Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Завдання


1. (А) У чому полягають труднощі здійснення долгосроч-них зіставлень рівнів життя? (Ь) Як тим неменш ми намагаємося робити такі зіставлення?
2. Поясніть, чому вимірювані економістами висо-кі темпи зростання випуску продукції і доходів на ду-
шу населення - порівняно нове явище з істо-ричної точки зору.
3. Які дані вам необхідні, щоб розрахувати, на-скільки збільшиться випуск продукції, якщо збільшить-ся на одиницю (а) основний капітал, (Ь) праця, (с) пропозиція землі або (d) кількість нафти, викорис-зуемое у виробництві?
4. Припустимо, що точка зору Мальтуса на вироб-вальних функцію була вірною, тобто коли запропонованого-ються праці зростає в геометричній прогресії (1,2, 4, 8, 16, -.), то випуск продукції зростає в арифмет-тичної прогресії (1,2,3,4,5, ~). (А) Накресліть диаг-рамму, де випуск продукції показаний на вертикаль-ної осі, а число працівників - на горизонтальній.
(Ь) Розрахуйте граничний продукт праці на працівника, якщо число працівників зростає в геометричній про-Гресс, (с) Чи країни, які можуть потрапити вмальтузіанскую пастку?
5. (А) У чому відмінність між винаходом і нововведе-ням? (Ь) Які мотиви науково-технічного про-гресу?
6. (А) Чому приватний сектор не вкладає як можнобольше коштів у НДДКР, якщо віддача від цих средствтак висока? (Ь) Чи існує яка-небудь прічінадля державної підтримки НДДКР? & / Л какіхвідов НДДКР ця причина найбільш вагома?
7. (А) Які були відносні частки капіталу і науч-но-технічного прогресу в зростанні випуску продукцііна одного працівника в Сполучених Штатах в період1929-1969 рр..? (Ь) Який був для Сполучених Шта-тів внесок збільшення вводиться праці та вводиться ка-питала в пояснення зростання випуску продукції за пе-ріод 1973-1985 рр..? Яка частка економічного ростаобусловлена науково-технічним прогресом?
8.
Яким чином збільшення цін на нафту в 70-ті годимогло уповільнити зростання продуктивності в промисло-повільно розвинених країнах?
9. Припустимо, вам дано завдання розробити пакетполітіческіх заходів, спрямованих на прискорення темпароста економіки, (а) Який податковий режим ви бу-дете відстоювати для НДДКР? (Ь) Чи будете ви виступати за скасування регулювання, предусматрівающегозащіту навколишнього середовища за рахунок прибутку фірм? (С) Чи буде вами скасована чи укріплена патент-ная система? (D) Чи будете ви відстоювати преміюКонгресса за досягнення в галузі фундаментальнихнаучних досліджень? У кожному випадку пояснітеваш відповідь.
10. У 1960-ті роки і на початку 70-х років велику роль гра-ло рух проти економічного зростання, при етомутверждалось, що економічне зростання шкідливий і в дей-ствительности не сприяє щастю. Оцініть етуаргументацію. Як ви думаєте, чому це двіженіесошло нанівець?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Завдання "
 1. 1. Економічна теорія і праксиология
  завданням інших дисциплін. Трансформація вчення, початок якому поклали економісти класичної школи, була завершена тільки сучасної суб'єктивної економічною теорією, яка перетворила теорію ринкових цін в загальну теорію людського вибору. Тривалий час ніхто не усвідомлював, що перехід від класичної теорії цінності до суб'єктивної теорії цінності виявився не просто заміною
 2. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
  завдань. Лише повне нерозуміння сенсу полеміки про істоту, межах і логічному характері економічної теорії змушує кваліфікувати їх як схоластичні софізми педантичних професорів. Існує широко поширена помилка, що, в той час як педанти займалися марними розмовами про найбільш підходящих методиках, сама економічна наука безвідносно до цих
 3. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
  завдань даного трактату якраз і є викриття хибності таких ідей. У цих вступних зауваженнях, напевно, досить буде сказати кілька слів про їх психологічної підгрунтя. Мислити вузько люди зазвичай беруть під сумнів все, що відрізняє інших людей від них самих. Верблюд з байки заперечує проти будь-яких тварин, що не мають горба, руританці критикують лапутанцев за те, що вони не
 4. 6. Інша Я
  завдання не в тому, щоб схвалювати або не затверджувати, а в тому, щоб описувати те, що є. Предмет праксиологии людська діяльність. Вона займається діяльною людиною, а не людиною, перетвореним на рослину і зведеним до простого вегетативному
 5. 1. Праксиология та історія
  завдань. Природничі науки також мають справу з минулими подіями. Будь-який досвід є досвід чогось, що пішов у минуле; досвіду майбутніх подій не існує. А досвід, якому природничі науки зобов'язані всіма своїми успіхами, це досвід експерименту, де окремі елементи зміни можна спостерігати ізольовано. Накопичені таким способом факти можуть бути використані для індукції спеціальної процедури
 6. 3. Апріорі і реальність
  задача апріорних міркувань з одного боку, виявити все те, що мається на увазі під різними категоріями, концепціями і посилками, і, з іншого боку, показати, що під ними мається на увазі. Їхнє призначення зробити явним і очевидним все те, що раніше було приховано і невідомо [Наука, каже Мейєрсон, є дія, за допомогою якого ми відновлюємо як ідентичне, що спочатку,
 7. 4. Принцип методологічного індивідуалізму
  задач опис та аналіз їх становлення і зникнення, що змінюється структури та функціонування. Він вибирає єдиний метод, що дозволяє домогтися задовільного вирішення цієї проблеми. Перш за все ми повинні усвідомити, що всі дії проводяться індивідами. Колективне завжди проявляються через одного або декількох індивідів, чиї дії відносяться до колективного як до вторинного
 8. 5. Принцип методологічної одиничності
  завдань. Храм відрізняється від купи каміння, звалених в купу. Але єдиний спосіб побудувати храм це класти один камінь на інший. Для архітектора головне проект в цілому, для виконроба одна стіна, а для муляра кожна цеглина. Для праксиологии важливо, що рішення великої задачі неминуче вимагає проходження крок за кроком, частина за частиною всього шляху від самого
 9. 6. Індивідуальні та мінливі характеристики людської діяльності
  завданням
 10. 7. Предмет і особливий метод історії
  завдання. Стверджується, що завдання історії показати, як події відбувалися насправді, без упередження і оцінок (wertfrei тобто нейтрально по відношенню до ціннісних суджень). Повідомлення історика має бути правдивим образом минулого, так званої уявної фотографією, яка дає повне і неупереджене опис всіх фактів. Воно повинно відтворити перед нашим уявним поглядом минуле
© 2014-2022  epi.cc.ua