Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Д. Графічно вироб-вальних функція представлена на рис. 18.2; число працівників відзначено на горизонтальній

д. Графічно вироб-вальних функція представлена на рис. 18.2; число працівників відзначено на горизонтальній осі, а кількість виробленого продукту - на вертикальній осі. Один з Десяти принципів економічної теорії свідчить, що раціональні люди мислять у категоріях граничного аналізу (гл. 1). Дане положення - ключ до розуміння процесу прийняття фірмою рішення про необхідний їй кількістю-стве праці. У третьому стовпці табл. 18.1 представлений граничний продукт праці, тобто збільшення кількості виробленого товару на кожну додаткову одиницю праці. Коли фірма збільшує число працівників з 1 до 2, наприклад, кількість вироблених яблук збільшується з 100 до 180 ц. Отже, граничний продукт другого працівника складає 80 ц. Відзначте, що в міру збільшення числа найманих працівників граничний продукт праці зменшується. Дана властивість називається убуванням гранично-Рис. 18.2 ВИРОБНИЧА ФУНКЦІЯ Виробнича функція - залежність між викорис-зуемое для вироб-ництва ресурсами (збирачі яблук) і обсягом випуску (яблука).
У міру збільшення викорис-зуемих ресурсів виробнича функція стає все більш пологою, оскільки граничний продукт убуває. Глава 18. Ринки факторів виробництва 395 го продукту (гл. 13). Коли в саду працюють кілька збирачів, вони збирають плоди з кращих яблунь. У міру того як кількість робочих збільшується, вони змушені збирати яблука з менш продуктивних дерев. Отже, внесок кожного додаткового робітника в збір урожаю зменшується. З цієї причини виробнича функція на рис. 18.2 у міру збільшення числа працівників стає все більш пологою. Вартість граничного продукту і попит на працю Нашу максимізує прибуток фірму цікавлять не стільки яблука, скільки кількість одержуваних в обмін на них грошей. Приймаючи рішення про число найманих-екпортувати складальників, фірма оцінює, перш за все, прибуток, яку принесе робітник. Так як прибуток обчислюється як різниця сукупної виручки і сукупних з-держек, прибуток, який приносить додатковий працівник, розраховується як його внесок у сукупні грошові надходження мінус заробітна плата.
Щоб знайти розмір внеску працівника в загальний дохід фірми, ми повинні пере-вести граничний продукт праці (який вимірюється в центнерах яблук) у вартість граничного продукту (вимірювану в грошових одиницях). Викорис-зуемое для цього ієну яблук. Щоб продовжити наш приклад, припустимо ^ що якщо центнер яблук продається по $ 10, а перший додатковий працівник виробляє 80 ц яблук, його внесок у сукупну виручку становить $ 800. Вартість граничного продукту будь-якого ресурсу - це твір граничного продукту ресурсу та ринкової ціни товару. У четвертому стовпці табл. 18.1 представлена вартість граничного продукту праці в нашій фірмі в тому випадку, коли ціна яблук становить $ 10 за центнер. Так як для конкурентної фірми ринкова ціна - величина постійна, вартість граничного продукту (як і сам граничний продукт) при збільшенні числа робочих зменшується. Розглянемо, скільки працівників найме наша фірма.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Д. Графічно вироб-вальних функція представлена на рис. 18.2; число працівників відзначено на горизонтальній "
 1. Ми прове-дем аналіз на прикладі пекарні Елен Хангрі.
  Графічному вигляді представлена залежність між числами в перших двох колонках таблиці. Число робочих відкладено по горизонтальній осі, а число випікаються булочок - по вертикальній. Залежність між кількістю застосовуваного ресурсу (в нашому випадку - робітників) і обсягом випуску (у нашому випадку - булочок) називається виробничою функцією. Один з Десяти принципів економіці свідчить, що
 2. У табл. 18.1 наводиться чисельний приклад. У першому стовпці зазначено число працівників фірми, у другому - кіль-кість щотижня
  виробниц-стве ресурсів і обсягом випуску товару. Граничний продукт праці - збільшення обсягу випуску товару на кожну додаткового-тільну одиницю праці. У перших двох стовпцях описується здатність фірми виробляти продук-цію. Для відображення залежності між використаними у виробництві ресур-самі і кількістю виробленої продукції економісти використовує термін
 3. Держдума РФ прийняла рішення про финансирова-ванні закупівлі комп'ютерів для всіх студентів Росії.
  Виробництв. 4. Поясніть, чому максимізує прибуток фірма купує фактор виробництва до точки, в якій вартість граничного продукту фак-тора дорівнює його ціні? Чому вона не обмежуються ється придбанням меншого кількість фактора, що призвело б до збільшення вартості граничного продукту? 5. Ваш заповзятливий дядько відкриває бутер-Бродні, в якій працюють 7 осіб.
 4. Глосарій
  графічне зображення всіх можливих поєднань покупок товарів, сума витрат на які визначена Бюджетний федералізм (міжбюджетні відносини) - відносини між бюджетами різних рівнів В Валовий внутрішній продукт (ВВП) - додана вартість всього обсягу товарів і послуг у всіх сферах економіки країни незалежно від національної належності підприємств, розташованих на території
 5. Гранична прибутковість чинника
  вироб-вальних функцію «Пандероуз Принтер Корпо-рейшн »при даній величині витрат капіталу ідругіх факторів. Випуск збільшується з ростомоб'емов найму персоналу. Третій стовпець покази-кість граничний продукт праці, тобто ту величину, наяку збільшився обсяг випуску в результатепрівлеченія однієї додаткової одиниці праці (в даному випадку одного додаткового працівни-ка). Як ми бачили в
 6. Завдання
  виробництві? 4. Припустимо, що точка зору Мальтуса на вироб-вальних функцію була вірною, тобто коли запропонованого-ються праці зростає в геометричній прогресії (1,2, 4, 8, 16, -.), то випуск продукції зростає в арифмет-тичної прогресії (1,2,3,4,5, ~). (А) Накресліть диаг-рамму, де випуск продукції показаний на вертикаль-ної осі, а число працівників - на горизонтальній. (Ь) Розрахуйте граничний
 7. Глосарій
  графічна) ЗАРОБІТКІВ ВІД ВООЗ-ростили Age-earnings profile. Взаємозв'язок між возрастомі рівнем доходів для окремої людини або групи лю-дей. ЗАЛЕЖНІСТЬ ФІШЕРА Fisher relationship. Встановлює, що зростання рівня очікуваної інфляції має тенденцію під-приймати номінальні процентні ставки. У найбільш строгойформе ця гіпотеза стверджує, що номінальні процентниеставкі ростуть разом з
 8. 6. Монопольні ціни
  графічне положення, яке легко може бути відтворене будь-яким новим інвестором, яка вибудувала новий завод в межах Атлантиди. У основних нині умовах поступального технологічного розвитку завод, побудований останнім, як правило, буде більш ефективним, чим більш старий завод, і буде мати більш низькі середні витрати. Стимул потенційних інвесторів, таким
 9. Економічне зростання
  графічна інтерпретація) На рис. 4.1, а крива (тренд) відображає довгострокову тенденцію збільшення реального ВВП. На рис. 4.1, б економічне зростання показаний за допомогою кривої виробничих можливостей (КПВ). Основні види товарів, що виробляються в економіці, - це інвестиційні товари (виробничого призначення) і споживчі товари. КПВ відображає обмеженість ресурсів в економіці на
 10. Модифікацією виробничої функції є изокванта
  виробничих факторів, використання яких забезпечує однаковий обсяг випуску продукції. Графік, на якому представлений набір ізоквант, називається картою ізоквант (рис. 6.2). При аналізі господарської діяльності використовуються також ізокости. Ізокости - це лінії рівних витрат, в яких витрати на фактори виробництва обмежені бюджетними можливостями підприємця.
© 2014-2022  epi.cc.ua