Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Дайте визначення номінального і реаль-ного обмінних курсів і поясніть, як ці величини

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Дайте визначення номінального і реаль-ного обмінних курсів і поясніть, як ці величини пов'язані між собою. Якщо номінальний обмінний курс виросте з 100 до 120 ієн за долар, підвищиться або поні-зітся курс долара? Перша теорія встановлення обмінного курсу: паритет купівельної спроможності Обмінні курси валют з часом можуть значно змінюватися. Наприклад, в 1970 р. за один американський долар можна було отримати 3,65 німецьких марки або 627 італійських лір. У 1995 р. один долар обмінювався вже на 1,43 німець-ких марки або 1629 італійських лір. Іншими словами, за цей час вартість долара стосовно марки впала більш ніж наполовину і збільшилася майже вдвічі щодо ліри. Про що ж говорять нам ці суттєві зміни? Економістами разработа-но безліч моделей, що допомагають поясненню визначення обмінних курсів, причому кожна з них особливо підкреслює вплив тих чи інших сил. У цьому розділі ми познайомимося з найпростішої теорією обмінних курсів, що отримала на-звання теорії паритету купівельної спроможності. Вона стверджує, що едини-ца будь-якої валюти повинна давати можливість купувати однакове кількістю-ство товарів і послуг в будь-якій країні.
Багато економістів переконані в тому, що теорія паритету купівельної спроможності описує взаємодію економі-чеських сил, що визначають встановлення обмінних курсів у довгостроковому періоди-де. Ми розглянемо логічні основи цієї теорії, а також можливості та границі її застосування. Логіка теорії паритету купівельної спроможності Теорія паритету купівельної спроможності заснована на принципі, що отримав на-звання закону єдиної ціни, який стверджує, що в будь-якій точці країни товар має продаватися за однією і тією ж ціною, тому що в противному випадку торгівля не використовує можливості отримання прибутку . Припустимо, що кава в зернах про-дається в Сіетлі по $ 8 за кілограм, а в Бостоні по $ 10 за 1 кг. Тоді хтось міг би закуповувати каву в Сіетлі і продавати його в Бостоні, отримуючи за рахунок існуючої різниці цін прибуток в $ 2 з кожного проданого кілограма. Отримання доходів за рахунок різниці цін на різних ринках називається арбітражними операціями. Надалі, у міру розвитку арбітражних операцій, попит на каву в Сіетлі і перед-ложение кави в Бостоні зростуть. У Сіетлі ціна кави збільшиться (у відповідь на підви-щення попиту), а в Бостоні знизиться (у відповідь на зростання пропозиції).
Цей процес буде продовжуватися до тих пір, поки, в результаті, не вирівняються ціни на обох ринках. Теорія паритету купівельної спроможності - концепція валютних курсів, згідно з якою одиниця будь-якої даної валю-ти повинна дозволяти придбати однаковий-ше кількість товарів у всіх країнах. Частина 11. Макроекономічний аналіз відкритої економіки Розглянемо закон єдиної ціни в застосуванні до ринку міжнародної торгів-лі. Якщо долар (або будь-яка інша валюта) дозволяє придбати в США біль-ше кави, ніж у Японії, учасники міжнародної торгівлі можуть отримувати при-бувальщина, купуючи його в одній країні і продаючи в іншій. Експорт кави з СЩА до Японії призведе до зростання цін на цей продукт на американському ринку і знижено-нию цін на японському ринку. Навпаки, якщо долар дозволяв би купувати біль-ше кави в Японії, ніж в США, торговиекомпаніі закуповували б його в Японії і експортували до Америки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Дайте визначення номінального і реаль-ного обмінних курсів і поясніть, як ці величини "
 1. Глосарій
  себе ак-тиви (кошти, що знаходяться у володінні), пасиви (суммуобязательств), а також чисту вартість капіталу (суммар-ні активи за вирахуванням пасивів) якої-небудь фірми або дру-гого інституту на певний момент часу. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА З частковим РЕЗЕРВАМІ.Fractional reserve banking. Має місце в тому випадку, когдавелічіна коштів, які банки тримають у формі резервів, ленипе
 2. 15. Міжрегіональні курси валют
  себе витрати на перечеканіваніе монет, на доставку, страховку, а також відсоток протягом періоду часу, необхідного для всіх цих маніпуляцій. Як тільки різниця перевищить цей рівень нижню (експортну) золоту точку вигідно стане поставляти золото з Нью-Йорка в Амстердам. Ці поставки знизять обмінний курс гульдена в Нью-Йорку нижче експортної золотої точки. Причина відмінності між
 3. Іншими словами, дефлятор ВВП характеризує відносну зміну цін, а не обсягів виробництва. Він ви-числяется наступним
  визначення номінального і реаль-ного BBJI. Який з них слід застосовувати для вимірювання економі-чного добробуту країни? Чому? Рівень ВВП і економічний добробут На початку цієї глави рівень ВВП був названий кращим показником економічного добробуту суспільства. Тепер, познайомившись з цим поняттям докладніше, ми отримали можливість оцінити
 4. № 524 ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Дайте визначення чистого експорту і чистих іноземних інвестицій.
  Визначення чистого експорту і чистих іноземних інвестицій. Поясни-ті, як ці поняття пов'язані між собою. 642 Частина П. Макроекономічний аналіз відкритої економіки Рис. 29.2 НАЦІОНАЛЬНІ ЗАОЩАДЖЕННЯ, ВНУТРІШНІ ІНВЕСТИЦІЇ І ЧИСТІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ США На графіку (а) показані зміни національних Ощад-жений і внутрішніх інвестицій, рассчи-
 5. Аргументи
  себе цілком працездатною , а развалівшаясясістема фіксованих валютних курсів продемонструвала свою неспроможність. Напевно, розумним є використання гнучких валютнихкурсов доти, поки країни не вирішать, що оніхотят дотримуватися політики, здатної напрактиці утримувати валютні курси на фіксовано-ванном рівні Це зажадає від них більш строгогоследованія правилам грошової
 6. Коментарі
  себе економістами. Фізіократи досліджували сферу виробництва, поклали початок аналізу відтворення і розподілу суспільного продукту. Вони вважали, що чистий продукт створюється тільки сільськогосподарською працею. Виступали проти меркантилізму, були прихильниками вільної торгівлі. Ідеї фізіократів проклали шлях, по якому йшли Адам Сміт і за ним весь вік. [12] Laissez faire може
 7. Глава 5
  себе називають, маючи на увазі телеграфну стрічку, яка становить головну пристрасть їхнього життя, є надмірна спеціалізація. Результатом виявляється негнучкість, яка обходиться занадто дорого. Зрештою, спекулятивна гра не зводиться виключно до математики або до набору правил, хоча головні закони цієї гри відрізняються неабиякою жорсткістю. Навіть у мене до читання стрічки домішується
 8. Сукупний попит
  себе відносно біднішими, ніж раніше, і скорочують споживання, а оскільки споживання (споживчий попит) є частиною сукупного попиту, то зменшується і величина сукупного попиту; 2) ефектом процентної ставки, або ефектом Кейнса. Його суть полягає в наступному: якщо рівень цін підвищується, то зростає попит на гроші, оскільки людям потрібно більше грошей для покупки
 9. Лекція 13-а Економічні погляди А. Маршалла
  себе як про-должателя Рікардо, що і дало привід видавати його за пред-ставника неокласичної школи. Насправді Маршалл, використовуючи ту обставину, що теорія Рікардо була вільних від протиріч і деяких вульгарних елементів, намагався витлумачити Рікардо як вульгарного економіста, приписуючи йому пріоритет у формулюванні різних ідей вуль-Гарні політичної
 10. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  себе соціаліста-ми, хоча ніколи справжніми соціалістами вони не були. Тільки з 1918 р. було дозволено так зване індиві-дуальне членство в лейбористської партії. Лейбористська пар-ку побудована за особливим принципом і відрізняється від інших європейських партій. За даними 1949 р., в лейбористської партії Англії налічувалося, приблизно, 5600000 членів, з них у по-рядку індивідуального
© 2014-2022  epi.cc.ua