Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

21.4. Фактори світового впливу США


На сучасному етапі світового розвитку розмір і рівень національного ринку виступають важливими факторами світового впливу. Високий ступінь забезпеченості США власними ресурсами щодо стримує зростання залежності від зовнішніх джерел і дає макроекономічній політиці США достатній ступінь свободи. Але від попиту на найбільшому в світі американському національному ринку залежить збут товарів і послуг багатьох країн, особливо це відноситься до готових виробів і тим видам сировини, якими господарство США у великій мірі забезпечується за рахунок імпорту.
Найбільший у світі обсяг ВВП означає, що США витрачають значно більше будь-якої країни на поточне споживання й інвестиції.
1. Зміни в американській економіці, а також зміна умов доступу на американський ринок роблять істотний вплив на становище експортерів. Наприклад, розташовуючи самим розвиненим машинобудуванням, США одночасно виступають найбільшим імпортером машино-технічних виробів, приймаючи приблизно 1/5 світового експорту машин і устаткування, проводячи закупівлі практично за всіма видами техніки. Це спонукає інші країни активно боротися за доступ на ринок США і зміцнення своїх позицій на ньому, що відповідає в принципі інтересам США. У результаті конкурентної боротьби між експортерами відбувається вивільнення американських засобів для їх використання на більш прогресивних напрямках, завдяки задоволенню частини потреби господарства і суспільства за рахунок дешевого імпорту.
Найбільшими експортерами в США виступають промислово розвинені країни: Канада направляє в США понад 80% (31,3% ВВП), Японія - понад 20% (3,1% ВВП), а Німеччина - 8 -10% свого експорту (2,6% ВВП). Стійкий дефіцит у торгівлі з цими країнами став характерною рисою економіки США. Доступ на ринок США був для названих країн однією з головних умов їхнього економічного розвитку.
В останні роки економіка США стала одним з основних споживачів експортної продукції не тільки промислово розвинених країн, а й нових індустріалізующіхся країн. Так, на США припадає 91% всього експорту Мексики (22,6% ВВП), понад 90% - Малайзії (27,7% ВВП), 40% - Філіппін, 32% - Бразилії.
2. США виступають великим ринком робочої сили. Поряд з трудовою легальної міграцією для нього характерні великі масштаби торгівлі живим товаром (сучасна форма работоргівлі).
3. США є найбільшим експортером наукомісткої продукції. Їм належить близько 10% всього ринку такої продукції за межами країни. Одночасно з цим США виступають головним ринком для провідних експортерів продукції високих технологій. Частка наукомісткої продукції в вартості всього імпорту США становить близько 14%. Крупний потенціал експортної діяльності містять новітні напрями науково-технічного прогресу. США належить 70% світового ринку програмного забезпечення для ЕОМ. Реалізація інтелектуальної продукції, різних видів науково-технічної інформації стає все більш перспективним видом міжнародного підприємництва, служить важливим провідником світового впливу американських корпорацій.

4. Розвиток економіки більшості країн базується на досягненнях науково-технічного прогресу, використання наукових даних. Як зазначалося, 70% наукової інформації міститься в американських банках даних. Оскільки навіть в Європі і Японії немає рівнозначних банків даних, ще тривалий час їх вчені, інженери і підприємці будуть продовжувати черпати знання в основному з американських джерел. Це посилює їх залежність від США, впливає на комерційну і виробничу стратегію споживача інформації.
5. До цих пір в багатьох країнах, що розвиваються і в країнах з перехідною економікою не вирішена продовольча проблема. Вони залежать від поставок продовольства, в тому числі від продовольчої допомоги. США виступають найбільшим експортером сільськогосподарської продукції (35% світового експорту пшениці, 69% кукурудзи, соєвих бобів, 25% бавовни, 18% рису, 12% тютюну).
6. Важливий вплив на економічне становище країни і на інші країни надає участь у міжнародному виробництві, що засновується на зарубіжному підприємницькому капіталі. На частку США припадає 24% загальносвітового обсягу накопичених прямих капіталовкладень. Американська частка значно скоротилася (43% в 1980 р.), але залишається найбільшою. Мережа міжнародного виробництва, створену за допомогою прямих закордонних інвестицій, в економічній літературі прийнято називати другою економікою.
Друга економіка США займає особливе місце у світовій системі. За своїм виробничим, науково-технічного і фінансового потенціалу вона істотно перевершує аналогічні сфери господарювання найближчих конкурентів США в цій області: Євросоюзу і Японії. Вже в середині 80-х років на 20 тис. контрольованих американським капіталом закордонних підприємствах було зайнято більше 6,5 млн робітників і службовців, що становило чверть всієї робочої сили, зайнятої на підприємствах, що належать американським ТНК. Обсяг продажів товарів і нефінансових послуг закордонними філіями і підконтрольними фірмами відповідав приблизно 1/3 товарообігу материнських компаній і приносив порядку 1/3 прибутку (у японських - 12%). Загальний обсяг продажів підприємств і фірм другої економіки відповідає 32% ВВП США. Кістяк другої економіки утворюють зарубіжні промислові фірми, закупівлі яких на 80% забезпечуються поставками материнських корпорацій.
Інтенсивна взаємодія зарубіжних підприємств американських ТНК з господарськими структурами США висловлюється в найбільш рельєфною формі в зростаючій виробничої кооперації зарубіжних філій з материнськими фірмами. Серед машинобудівних компаній отримав розвиток випуск товарів для американського ринку на зарубіжних складальних підприємствах, що належать ТНК, з вузлів і деталей, що поставляються з підприємств материнських компаній. Створення подібного замкнутого циклу виробництва забезпечує американським ТНК отримання мільярдних прибутків щорічно. Головний виграш тут забезпечує відносна дешевизна робочої сили, зайнятої на закордонних підприємствах.
Доходи від інвестицій ТНК є важливим фактором здатності США фінансувати свою зарубіжну діяльність та інститути міжнародного співробітництва та розвитку.

7. Позиції на міжнародних ринках позикового капіталу. Американське господарство спирається на потужний внутрішній ринок позикового капіталу. Компанії і держава виступають найбільшими світовими кредиторами і найбільшими світовими позичальниками одночасно, в широких масштабах використовуючи капітал інших країн.
Масштаби внутрішнього кредитного ринку є потужним фактором впливу США на світове рух грошових ресурсів. Ще на початку 90-х років обсяг кредитних ресурсів, що розподіляються цим ринком, перевищив 1000 млрд дол щорічно, що значно перевищує величину кредитного ринку будь-який з інших розвинених країн. В умовах тісної взаємодії грошових ринків, фактичної їх інтеграції в світовий ринок кредитних ресурсів події на грошовому ринку США, повороти кредитно-грошової політики країни суттєво впливають на загальний стан справ у світовій економіці та її валютно-фінансовій сфері.
8. Підтримці провідних позицій США у світовій економіці сприяє міжнародна роль долара, який залишається головним резервним і розрахунковим засобом у світовій валютно-фінансовій системі. Інвалютні резерви центральних банків інших країн на 61% складаються з доларів, майже 2/3 розрахунків у світовій торгівлі здійснюється в доларах; долар служить мірою цінності багатьох важливих товарів (наприклад, нафти) на світовому ринку; в доларах проводиться 3/4 міжнародного банківського кредитування . Роль долара значно перевершує економічну вагу США у світі.
США отримують великі доходи від випуску, емісії грошових знаків (сеньйораж). Доларова грошова маса досягає величезної величини в 560 млрд. Більше 2/3 цієї маси обертається поза американського господарства, в основному в РФ. Вона означає фактичний кредит казначейству США.
Долар служать єдиним еталоном, на який рівняються всі валюти розвинених країн. На практиці всі учасники міжнародних розрахунків продовжують орієнтуватися на долар. Причиною цього служить потреба міжнародного обміну в єдиному універсальному розрахунковому засобі, що диктується зростаючим єдністю товарного виробництва в світовому господарстві. Ефективно задовольнити цю потребу в існуючих умовах може тільки національна валюта країни, якій належить провідна роль у світовому господарстві, і США відповідають цим вимогам.
Зміни курсу долара тягнуть глибокі наслідки і для США, і для інших країн. Підвищення його курсу відносно зменшує обсяг експортної виручки в доларах, нерідко тягне за собою більш значне, ніж зміна валютного курсу, падіння світових цін, особливо на сировину. Навпаки, зниження курсу долара служить потужним засобом, що сприяє зростанню американського експорту і відтискування конкурентів США на зовнішніх ринках. Одночасно стримується імпорт в США внаслідок ефекту зростання цін. Таким чином, для США зміни курсу долара так чи інакше можуть приносити вигоди і переваги.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 21.4. Фактори світового впливу США "
 1. 6. Інша Я
  Якщо ми готові прийняти поняття причинності в самому широкому сенсі, то телеологію можна назвати видом причинного дослідження. Кінцеві причини це передусім причини. Причина події розглядається як дія або квазідействіе, спрямоване до деякої мети. І первісна людина, і дитина з наївно-антропоморфічні точкою зору вважають цілком правдоподібним, що будь-яка зміна або
 2. 9. Про ідеальному типі
  Історія займається унікальними і неповторними подіями, незворотнім потоком людських справ. Історична подія не можна описати, не посилаючись на залучені в нього особистості, на місце і дату його вчинення. Якщо про те, що трапилося можна розповісти без подібних посилань, то це не історична подія, а факт природних наук. Повідомлення про те, що професор Х 20 лютого 1945 провів певний
 3. 4. Виробництво
  Успішно здійснена діяльність досягає шуканого результату. Вона виробляє продукт. Виробництво не акт творіння; воно не дає нічого, що б не існувало раніше. Воно являє собою трансформацію даних елементів шляхом упорядкування і поєднання. Виробник не творець. Людина творить тільки в думках і в світі уяви. У світі зовнішніх явищ він лише перетворювач. Він може
 4. 3. Чистий ринкова економіка
  Ідеальна конструкція чистої або вільної ринкової економіки передбачає існування поділу праці та приватній власності (управління) на засоби виробництва, а отже, ринкового обміну товарами та послугами. Вона припускає, що дії ринку не створюють перешкод інституціональні фактори, що держава, громадський апарат стримування і примусу, прагне оберігати
 5. 6. Монопольні ціни
  Конкурентні ціни являють собою результат повного пристосування продавців до попиту споживачів. В умовах конкурентних цін продається весь наявний запас, а специфічні фактори виробництва використовуються в тій мірі, наскільки дозволяють ціни на неспецифічні компліментарні чинники. Жодна частина наявного запасу не таїв від ринку, а гранична одиниця специфічного фактора
 6. 6. Зміни в купівельній спроможності під дією грошових чинників і умов на товарних ринках
  Зміни купівельної спроможності грошей, тобто мінового відношення грошей і товарів і послуг, можуть виникати або з боку грошей, або з боку товарів і послуг. Зміна вихідної інформації, що провокує їх, може відбуватися або в попиті і пропозиції грошей, або в попиті і пропозиції інших товарів і послуг. Відповідно ми розрізняємо зміни купівельної спроможності під дією
 7. 18. Інфляціоністскій погляд на історію
  Широко поширена теорія запевняє, що поступальне зниження купівельної спроможності грошової одиниці зіграло вирішальну роль в історичній еволюції. Вона стверджує, що людство не досягло б сьогоднішнього рівня добробуту, якби пропозиція грошей не збільшилася більшою мірою, ніж попит на гроші. Нібито наступне за цим падіння купівельної спроможності було необхідним
 8. 19. Золотий стандарт
  Люди вибрали дорогоцінні метали золото і срібло для служби в якості грошей через їх мінералогічних, фізичних і хімічних властивостей. Використання грошей в ринковій економіці суть праксиологической необхідний факт. Те, що саме золото або що-небудь ще використовується в якості грошей суть просто історичний факт і як такий не може бути осягнуть каталлактики. В історії грошей, як і в
 9. 4. Період виробництва, час очікування і період передбачливості
  Якби хтось вирішив виміряти довжину періоду виробництва, витраченого на виготовлення наявних благ, то йому довелося б простежити їх історію до точки, у якій мала місце витрачання первинних факторів виробництва. Йому необхідно було б встановити, коли природні ресурси були вперше використані в процесах, які крім участі у виробництві інших товарів в кінцевому рахунку також
 10. 6. Вплив минулого на діяльність
  Чим далі заходить накопичення капітальних благ, тим значніше стає проблема адаптованості. Примітивні методи селян і кустарів колишніх епох можна було пристосувати до нових завдань легше, ніж сучасні капіталістичні методи. Постійно відбуваються в наш час зміни в технологічному знанні і споживчому попиті скасовують багато планів, направляючі хід виробництва, і
© 2014-2022  epi.cc.ua