринків? Якою мірою право-мірно об'єднувати разом акції та облігації і Говорити ринках активів взагалі? Спільне між ними полягаєв тому, що акції в кінцевому рахунку також обладаютопределенной цінністю, оскільки очікується, що понимю будуть виплачені дивіденди. Наприклад, хтось ку-пив акцію, яку сподівається швидко продати, якщо віз -зростає її ціна. Однак таке зростання в свою чергу дол-дружин залежати від того, що думають про вартість цієї ак-ції оточуючі, розміщуючи свої активи. відповідно-но активи у формі акцій приносять дивіденди: визна-ленну суму щокварталу.
Розглянемо тепер, як ринок оцінює стоімостьодной акції, скажімо, акції компанії «Дженерал мо-тора». Очікується, що з цієї акції кожен квартал ви-плачується дивіденд у 1Д5 дол Припустимо, що при дан-ном рівні очікуваних дивідендів ринок оцінює етуакцію в 80 дол Тоді при сумі щорічних дівідендовв 5,00 дол (1,25 дол чотири рази на рік) хтось, купую-щий акцію «Дженерал моторз» за 80 дол, отримує в год6, 25 % [(5,00 / 80) х 100]. Власник акції «Дженерал мо-тора» розглядає як альтернативу приобрете-ня облігації, зважаючи на її поточну процентної ставку, і вирішує віддати перевагу доходи акцією.
Якщо тепер процентна ставка збільшується, то інве-сторі зможуть отримати за облігаціями більш високий до-
хід, ніж раніше. Тому деякі люди вирішують при-набути облігації замість акцій. Це скорочує спросна акції та викликає падіння їхньої ціни. Таким чином, зростання процентної ставки викликає падіння цін на акції.
Наш наступний крок - простежити, як ізмененіестоімості акцій впливає на рівень інвестицій, кото-які фірми готові здійснювати . Припустимо, чтофірма збирається реалізувати певний інвестицій-ційний проект.
Для того щоб здійснити даний проект, фірмадолжна знайти гроші, за допомогою яких вона сможетвозместіть інвестиційні витрати.
Іноді средствадля цих цілей фірми займають шляхом продажу влас-них облігацій. Однак вони можуть спробувати зроби-ти це і за допомогою продажу акцій, тобто частки в капіталі компанії, на фондовому ринку. Рівень ціни, покоторой вони продають акцію, визначає возможностьтого , що фірма приверне суму, достатню для мож-ня витрат інвестиційного проекту. Следова-тельно, коли ціни акцій високі, така возможностьпредставляется досить високою, а при низьких ценахна акції може статися так, що фірма буде не в со-стоянні здійснити плановані інвестиції.
Таким чином, між рівнем цін на акції і готовий-ністю фірм виробляти інвестиції існує взаємозв'язку. При високій ціні власних акцій фірмибудут здатні здійснювати інвестиції в значітельнихмасштабах. Коли ж ціни акцій низькі, то на такому женізком рівні знаходитиметься та інвестування. Сле-послідовно, грошова політика впливає на рівень інве-стіцій, впливаючи на ціни акцій, а також оказиваянепосредственное вплив на процентні ставки.

таблиці відповідає одній з розглянутих вданной чолі взаємозв'язків . Кінцевий результат по-показувала, що Fed може використовувати свій конт-роль над кількістю грошей для впливу на уро-вень випуску продукції і зайнятість. Расшіреніеденежной емісії, таким чином, призводить до збіль-шення обсягу інвестицій, випуску продукції ізанятості. Скорочення кількості грошей в звертання-нии викликає зворотний ефект: збільшує про-процентні ставки, зменшує інвестиції та пріводітк зниження випуску продукції і зайнятості.
У вікні 29-1 розглядається питання, яким обра-зом грошова політика впливає на мас-штаби інвестицій допомогою впливу нафондовие ринки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "4. Гроші, процентні ставки сукупний попит"
 1. 3. Попит на гроші та пропозиція грошей
  За своєю реалізованості різні товари і послуги істотно відрізняються один від одного. На деякі товари легко можна знайти претендента, готового заплатити максимальну компенсацію, яку можна отримати на ринку при даному положенні справ, або трохи меншу. Є товари, на які важко швидко знайти споживача, навіть якщо продавець готовий задовольнятися значно нижчими
 2. 11. Заступники грошей
  Вимоги на певну суму грошей, що підлягають оплаті та викупу за пред'явленням, до боржника, у чиїй платоспроможності та готовності платити не існує ні найменшого сумніву, надають індивідам всі послуги, які можуть надати гроші, за умови, що всі учасники угоди добре знають наступні характеристики вимоги: термін платежу, а також безсумнівну платоспроможність і готовність
 3. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
  Люди звертаються із заступниками грошей як якби вони були грошима, тому що вони повністю впевнені в можливості обміняти їх на гроші в будь-який час без затримок і витрат. Ми можемо назвати тих, хто поділяє цю впевненість і тому готовий мати справу з заступниками грошей як якби вони були грошима, клієнтами банкіра, банку, влади, що здійснюють їх емісію. Не має значення, діє
 4. 18. Інфляціоністскій погляд на історію
  Широко поширена теорія запевняє, що поступальне зниження купівельної спроможності грошової одиниці зіграло вирішальну роль в історичній еволюції. Вона стверджує, що людство не досягло б сьогоднішнього рівня добробуту, якби пропозиція грошей не збільшилася більшою мірою, ніж попит на гроші. Нібито наступне за цим падіння купівельної спроможності було необхідним
 5. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  Яким би не було остаточне вплив інфляційного або дефляційного руху цін на величину ставки первинного відсотка, немає ніякої відповідності між нею і тимчасовими змінами валової ринкової ставки відсотка внаслідок змін грошового відношення під дією грошових чинників. Якщо приплив або відплив грошей і заступників грошей в ринковій системі спочатку надає дію на
 6. 5. Кредитна експансія
  Вище вже зазначалося, що було б помилкою дивитися на кредитну експансію тільки як на спосіб державного втручання в ринок. Інструменти, що не мають покриття, з'являються на світло не в якості засобу державної політики, спеціально націленого на високі ціни, високі номінальні ставки заробітної плати, зниження ринкової ставки відсотка та анулювання боргів. Вони з'являються по
 7. 4.5. Кредитний консалтинг
  Круг проблем, що вирішуються консалтингом, досить широкий. А спеціалізація компаній, що надають консалтингові послуги, може бути різною: від вузької, що обмежується яким - або одним напрямком консалтингових послуг (наприклад, аудит), до найширшої, що охоплює повний спектр послуг у цій галузі . Відповідно цьому, кожен фахівець (або кожна фірма), що працює в даній області,
 8. 4.6. Додаткова інформація
  В даний час зросло значення освіти та самоосвіти. Розумні люди живуть довше. Смертність людей з високим рівнем освіти в чотири рази нижче, ніж у малоосвічених. До останнього часу вважалося, що на тривалість життя людини в основному впливають три чинники: спадковість, спосіб життя і екологія. Проте вчені дійшли висновку, що розумні живуть довше і менше хворіють.
 9. ЕПОХА вузького ТИМЧАСОВОГО кругозір
  Якраз у той час, коли для економічного успіху потрібен більш широкий часовий кругозір, цілий ряд факторів призводить до його звуження . Гарвардський соціобіолог Едвард О. Уілсон вважає, що вузький часовий кругозір вбудований в генетичний код людини - «співпраця поза рівня сім'ї та племені дається насилу»; «гени привертають людини планувати вперед не більше ніж на одне або два
 10. Сукупний попит
  Сукупний попит (AD) - це сума попитів усіх макроекономічних агентів (домогосподарств, фірм, держави та іноземного сектора) на кінцеві товари і послуги. Компонентами сукупного попиту виступають: 1) попит домогосподарств, тобто споживчий попит (С); 2) попит фірм, тобто інвестиційний попит (I), 3) попит з боку держави, тобто державні закупівлі товарів і послуг (G); 4)
© 2014-2022  epi.cc.ua