Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Цільові установки фірми


Кінцевою метою діяльності фірми є зміцнення її позицій на ринку, насамперед за рахунок максимізації прибутку. Мета максимізації грошової прибутку є безумовно визначальною в умовах досконалої конкуренції, коли на ринку діє досить фірм і немає перешкод для появи нових.
В умовах недосконалої конкуренції витяг максимального прибутку доповнюється, уточнюється, обмежується або навіть іноді заміщується іншими цільовими установками фірми, перш за все такими, як максимізація валової виручки (продаж) при забезпеченні задовільного обсягу чистої виручки (прибутку) ; максимізація темпів зростання валової виручки (продаж); вихід на новий ринок; збереження або збільшення наявної частки ринку.
Характер цільових установок підприємства, визначається станом економіки в цілому, тенденціями розвитку конкретної галузі, до якої належить його діяльність, і характером конкуренції в ній, а також стадією циклу життя самого підприємства.
Цикл життя підприємства (фірми) - це певний період часу, протягом якого воно має життєздатністю на ринку.
Типова модель життєвого циклу підприємства надана чотирма стадіями (вихід на ринок, зростання, зрілість, занепад), кожна з яких характеризується певним співвідношенням обсягу продажів і прибутку. Перша стадія характеризує власне процес створення та становлення підприємства, за яким стоять певні початкові вкладення капіталу. Цільова установка на цій стадії - вихід на ринок, забезпечення стартового рівня продажів. На другій стадії циклу життя підприємство проводить активну ринкову експансію, нарощує темпи зростання продажів. Цільовий установкою є розширень виробничих потужностей, захоплення ринків. На третьому стадій в центрі стоїть максимізація валової виручки, зростання прибутків. Цільова установка - боротьба за утримання своєї частки ринку, зростання виробничих потужностей відходить на другий план у порівнянні з скороченням витрат. На четвертій стадії відбувається зниження обсягів продажів і разом з ним скорочення прибутку аж до виникнення збитків (результати комерційної діяльності підприємства стають негативними). На цій стадії єдиною метою підприємства стає або продовження його операцій протягом певного періоду часу для мінімізації збитків, або виживання на ринку (збереження його життєздатності) з подальшим використанням його ресурсної бази для нової ринкової експансії.

Мінімізація збитків є зворотним боком максимізації прибутку як однієї з цілей діяльності підприємства. Ці два поняття нерозривно пов'язані між собою. Однак слід зазначити, що, будучи орієнтованої на високий позитивний результат, в короткостроковому плані фірма може переживати менш успішні періоди своєї діяльності. Йдеться про фінансові втрати, виникнення яких прямо пов'язане з ризиками, супроводжуючими підприємницьку діяльність (див. 5.6). Підприємницький ризик, власне, і визначається як ймовірність виникнення у фірми фінансових втрат, до яких належить і недоотримання прибутку порівняно з прогнозованою величиною, і виникнення збитків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Цільові установки фірми "
 1. 4.5. Кредитний консалтинг
  цільове використання коштів. Всі основні банківські кредитні продукти вже відомі і придумані. Питання в наборі продуктів, який може бути запропонований одним банком. Банки ставлять собі завдання запропонувати клієнтам якомога більш повний спектр кредитних продуктів. Конкуренція на ринку кредитування дуже висока, і виграти можуть тільки банки, що домоглися найбільшої технологічності вчинення
 2. Механізм забезпечення конкурентоспроможності фірми
  цільовою установкою фірм часто є не тільки забезпечення стійкого прибутку, але й збереження зайнятості, щоб уникнути загострення соціальної напруженості. По-друге, різко підвищена ступінь і специфічний характер ризиків прийнятих рішень, до яких в першу чергу відносяться часті зміни в державній фінансово-кредитної, податкової, митної політики, а також низька
 3. Запитання для самоперевірки
  цільові установки діяльності фірм в нашій країні? Які цільові установки вашої фірми (підприємства) і які з них є пріоритетними в даний час? 3. Охарактеризуйте процес створення «цінностей» на вашій фірмі. 4. Охарактеризуйте основні види конкурентних стратегій. Яку ринкову конкурентну стратегію обрала для себе ваша фірма? 5. Яка сучасна тенденція в світі: до
 4. § 36. Сутність і основні види маркетингу
  цільова структура управління. Дивізіональна структура управління. Матрична структура управління. Економічна демократія. Основні вимоги до процесу управління. Менеджери. Вища ланка менеджерів. Середня ланка менеджерів. Нижча ланка менеджерів. Маркетинг. Конкурентоспроможність товарів. Сегментація ринку. Види маркетингу. Маркетинг, орієнтований на продукт. Маркетинг, орієнтований
 5. 10. Промоутери, керуючі, фахівці та бюрократи
  установка, гарантоване ним людині, якій він доручає управління певною ділянкою роботи, отримати якомога більше прибутку. Вивчення звітності показує, наскільки успішно або невдало керуючі виконували цю директиву. Кожен менеджер відповідає за роботу свого підрозділу. Якщо у звітах показана прибуток це його заслуга, якщо збиток то його вина. Особисті інтереси спонукають його
 6. 2. Роль влади
  установкою будь-який аспект максимально можливого і дешевого задоволення потреб споживачів наприклад, серед іншого і керівництво помилково званими внутрішніми справами своїх заводів, особливо управління персоналом. Найвищою мірою недоцільно користуватися одним і тим же терміном влада, звертаючись до здатності фірми забезпечувати споживачів автомобілями, взуттям або маргарином
 7. централізованого планування
  установки більш міцних бамперів, щоб збільшити надійність автомобілів, тоді як норми економії палива вимагають зменшити їх вагу, і т. д. Наївно думати, що централізоване планування сприяє економічному зростанню. Коли підприємства отримують більше коштів від уряду і менше - від споживачів, вони починають витрачати більше часу, намагаючись догодити політикам, і менше,
 8. СТАРІННЯ
  цільових податків перевершують витрати . Але це ілюзія. Щоб оцінити наслідки для державного бюджету, треба розглядати загальний дохід і загальна витрата як одне ціле. Якщо в уряду дефіцит всього бюджету в цілому, то не має значення та обставина, що в частині бюджету є профіцит через бухгалтерської умовності, що виділяє для деякого сектора витрат більше податків, ніж йому
 9. ПЛИТА ЧЕТВЕРТА: ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА
  установки і випливали з цих установок дії урядів. Зокрема, Сполучені Штати, з їх історією ізоляціонізму, могли б після Другої світової війни перетворитися на сучасний еквівалент китайської Серединної Імперії. Це була багата країна, вона домінувала у військовому відношенні; зі сходу і заходу вона була захищена великими океанами, а з півночі і півдня від неї були великі країни, де
 10. ІНШІ МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ
  установки робочих по відношенню до профспілок різні. У деяких країнах, таких, як Німеччина і Японія, членство у профспілках помітно не змінилося, але в інших, наприклад, у Сполученому Королівстві, воно різко знизилося - частка охоплених профспілками трудящих з 1979 р. зменшилася майже вдвічі, але все ще залишається вище (на третину), ніж у Сполучених Штатах (33). У Європейському Союзі в цілому членство
© 2014-2022  epi.cc.ua