Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Г. Р. Вечканова, Г. С. Вечканов. Мікроекономіка, 2010 - перейти до змісту підручника

Питання 26Условія максимізації прибутку при досконалої конкуренції.


ВІДПОВІДЬ
Згідно з традиційними теорії фірми та теорії ринків, максимізація прибутку є основною метою фірми. Тому фірма повинна вибрати такий обсяг продукції, що поставляється, щоб досягти максимального прибутку за кожен період продажів.
ПРИБУТОК - це різниця між валовим (загальним) доходом (TR) і сукупними (валовими, загальними) витратами виробництва (ТС) за період продажів:
прибуток=TR - ТЗ.
Валовий дохід - це ціна (Р) проданого товару, помножена на обсяг продажів (Q).
Оскільки на ціну не впливає конкурентна фірма, то на свій дохід вона може вплинути лише за допомогою зміни обсягу продажів. Якщо валовий дохід фірми більше сукупних витрат, то вона отримує прибуток. Якщо сукупні витрати перевищують валовий дохід, то фірма несе збитки.
Сукупні витрати - це витрати всіх факторів виробництва, використаних фірмою при виробництві даного обсягу продукції.
Максимальний прибуток досягається у двох випадках:
а) коли валовий дохід (TR) найбільшою мірою перевищує сукупні витрати (ТС);
б) коли граничний дохід (MR) дорівнює граничним витратам (МС).
Граничний дохід (MR) - це зміна у валовому доході, одержуване при продажу додаткової одиниці обсягу випуску. Для конкурентної фірми граничний дохід завжди дорівнює ціні продукту:
MR=Р.
Максимізація граничної прибутку являє собою різницю між граничним доходом від продажу додаткової одиниці продукції і граничними витратами:
гранична прибуток=MR - МС.
Граничні витрати - додаткові витрати, що призводять до збільшення випуску на одну одиницю блага. Граничні витрати цілком являють собою змінні витрати, бо постійні витрати не змінюються разом з випуском.
Для конкурентної фірми граничні витрати дорівнюють ринковій ціні товару:
МС=Р.
Граничним умовою максимізації прибутку є такий обсяг випуску продукції , при якому ціна дорівнює граничним витратам.
Визначивши межа максимізації прибутку фірми, необхідно встановити рівноважний випуск продукції, що максимізує прибуток.
Максимально прибуткове рівновагу це таке становище фірми, при якому обсяг пропонованих благ визначається рівністю ринкової ціни граничним витратам і граничному доходу:
Р=МС=MR.
Максимально прибуткове рівновагу в умовах досконалої конкуренції ілюструється на рис. 26.1.


Рис. 26.1. Рівноважний випуск продукції конкурентної фірми


Фірма вибирає такий обсяг випуску, який дозволяє їй отримувати максимальну прибуток. При цьому треба мати на увазі, що випуск, що забезпечує максимальний прибуток, аж ніяк не означає, що за одиницю даної продукції витягується найбільша прибуток. Звідси випливає, що неправильно використовувати прибуток за одиницю продукту як критерій загального прибутку.
У визначенні обсягу випуску, максимізує прибуток, необхідно порівнювати ринкові ціни з середніми витратами.
Середні витрати (АС) - витрати в розрахунку на одиницю виробленої продукції; дорівнюють загальним витратам виробництва певної кількості продукції, діленим на кількість виробленої продукції. Розрізняють три види середніх витрат: середні валові (загальні) витрати (АС); середні постійні витрати (AFC); середні змінні витрати (AVC).
Співвідношення ринкової ціни і середніх витрат виробництва може мати кілька варіантів:
- ціна більше, ніж середні витрати виробництва, максимизирующие прибуток.
У цьому випадку фірма витягує економічний прибуток, тобто її доходи перевищують всі її витрати (рис. 26.2);


Рис. 26.2. Максимізація прибутку конкурентною фірмою


- ціна дорівнює мінімальним середнім витратам виробництва, що забезпечує фірмі самоокупність, тобто фірма тільки покриває свої витрати, що дає їй можливість отримувати нормальний прибуток (мал. 26.3);


Рис. 26.3. Самоокупна конкурентна фірма


- ціна нижче мінімально можливих середніх витрат, тобто фірма не покриває всіх своїх витрат і несе збитки (рис. 26.4);
- ціна опускається нижче мінімальних середніх витрат, але перевищує мінімум середніх змінних витрат, тобто фірма здатна мінімізувати свої збитки (рис. 26.5); ціна нижче мінімуму середніх змінних витрат, що означає припинення виробництва, бо втрати фірми перевищують постійні витрати (рис. 26.6).


Рис. 26.4. Конкурентна фірма, що несе збитки



Рис. 26.5. Мінімізація збитків конкурентної фірми



Рис. 26.6. Припинення виробництва конкурентної фірмою

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Питання 26Условія максимізації прибутку при досконалої конкуренції."
 1. Тема 20. ПРИНЦИПИ максимізації прибутку
  максимізації прибутку може бути записано: MC=MR=P (20.1) де MC-граничні витрати; MR-граничний дохід; P-ціна. 2. Максимізація прибутку за недосконалої конкуренції. В умовах недосконалої конкуренції критерій максимізації прибутку відрізняється від розглянутого, так як фірма може впливати на ринкову ціну. Для того щоб продати додаткову одиницю продукції, фірма знижує
 2. Тема 22. РИНКОВА ВЛАДА: МОНОПОЛІСТИЧНА КОНКУРЕНЦІЯ (Поліполія)
  прибутку в умовах полиполии 1. Подібність полиполии з досконалою конкуренцією і монополією. Монополістична конкуренція (поліпи-лія) - ринкова структура, в якій є безліч фірм-продавців подібною, але не однакової продукції. Вона одночасно схожа і на монополію, і на досконалу конкуренцію, так як в короткому періоді монополістичний конкурент поводиться як монополіст, а в
 3. Запитання для самоперевірки
  питання: 1) чи буде фірма виробляти продукцію, якщо ринкова ціна встановиться на рівні 110 руб.? 2) який обсяг виробництва вибере фірма? 3) що стане її завданням: максимізація прибутку або мінімізація збитків? 4) як вчинить фірма, якщо ціна знизиться до 32 руб., До 72 руб.? {Foto44} Постійні витрати становлять 200
 4. 2.3. Умова максимізації прибутку. Короткострокова рівновага фірми
  максимізації прибутку? Використовуючи значення витрат, ціни, доходу можна вирішити дану проблему. Існує два критерії у визначенні рівня виробництва, при якому підприємство буде отримувати максимум прибутку або мінімізувати збитки. У першому випадку критерієм є пряме порівняння валового доходу (ТR) і валових витрат (ТС). Валовий прибуток=Валовий дохід - Валові витрати (П
 5. Ринок досконалої конкуренції.
  Питання пошуку оптимального обсягу продукції, при якому прибуток буде максимальна. П=(P-AC) * Q; П=S Другий варіант реалізується тоді, коли ціна на товар знаходиться між мінімальним значенням середніх витрат і мінімальним значенням середніх змінних витрат. Підприємство несе збитки, тому йому необхідно визначити оптимальний обсяг продукції, при якому збитки будуть
 6. Цільові установки фірми
  максимізації прибутку. Мета максимізації грошової прибутку є безумовно визначальною в умовах досконалої конкуренції, коли на ринку діє досить фірм і немає перешкод для появи нових. В умовах недосконалої конкуренції вилучення максимальної прибутку доповнюється, уточнюється, обмежується або навіть іноді заміщується іншими цільовими установками фірми, насамперед
 7. Принцип максимізації прибутку
  максимізації прибутку є виконання наступного рівності (перша похідна функції прибутку (77=77? - ТЗ) повинна дорівнювати нулю):
 8. Питання до заліку
  максимізації прибутку. 25. Принцип максимізації прибутку і ринкову поведінку абсолютно конкурентної фірми. Ефективність конкурентних ринків. 26. Ринки недосконалої конкуренції. Ринкова влада. 27. Необхідність і сутність антимонопольного регулювання економіки. 28. Попит на фактори виробництва і його особливості. 29. Заробітна плата і механізм її формування. Попит і пропозиція
 9. Так каш прибуток від реалізації одиниці продукції - це різниця між ціною (котортм ми знаходимо на кривій попиту) і
  максимізація прибутку требу »- рівності граничного доходу граничним витратам, а внаслідок від'ємного нахилу кривої попиту граничний дохід менше ціни. MC _ АТС Ціна Максимізує прибуток обсяг випуску Обсяг випуску P=ATC Глава 17. Монополістична конкуренція 377 - Як і на конкурентному ринку, ціна дорівнює середнім сукупним витратам, так як
 10. Поняття глобалізації господарської діяльності
  максимізація прибутку, скільки максимізація ринку. Інакше конкуренти з інших регіонів можуть витіснити їх не тільки з зарубіжних, але і з національних ринків, як це сталося в 90-і рр.. зі багатьма російськими компаніями, особливо з виробництва споживчих товарів. Світові ринки багатьох товарів вже поділені транснаціональними корпораціями в тому сенсі, що вони присутні або
 11. 7.4. Максимізація прибутку
  максимізація прибутку , що представляє собою різницю між виручкою від реалізації (сукупним доходом) і витратами виробництва. І хоча фірма прагне до максимізації прибутку, цілком можлива ситуація, коли вона (у короткостроковому періоді) буде працювати, не отримуючи прибутку або зазнаючи збитків, або взагалі на деякий час припинить виробництво. Все залежить від співвідношення доходу і витрат, величина
 12. Тема 21. РИНКОВА ВЛАДА: МОНОПОЛІЯ
  максимізації прибутку: МС=VR (21.1) де МС - граничні витрати; MR-граничний дохід; P-ціна. 3. Цінова дискримінація та її види. Розширюючи обсяг продажів з метою збільшення прибутку, монополія змушена знижувати ціни. В результаті частина покупців, раніше платити за товар більш високу ціну, знижує витрати. Щоб не втратити гроші цієї групи покупців, монополія застосовує цінову
 13. Терміни і поняття
  досконалості
 14. Рівновага в умовах досконалої конкуренції
  при якому якщо є прибуток, то вона максимальна, а якщо є збиток, то він мінімальний. Прибуток максимальна, а збиток мінімальний тоді, коли виконується рівність: МС=МR. Це рівність називається золотим правилом бізнесу. Воно діє у всіх видах
 15. Тема 5 Конкуренція і монополія
  досконалої конкуренції. Недосконала конкуренція. Монополія: поняття, походження, типи; олігополія, монополістична конкуренція. Економічний шкоду монополій. Антимонопольна діяльність держави : цілі та методи. Монополії в радянській економіці. Необхідність та шляхи демонополізації. Закон «Про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних
 16. Тема 8 Ринки ресурсів і формування факторних доходів
  максимізація прибутку. Теорії заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата. Ринок праці та його особливості. Заробітна плата в умовах досконалої і недосконалої конкуренції. Вплив профспілок на рівень заробітної плати. Проблеми заробітної плати в сучасній Росії. Ринок природних ресурсів та його особливості. Рівновага на ринку землі. Земельна рента. Ціна землі. Відсоток як
© 2014-2022  epi.cc.ua