Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Тотожності, використовувані в національному рахунків-водстве, дозволяють з'ясувати деякі важливі зв'язки між різними

Тотожності, використовувані в національному рахунків- водстве, дозволяють з'ясувати деякі важливі зв'язки між різними макроекономічними змінними. Зокрема, для закритої еко-номіки національні заощадження повинні дорівнювати інвестиціям. Фінансові установи відіграють роль передавальних механізмів між заощадженнями одних людей і інвестиціями інших. Рівень процентної ставки визначається спро-сом і пропозицією позикових коштів. Запропонованого-ються забезпечується домогосподарствами, бажаю-ські зберегти частину своїх доходів і готових пре-доставити їх в чиєсь користування на певних умовах. Попит на позикові кошти виходить від домогосподарств і фірм, які потребують позиках для інвестування. Щоб проаналізувати-вать, як та чи інша політика держави впливав-ет на рівень процентної ставки, необхідно розглянути результати її впливу на попит і пропозицію позикових коштів. Національні заощадження дорівнюють сумі державних і приватних заощаджень. Дефіцит дер-жавного бюджету, що відображає перевищення витрат держави над його доходами, уменьша-ет національні заощадження, а також запропонованого-ються позикових коштів, які можуть бути спрямовані на інвестування. Коли за рахунок де-фіціта бюджету відбувається витіснення з ринку позикових коштів ресурсів, що спрямовуються на ін-вестірованіе, це призводить до зниження темпів зростання продуктивності праці і ВВП. -Ава 25. Заощадження, інвестиції і фінансова система 557 Основні поняття Фінансова система Фінансові ринки Зблігація - кція Фінансові посередники Взаємний (пайовий інвестиційний) фонд Національні заощадження (заощадження) Приватні заощадження Громадські заощадження Надлишок бюджету Дефіцит бюджету Ринок позикових коштів Витіснення Питання У чому полягає роль фінансової системи? Назо-віть і опишіть два види ринків, що є частиною фінансової системи економіки США. Назвіть і опишіть два типи фінансових по-середників. Що таке національні, приватні і гро-ні заощадження? Як ці три типи заощаджень пов'язані між собою? 3. Що таке інвестиції? Як вони пов'язані з наці-онального заощадженнями? 4. Наведіть приклади змін податкового кодек-са, здатні збільшити приватні заощадження. Як вони можуть вплинути на ринок позикових коштів? 5. Що таке дефіцит державного бюджету? Як він впливає на процентну ставку, інвести-ції та економічне зростання? Завдання для самостійної роботи Порівняйте прибутковості кожної з облігацій в следующіхпрімерах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " тотожності, використовувані в національному рахунків-водстве, дозволяють з'ясувати деякі важливі зв'язки між різними "
 1. 6. Монопольні ціни
  Конкурентні ціни являють собою результат повного пристосування продавців до попиту споживачів. В умовах конкурентних цін продається весь наявний запас, а специфічні фактори виробництва використовуються в тій мірі, наскільки дозволяють ціни на неспецифічні компліментарні чинники. Жодна частина наявного запасу не таїв від ринку, а гранична одиниця специфічного фактора
 2. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  Критика економічних поглядів правих лейбористів становится все більш актуальною тому, що лейбористи в настою-ний час грають провідну роль в Соціалістичному інтерна-ціонале. Вони, приблизно, грають зараз таку ж роль, яку німецька соціал-демократія грала в II Інтернаціоналі перед першою світовою війною і в 20-х рр.. поточного сторіччя. За типом англійської лейбористської партії
 3. § 1. Сутність і структура продуктивних сил і виробничих відносин
  Матеріальне виробництво - основа життя людського суспільства. Продуктивні сили і виробничі відносини. Власність у системі виробничих відносин. Економічна система Матеріальне виробництво - основа життя людського суспільства. Розвиток людського суспільства неможливо без матеріального вироб-ництва, створення матеріальних благ. Виробництво матеріальних
 4. § 3. ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
  Освіта і розвиток глобальної економіки - багатосторонній процес. Ми вже ознайомилися з послідовним розвитком міжнародного поділу праці, всесвітньої торгівлі та валютних відносин. Тепер нам належить з'ясувати, яким чином виробничі фактори - капітал і робоча сила набувають інтернаціонального характеру і як нові організаційно-економічні відносини об'єднують
 5. 4. Облік витрат виробництва
  У розрахунках підприємця витратами є сума грошей, яка потрібна для придбання факторів виробництва. Підприємець намагається займатися тими проектами, від яких очікує найбільшого перевищення виручки над витратами, і уникати проектів, від яких він очікує більш низького рівня прибутку або навіть збитків. Роблячи таким чином, він погоджує свої зусилля з максимально можливим
 6. 1. Проблема
  Керівник хоче побудувати будинок. Існує багато способів, як це зробити. З точки зору керівника кожен з них володіє певними перевагами і недоліками щодо використання майбутньої будівлі, а також визначає різний термін служби будинку, кожен з них вимагає своєї витрати будівельних матеріалів та праці і різних періодів виробництва. Який спосіб повинен вибрати
 7. 9.2. Аналіз забезпеченості установи трудовими ресурсами
  Аналіз забезпеченості установи трудовими ресурсами необхідно починати з з'ясування переліку нормативів, що використовуються в установі для планування праці персоналу, а також планових показників, затверджуваних вищестоящими організаціями. Аналіз складається в порівнянні фактичних показників з їх плановими і нормативними значеннями, а також розрахунку та оцінці зміни ряду похідних показників.
 8. 9.4. Аналіз використання фонду заробітної плати
  Потреба установи в грошових коштах, які використовуються на оплату праці персоналу, регулюється планом по фонду заробітної плати. Фонд заробітної плати планується виходячи з планового числа штатних посад і середнього розміру посадових окладів, а також надбавок, доплат та інших грошових виплат персоналу. При зміні умов оплати праці протягом року кошторисні призначення по фонду
 9. КИТАЙ
  Китай економічно зростає (на 10% в рік протягом більше п'ятнадцяти років), і якщо колишній капіталістичний світ хоче уникнути розладу травлення при спробі поглинути 1,2 мільярда китайців, включаються в глобальну економіку, то він і сам повинен швидко перебудуватися. Надаючи належне значення тому факту, що в Китаї живе п'ята частина людства, розглянемо це питання більш докладно (8).
 10. РЕГІОНАЛЬНІ ТОРГОВІ БЛОКИ
  Перехід від національних економік до економіки єдиного світу - надто великий стрибок. Внаслідок цього виникають регіональні торговельні блоки як природні щаблі в еволюційному процесі, провідному до справді світовій економіці. Однак ці блоки призводять до деяких суперечливим тенденціям. Блоки просуваються в напрямку більш вільної торгівлі всередині кожного блоку, але в той же час між
© 2014-2022  epi.cc.ua