Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Наведіть свої пояс-нения.

Наведіть свої пояс-нения. а. Облігація уряду США або обліга-ція уряду однієї з східноєвропейських-ських країн. б. Облігація з терміном погашення в 2005 р. або облігація з терміном погашення в 2025 р. в. Облігація компанії Coca-Cola або обліга-ція компанії з випуску програмного забезпе-чення, офіс якої розташований у вашому гаражі. м. Облігація федерального уряду або облігація уряду штату Нью-Йорк.
«Крива прибутковості» являє собою гра-фік залежності прибутковості різних облігацій від терміну їх погашення. Як ви вважаєте, «кри-вая прибутковості» буде зростаючою або уби-вающей? Президент США Теодор Рузвельт якось ска-зал: «З точки зору моралі немає ніякої різни-ці між грою в карти, грою на скачках і грою на біржі». Яким соціальним цілям слу-жит, на вашу думку, існування ринку акцій? Зниження цін на акції іноді розглядається як провісник зниження реального ВВП.
У чому полягає, на ваш погляд, справедливість та-когоподхода? У цій главі пояснювалося, яким чином вза-імние фонди дозволяють людям з невеликими коштами набувати частку в діверсіфіці-рованном портфелі акцій та облігацій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Наведіть свої пояс-нения. "
 1. А. Американська компанія стільникового телефонного зв'язку відкрила офіс в Республіці Чехія. б. Англійська торгова компанія
  свої акції пенсійному фонду компа-нії General Electric. в. Японська компанія Honda будує новий за-вод в США. р. Американський взаємний фонд Fidelity про-дає наявні в нього акції компанії Volkswagen французькому інвесторові. 4. Припускаючи, що величина національних сбе-реження зберігається постійною, дайте відповідь на питання, як збільшення чистих іноземних ін-вестицій вплине на
 2. Ви-число значення номінального і реального ВВП, а також дефлятора ВВП для кожного року (ис-товуйте 2001 р. в якості
  свої пояс-нения. 9. Товари та послуги, що не надходять на ринок і споживані в домашньому господарстві, як, на-приклад, овочі з собственногоогорода, не вчи - ховуються в
 3. Хороші теслі заробляють більше, ніж посередні, зарплата кваліфікованого
  наведіть приклад. Назвіть дві причини, за якими утворені працівни-ки заробляють більше, ніж їх менш «вчені» колеги. Економічна теорія дискримінації Ще одне джерело відмінностей у заробітній платі - дискримінація. дискримінації; ия має місце в тих випадках, коли ринок пропонує індивідам, що відрізняється | плько расової чи етнічною приналежністю, статтю, віком,
 4. , присвячена проблемі зниження курсу долара, повідомляла, що «президент дав зрозуміти, що США залишаються
  свої пояс-нения. Одна зі статей у« The New York Times »від 30 Квітень 1995 називалася «Порятунок долла-ра у створенні стимулів для заощаджень». Як позначиться зростання заощаджень на курсі долара? Як ви вважаєте, про чи результаті думав автор статті? У цій главі було показано, що зростання зовнішньо-торговельного дефіциту США в 1980-і рр.. багато в чому був обумовлений зростанням бюджетного дефіциту. С
 5. 3. Модель Харрода-Домара
  наведемо дію ефект акселератора - зростуть замовлення на інвестіціс ні товари . У свою чергу інвестиційний мультиплікатор пр | веде до подальшого зростання виробництва. Якщо ж фактичний зростання виявиться менше гарантування (очікування виробників виявляться недовиконаними), то мо 14 Див: Класики кейнсіанства: У 2-х т. Р. Харрод. 3. Хансен . | С. 117. 15 Сам Харрод пише про це так:
 6. Споживчі витрати
  приведе-ни у вікні 25-1. I: 3 Опис методу оцінювання параметрів теоретичної лінії і іхзначенія міститься в гол. 2. Особистий наявний дохід (млрд. дол 1982 р.) РІС. 25-3. Залежність між споживанням і доходами в 1945-1986 рр.. (Джерело Economic Report of the President, 1986.) ФУНКЦІЯ СПОЖИВАННЯ. На рис 25-4 проіл-люструвати взаємозв'язок рівня споживання
 7. 8. Підприємницькі прибутки і збитки
  приведені у відповідність з завтрашніми цінами на продукцію. Купуючи фактори виробництва , підприємець витратив би (з урахуванням різниці між цінами наявних товарів і майбутніх товарів) максимум, ніж покупець пізніше заплатить йому за продукцію. Підприємець може отримати прибуток тільки в тому випадку, якщо передбачить обставини майбутнього більш точно, ніж інші підприємці.
 8. 8. Передбачення передбачуваних змін купівельної спроможності
  приведені у відповідність до змінених грошовим ставленням. У країні ще існують люди, поки не усвідомили, що вони зіткнулися з ціновою революцією, яка в кінцевому рахунку призведе до значного зростання всіх цін, хоча ступінь цього зростання не буде однаковою для різних товарів і послуг. Вони ще вважають, що коли-небудь ціни знизяться. В очікуванні цього моменту вони обмежують покупки і
 9. 6 . Вплив минулого на діяльність
  наведено жодного прикладу корисного нововведення, що не використовується в країнах, що захищають його патентом, але впровадженого в Радянському Союзі, не поважає патентні привілеї. Обмежена адаптованість капітальних благ відіграє важливу роль в географії людства. Розподіл місць проживання людей і промислових центрів по земній поверхні в певній мірі обумовлено історичними
 10. 2. Початковий відсоток
  приведені у відповідність з величиною ставки відсотка. Якби з встановленням рівномірно функціонуючої економіки власники капітальних благ більше не отримували ніякого відсотка, то опинилися б порушені умови, що регулюють розподіл запасу благ між задоволенням потреб в різні періоди майбутнього. Змінилося стан справ вимагає нового розподілу ресурсів. До того ж в
© 2014-2022  epi.cc.ua