Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

У чому полягають переваги такого виду розмі-щення вільних коштів у порівнянні з покуп-кой акцій або облігацій

У чому полягають переваги такого виду розмі-щення вільних коштів у порівнянні з покуп-кой акцій або облігацій єдиної компанії? Багато робітників набувають акції компаній, в яких вони працюють. Чому, на ваш погляд, компанії заохочують такі дії своїх со-трудников? З яких причин будь-хто може не захотіти купувати акції фірми, в кото-рій він працює? 558 Частина 9. Реальна економіка в довгостроковому періоді Ваш товариш стверджує, що він купує ак-ції тільки тих компаній, чиї доходи, за загально-му думку, будуть помітно рости в майбутньому. Як, на вашу думку, показник Р / Е цих компаній буде відрізнятися від аналогічного по-казника акцій інших фірм? У чому може за-ключает недолік підходу до покупки акцій, використовуваний вашим товаришем? Поясніть, у чому різниця між заощадженнями та інвестиціями з точки зору макроекономіки-ки? У яких з наступних ситуацій кошти спрямовувалися на заощадження, а в яких на інве-стіціі? Наведіть свої пояснення.
А. Ваша сім'я отримує іпотечну позику і по-купає новий будинок. б. Ваш товариш заробляє $ 100 і кладе їх на депозит у банк. в. Ви берете в банку позику в $ 1000 для покуп-ки автомобіля, який збираєтеся викорис-заклику у вашому бізнесі, пов'язаному з доставкою піци. Припустимо, що компанія Intel рассматрива-10. ет питання про будівництво нового заводу з про-ізводству мікросхем. а. Якщо Intel збирається отримати позикові середовищ-ства шляхом випуску облігацій, то як підви - шення процентної ставки може вплинути на рішення фірми будувати новий завод? б. Якщо Intel має достатньо власних коштів для будівництва, щоб не прибе-гать до запозичень, то як у цьому випадку зростання процентної ставки може змінити на вимір компанії? Дайте свої пояснення.
Заостанні 10 років нові комп'ютерні тех-нології дали можливість фірмам значно знизити показник величини матеріальних за-пасів, що припадає на один долар проданої продукції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " У чому полягають переваги такого виду розмі-щення вільних коштів у порівнянні з покуп-кой акцій або облігацій "
 1. 6. Монопольні ціни
  ніж сукупна виручка від сукупних продажів за конкурентною ціною. Отже, зайво витрачати час на пошуки того, що слід вважати показником однаковості вироби. Немає необхідності обговорювати питання, чи всі краватки можна назвати екземплярами одного виробу, або їх слід розрізняти по тканині, кольором і моделі. Академічне розмежування різних виробів марно. Має значення тільки
 2. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  ніж зовсім не випадково. Правда, ідеї, споріднені австрійській школі, були висунуті раніше. Ще в середині 50-х рр.. в Німеччині вийшла книга економіста Госсена, в якій форму-лированной принцип граничної корисності. Але ця робота залишилася абсолютно непоміченою. Після цього на початку 70-х рр.. в різних країнах Європи з'являються одночасно роботи, споріднені за своїм напрямом. У 1871
 3. ГЛАВА 18. Специфіка оподаткування в офшорних зонах
  ніж вони варіюються залежно від вартості нерухомості. 6. Компанії, що надають професійні послуги. Завдяки контрактам з офшорними компаніями (на право отримання гонорару консультантами, артистами, авторами і т.д.) відбувається структурування виплати гонорарів для мінімізації прибуткового податку. 7. Пароплавство. Використання офшорних пароплавств може повністю виключити
 4. § 2. СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ТОРГОВІ І ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ
  ніж національні витрати. Водночас підривається випуск традиційних продуктів в менш розвиненій державі, оскільки такі вироби виявляються неконкурентоспроможними в порівнянні з імпортними речами. Для сучасного всесвітнього ринку типовий нееквівалентний обмін, так як тут монополізація розвинена більшою мірою, ніж у внутрішній торгівлі. Через канали приватних монополій,
 5. 6. Свобода
  ніж закони фізики. Хоча існує велика різниця між наслідками ігнорування законів природи і наслідками ігнорування законів праксиологии. Зрозуміло, обидві категорії законів самі про себе подбають, не вимагаючи ніякого тиску з боку людини. Але результати вибору, зробленого людиною, відрізняються один від одного. Людина, що прийняв отруту, нашкодив тільки собі. А людина, що вирішила
 6. 6. Вплив минулого на діяльність
  ніж сучасні капіталістичні методи. Постійно відбуваються в наш час зміни в технологічному знанні і споживчому попиті скасовують багато планів, направляючі хід виробництва, і ставлять питання про те, чи слід продовжувати рухатися по розпочатому шляху. Людей може захопити дух стрімких нововведень, тріумфуючи над інерцією неробства і лінощів, заохочуючи пасивних рабів рутини
 7. 2. Бідність
  чим більше розвивається капіталізм, тим більшими стають благодійні фонди. З одного боку, люди схильні робити пожертвування пропорційно підвищенню власного благополуччя. З іншого боку, паралельно знижується число нужденних. Навіть для тих, хто володіє помірними доходами, надана можливість за допомогою заощаджень і страхування підготуватися до нещасних випадків,
 8. 3. Нерівність
  ніж у нього. Роль, яку нерівність доходів грає в ринковому суспільстві, не слід плутати з роллю, яку воно відіграє в феодальному суспільстві або некапіталістичних суспільствах інших типів [Cм. с. 294.]. Давайте порівняємо історію Китаю та Англії. У Китаї існувала високорозвинена цивілізація. Дві тисячі років тому він був далеко попереду Англії. Але наприкінці XIX в. Англія була багатою і
 9. Коментарі
  ніж буде знижено напругу голоду. Це означає, що людина повинна навчитися розрізняти образ їжі, існуючий в пам'яті, і актуальне сприйняття їжі, існуючої в зовнішньому світі. Людина співвідносить існуючий в пам'яті образ їжі з видом або запахом їжі, що приходять через органи чуття. Основна відмінність між ід і его полягає в тому, що ід знає тільки суб'єктивну реальність, в той
 10. 4.6. Додаткова інформація
  ніж у малоосвічених. До останнього часу вважалося, що на тривалість життя людини в основному впливають три чинники: спадковість, спосіб життя і екологія. Проте вчені дійшли висновку, що розумні живуть довше і менше хворіють. Смертність людей з високим рівнем освіти в чотири рази нижче, ніж смертність малоосвічених. Виявляється, мозок без навантаження старіє набагато швидше.
© 2014-2022  epi.cc.ua