Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Ефекти гальмування


Однак табл. 29-5 справа не обмежується. Як толь-ко грошова експансія викликала зростання випуску про-дукції і доходів, останній стає джере-лом збільшення попиту на гроші, який у свою
чергу знову призводить до зростання процентної ставкіна кілька пунктів. Збільшення інвестицій, та-ким чином, не буде настільки велике, як це перед-покладалося в табл. 29-5; тому й розширення до-ходів в кінцевому рахунку не буде таким великим, як це могло б бути за відсутності в механізмеденежного попиту подібних реакцій другого по-рядка. Але оскільки ці гальмують ефекти таки існують, ми повинні пояснити, що суть іхсостоіт в наступному: частково обмежуючи віз-мужнього зростання доходів, вони проте оставляютнеізменной основну ідею.
Приріст грошовоїмаси збільшує сукупний попит, а сокращеніереальной маси грошей - поніжает16.
16 У даний главі рівень цін передбачається фіксованим і, сле-послідовно, розглядається вплив на сукупний попит тільки состорони змін у грошовій масі. У наступних розділах ми обсягів по-дінім сукупний попит і сукупна пропозиція, щоб показати, яким чином грошова політика може визначати як масштабивипуска продукції, так і рівень цін. На діаграмі в гол. 23, де представ-лені криві сукупного попиту і сукупної пропозиції, при-ріст грошової маси викликає зрушення вправо кривої сукупного спро-са, збільшуючи тим самим як випуск продукції, так і рівень цін.


Бісектриса
ОБМЕЖЕННЯ В ГРОШОВОЇ ПОЛІТИКИ.
Хотяізмененія в грошовій політиці действітельноспособни впливати на рівень інвестицій, 17 дослід-вання власне процесу інвестування наводітна думка, що грошова політика є далеконе головною причиною змін у рівні інвести-ційних витрат. Зміни очікуваного об'емапродаж і майбутніх прибутків здатні викликати го-раздо більш суттєві зміни в інвестицій-онном процесі, ніж коливання процентної ставкі.Такім чином, грошова політика представляетсобой лише один із способів впливу на уро-вень інвестицій, але аж ніяк не єдиний і так-же не найголовніший.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Ефекти гальмування "
 1. Неокейнсианские моделі економічного зростання
  ефективний попит, що й забезпечує стійкість економіки. У числі послідовників Кейнса - такі представники неокейнсі-анства, як Рой Харрод, Ніколас Калдор, Овсій Домар, Елвін Хансен, Джоан Робінсон. Не тільки спираючись на теорію Кейнса, а й критикуючи її за статичність, тобто орієнтацію на кількісні залежності простого відтворення, вони концентрують увагу на динаміці, тобто
 2. Вплив військових витрат на економічний розвиток
  ефекті державних витрат на рівень національного доходу незалежно від того, в якому секторі економіки посилюються інвестиційна активність, зайнятість. Дійсно, військовий попит може на деякий час оживити економіку, але в кінцевому підсумку мілітаризація породжує багато проблем для економічного розвитку. Порівняльний аналіз ряду дослідників у різних країнах показав, що
 3. 7.2. Цілі і завдання державного регулювання
  ефективність господарювання. Створення громадських благ - ще одна важлива функція держави. Ринкова економіка, як і будь-яка інша, не може без них існувати. Проте комерційні організації виробляють лише те, що приносить прибуток. Тому громадські блага створюються головним чином державою або недержавними некомерційними організаціями, які також користуються підтримкою
 4. Словник термінів
  гальмування економічного спаду, закріплення і підтримка показників функціонування економіки на певному рівні, оздоровлення народного господарства. Макроекономічне нерівновага (нестабільність) - відхилення ключових показників національної економіки від нормального значення. Включає в себе такі макроекономічні явища, як безробіття, інфляція, циклічність економічного
 5. 2. Формальний і апріорний характер праксиологии
  ефективна зброя людських істот у боротьбі за виживання є невід'ємними моментами загальної течії подій. Вони не виступають ні вічними, ні незмінними, а є перехідними. До того ж не викликає сумніву той факт, що кожна людська істота в своїй персональній еволюції повторює не лише фізіологічну метаморфозу простий клітини в складний організм ссавця, але
 6. 1. Засоби і цілі
  ефект мандрагори міфом. Але поки люди сприймали цей міф як істину, мандрагора була економічним благом і на неї призначалися ціни. Вивчаючи ціни, економічна наука не задається питанням, що представляють собою предмети на думку всіх людей, а запитує тільки, що вони означають для тих, хто хоче їх отримати. Бо вона займається реальними цінами, які платяться і стягуються до реальних
 7. 1. Закон граничної корисності
  ефект, деякі речі вважаються рідкісними і трактуються як кошти. Так як дії, які здатні призвести речі, різні, діюча людина розмежовує різні класи речей. Оскільки кошти в однаковій кількості і однієї якості завжди справляють однакову кількість дії однієї якості, діяльність не робить відмінностей між конкретними певними кількостями
 8. 3. Людська праця як засіб
  ефект. В іншому випадку людську працю мався б удосталь; він не був би рідкісний і не вважався б засобом для усунення занепокоєння і в якості такого не витрачався б неекономно. У світі, де праця економиться тільки з огляду на те, що його готівкового кількості недостатньо для досягнення результату, щодо якого він може бути використаний як засіб, наявний запас праці
 9. 10. Промоутери, керуючі, фахівці та бюрократи
  ефект великої кількості вад у вирішенні подібних другорядних питань може бути таким, що не дозволить знайти правильного вирішення головної проблеми. У будь-якому випадку ясно, що будь-які невдачі у врегулюванні дрібних проблем призводять до розбазарювання рідкісних факторів виробництва і, як наслідок, шкодять вирішенню основного завдання максимального задоволення споживачів. Важливо зрозуміти, в чому
 10. 4. Облік витрат виробництва
  ефективним способом, змушуючи їх обмежувати обсяг виробництва. Очевидно, що в цьому випадку представляє собою конкуренцію між більш і менш ефективними підприємствами, що виробляють один і той же виріб з одного і того ж сировини, на що розширюється заводі середні витрати виробництва знижуються. Більш загальний підхід до проблеми дає інші результати. Якщо якась кількість одиниць р було
© 2014-2022  epi.cc.ua