Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.Н. Сухарєв. Економічний словник, 2008 - перейти до змісту підручника

Ціна валова

Ціна валова - ціна з включенням витрат на транспортування товару, його страхування та інші витрати.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Ціна валова "
 1. Граничний, середній і валовий дохід
  Взаємозв'язок між попитом і поведінкою продавця виявляється в тому, що крива попиту на продукцію окремого підприємства одночасно є кривою прибутку продавця від реалізації одиниці продукції. Ціна одиниці продукції виступає в якості середнього доходу продавця. У зв'язку з тим, що в умовах чистої конкуренції для окремого продавця ціна товару залишається незмінною, то і кожна
 2. 23.4. ЯК ФІРМУ ВИЗНАЧИТИ ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА, які дають максимум ПРИБУТКУ АБО МІНІМУМ ЗБИТКІВ У довготривалий період?
  Довготривалий період дозволяє фірмам вносити певні зміни, які неможливо зробити в короткостроковому періоді. У довготривалому періоді фірми мають достатньо часу, щоб або розширити свої виробничі потужності, або внести технологічні зміни в процес виробництва. Питання: як ці довготривалі пристосування змінюють висновки, що стосуються визначення обсягу
 3. ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Що відбувається з ціною продукції і з валовим доходом, коли конкурентна фірма
  ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Що відбувається з ціною продукції і з валовим доходом, коли конкурентна фірма подвоює обсяг продажів? Наприклад, якщо ціна одного галона Огаллон=3,785 літра) молока $ 6, а ферм! продає 1000 галонів, її валовий дохід дорівнює $ 6000. Так як обсяг молока, пропонований фермою Смитов, незначний, особливо порівняно з світовим ринком молока, вона приймає ціну як
 4. 2. Теорії та аналіз інвестицій
  Якщо брати все капиталообразующие інвестиції (всі валове нагромадження), то їх величина обчислюється формулою: {foto93}, (18.1) де I-валове нагромадження; J-чисті (нові) інвестиції ; d-норма амортизаційних відрахувань; К - накопичений в країні основний капітал. Норма амортизаційних відрахувань і величина накопиченого основного капіталу змінюються повільно, а ось чисті (нові)
 5. Валовий прибуток банку
  Зіставлення операцій по активу і пасиву дозволяє зробити висновок про обсяг, або масою одержуваного прибутку банком або будь-яким іншим фінансово-кредитною установою. При цьому необхідно розрізняти валову і чистий прибуток банку. Валовий прибуток банку складається з різниці між сумою відсотків, отриманих банком по активних операціях, та сумою відсотків, виплачених їм по пасивних операціях.
 6. Максимізація прибутку
  Тепер розглянемо проблему вибору комбінації «ціна - обсяг випуску», що забезпечує досягнення максимального прибутку. Для пошуку необхідної комбінації можна скористатися двома методами: порівняння повних загальних витрат з валовим доходом або використання граничних величин витрат і доходу. Віднімання загальних витрат з величини валового доходу дозволяє визначити розмір економічної
 7. 26.3. ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА, ЦІНИ І МАКСИМІЗАЦІЯ ПРИБУТКУ
  Природна монополія визначає обсяг виробництва виходячи з трьох принципів: витрат, попиту і максимізації прибутку. Різниця між чистим монополістом і чисто конкурентним продавцем лежить на боці ринкового попиту. В умовах чистої конкуренції продавець зустрічається із цілком еластичним попитом, а граничний дохід є постійним і рівним ціні продукції. Це означає, що валовий дохід
 8. Як зростає маса валового прибутку?
  При підрахунку валової (загальної, сумарною) прибули насамперед визначається сума продажів (грошовий дохід від продажу всіх товарів, вироблених за певний період, скажімо, за рік). Ця сума підраховується шляхом множення середньої ціни за виріб на загальну кількість проданих благ. Маса валового прибутку (ЗПВ) - це різниця між сумою продажів (ЗЦ0) і сукупними витратами виробництва (або
 9. Структура інвестицій
  З усього виробленого в країні валового внутрішнього продукту одна частина споживається, а інша - зберігається (рис. 18.1). Заощадження не обов'язково буде витрачено в країні і може піти за кордон у вигляді вивезення капіталу, витрат з обслуговування зовнішнього боргу та інших витрат. Одночасно аналогічні засоби надходять в країну з-за кордону. Сальдо подібного чистого збільшення або
 10. Попит і пропозиція фірми в умовах досконалої конкуренції
  Оскільки обсяг продажів фірми в умовах досконалої конкуренції становить лише малу частку від загального ринкового пропозиції, скорочення або збільшення обсягу виробництва фірми не впливатиме на ринкову ціну продукції. Якщо, наприклад, ми пропонуємо 1% від усієї кількості продаваних на ринку яблук, то збільшення цієї частки до 2% ніяк не вплине на ринкову ціну. Звідси можна зробити висновок,
 11. Терміни і поняття
  Система національних рахунків Валовий внутрішній продукт Валовий національний продукт Додана вартість Чистий внутрішній продукт Національний дохід Макроекономічні
 12. Ціна тісний
  Ціна тісний - ціна, якої відповідає мінімальний розрив між цінами покупця і продавця за цінним
 13. Ціна по клірингу
  Ціна по клірингу - щоденна ціна, за якої розрахункова палата здійснює між своїми членами розрахунки по всіх
 14. Ціна беззбитковості
  Ціна беззбитковості - ціна товару, при якій виробнича фірма може лише відшкодовувати свої
 15. Питання 26Условія максимізації прибутку при досконалої конкуренції.
  ВІДПОВІДЬ Згідно з традиційними теорії фірми та теорії ринків, максимізація прибутку є основною метою фірми. Тому фірма повинна вибрати такий обсяг продукції, що поставляється, щоб досягти максимального прибутку за кожен період продажів. ПРИБУТОК - це різниця між валовим (загальним) доходом (TR) і сукупними (валовими, загальними) витратами виробництва (ТС) за період продажів: прибуток=TR - ТС.
 16. Середні витрати
  Під середніми розуміються витрати фірми на виробництво і реалізацію одиниці товару. Виділяють: - середні постійні витрати AFC (англ. average fixed costs), які розраховують шляхом ділення постійних витрат фірми на обсяг виробництва; - середні змінні витрати AVC (англ. average variable costs), які обчислюються шляхом ділення змінних витрат на обсяг виробництва; - середні валові
 17. Питання 48. Виробничий метод розрахунку ВВП
  Центральним макроекономічним показником в рамках концепції розширеного економічного виробництва є валовий внутрішній продукт. Він розглядається в якості найбільш загального індикатора економічної активності та добробуту країни. ВВП - це кінцевий результат виробничої діяльності всіх резидентних виробничих одиниць даної країни за певний період часу.
 18. Ціна заключна
  Ціна заключна - ціна курсів, котирувань, зареєстрованих на біржі перед її
© 2014-2022  epi.cc.ua