Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Система цінностей


Процвітаюча підприємство - це підприємство, що займає міцні позиції на ринку і отримує стійкий прибуток від своєї діяльності. Це завдання-максимум може бути реалізована на стабільній основі тільки через усвідомлення і найбільш повне задоволення суспільних потреб або згідно отримала широке поширення в теорії та практиці бізнесу концепції, через створення системи цінностей для трьох суспільних груп: власників (акціонерів) підприємства, споживачів його продукції, постачальників і персоналу підприємства. Власники (акціонери) підприємства зацікавлені в постійному і все зростаючому потоці доходів і такому використанні власних і залучених коштів, що збільшує цінність належної їм власності. Персонал і постачальники зацікавлені в стабільності підприємства, розвитку з ним довгострокових відносин, сприятливої робочої атмосфері. Для споживачів найвищу цінність представляють товари та послуги і, задовольняють їх за якістю та ціною (рис. 8.1).
Рис. 8.1. Система цінностей акціонерів, персоналу, постачальників і споживачів продукції підприємства
Створення цінностей - це функція фірми. Процес створення цінностей є задоволення індивідуальних або групових потреб, в результаті чого підприємство домагається визнання своєї діяльності. Таке визнання, в свою чергу, забезпечує підприємству можливість розширювати виробництво, нарощувати обсяги продажів, збільшувати прибуток і в кінцевому рахунку зміцнювати свої ринкові позиції.
При цьому особливе місце відводиться створенню фірмою певної цінності (блага) для своїх споживачів, так як це робить вирішальний вплив на результат її діяльності. Цінність, створена фірмою для своїх споживачів, визначається грошовою сумою, яку останні готові заплатити за її товари або послуги. Фірма отримує прибуток тільки в тому випадку, якщо ця грошова сума перевищує всі витрати, необхідні для створення цінності.

Основний інструмент фірми в створенні системи цінностей - це її довгострокова стратегія, яка базується на використанні конкурентної переваги підприємства. Конкурентна перевага - це те, що виграшно відрізняє дане підприємство від його конкурентів і забезпечує його перевагу на ринку. Воно базується на конкурентоспроможності (див. 8.4) і зазвичай пов'язано або з більш високим, ніж у конкурентів, якістю товарів, або з більш низькими витратами їх виробництва. Розрізняють два основних види ринкової стратегії підприємства.
Для того щоб успішно здійснювати свою діяльність в умовах ринкової конкуренції, підприємства повинні або випускати на ринок порівнянні товари з меншими, ніж у конкурентів, витратами і отримувати більшу прибутком як різницю приблизно однакових цін і більше низьких витрат (стратегія менших витрат), або створювати для покупця більшу цінність у вигляді нової якості товару, особливих споживчих властивостей, високого рівня сервісу, що виражається в більш високій ціні і при порівнянних з конкурентами витратах відповідно у більш високого прибутку (стратегія диференціації).
Керівництво фірми повинно серйозно проаналізувати наявні конкурентні переваги і вибрати одну з двох стратегій поведінки на ринку. Як будь-який економічний вибір, необхідність чіткої орієнтації у своїй, стратегії пов'язана з обмеженістю економічних (виробничих) ресурсів. Спроби поєднати елементи різних стратегій ведуть до падіння ефективності. З цього, однак, не випливає, що фірма, яка зробила ставку на більш низькі витрати, не повинна піклуватися про прийнятний для споживачів якості своїх товарів і послуг. У свою чергу, підприємство, обрало стратегію диференціації, не повинно невідповідно завищувати ціни в порівнянні з конкурентами.
Вибираючи оптимальну для своєї фірми ринкову стратегію, її керівництво також повинно вирішити, у якій сфері конкуренції буде реалізовуватися конкурентна перевага.
Мова йде або про конкуренцію у всіх секторах ринку одночасно, або про націленості на якийсь вузький його сегмент. Причому, обравши вузький цільовий сегмент і працюючи точно відповідно з його специфічними потребами, фірма може мати виграш з точки зору більш низьких витрат або більш високої диференціації в порівнянні з конкурентами, що працюють на більш широкий ринок.
Після того як конкурентна ринкова стратегія і сфера конкуренції визначені, наступним інструментом реалізації цільових установок підприємства, що забезпечує стійке положення на ринку, є стратегічне планування, тобто систематичне складання плану дій, спрямованих на досягнення цільових установок підприємства.
Перший етап планування - аналіз зовнішнього середовища, тобто економічної та політичної ситуації в країні (економічна політика держави, політична стабільність, культурні особливості), галузі (темпи зростання, циклічність, міжнародні впливу, фінансові характеристики), ринку (зміни і тенденції розвитку кон'юнктури, альтернативні технології, конкуренти, тактика продажів, реклама, ціни), попиту (змінність, що формується, тривалість, стійкість), ресурсів (доступність, заменяемость, зміна цін, вплив на навколишнє середовище).
Другий етап планування - оцінка можливостей фірми діяти в цьому середовищі (перш за все з точки зору прибутковості, життєздатності, ризику). Оцінка потенційних можливостей підприємства дозволяє забезпечити баланс ринкових запитів і реальних можливостей самого підприємства, виробити обгрунтування виробничої програми і поведінки на ринку, а також забезпечити прийняття грамотних управлінських рішень.
Третій етап - вибір варіантів розвитку фірми (див. гл. 19).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Система цінностей "
 1. ЕКОНОМІЧНА МАГМА
  систему, а збільшила її ефективність. Внаслідок використання парової енергії феодалізм, при якому важливі рішення приймали власники землі, змінився капіталізмом, при якому важливі рішення приймали власники заводів і машин. Капіталізм надав прийняття рішень власникам капіталу саме тому, що вони управляли ключовим елементом нової системи - джерелом енергії. Це були
 2. Заробітна плата в умовах досконалої і недосконалої конкуренції
  системи цінностей на перше місце виступає проблема збереження здоров'я. Тому найбільш зацікавлені в зростанні заробітної плати працівники у віці від 24 до 45 років. Пол працівника також чинить серйозний вплив на рівень заробітної плати. Як правило, жінки не претендують на чоловічий заробіток, створюючи тим самим загальну знижувальну тенденцію заробітної плати. Підвищення ролі
 3. Критерії оцінки добробуту
  системи цінностей. На це звернув увагу французький філософ-ідеаліст А. Бергсон (1859-1941). Він виходив з того, що така система повинна бути розроблена економістами, законодавчими або виконавчими органами. Створення такої системи означало б побудова карти кривих байдужості (рис, 11.6), яка відображала б функцію суспільного добробуту. На рис. 11.6 положення Е повинно
 4. Особливості перехідної економіки в Росії, її головні завдання та шляхи їх вирішення
  система цінностей і орієнтації продовжує проявлятися в дії факторів не тільки економічних (обумовлюючи труднощі і своєрідність реформування економіки), а й позаекономічних, що мають особливо важливе значення в перехідних станах. Росія знову (як і після 1917р.) Виступає першопрохідцем, повинна вирішувати проблеми, не відомі до цього часу. Унікальність російських проблем означає,
 5. В принципі ми можемо підтвердити або відкинути позитивні твердження після вивчення фактів.
  Система цінностей. Вивчаючи економічну теорію, пам'ятайте про різницю між позитивними і нормативними твердженнями. Економікс - спроба пояснення «пристрої» еко-номіки. Водночас часто метою нашої науки стає пошук можливостей підвищення ефективності функціонування економіки. Коли ви чуєте еко-номістів, що робить нормативні твердження, ви знаєте, що він виступає не в
 6. Точно так само політики, по-лага на поради шарлатанів і диваків, отримують бажані результати
  системі цінностей економістів роблять неіз-бажаних деякі розбіжності між ними. Але не слід їх перебільшувати. У багатьох випадках економісти дотримуються єдиної точки зору. 58 Частина 1. Введення У табл. 2.1 представлені 10 положень з економічної політики, кото-які підтримують переважна більшість респондентів з числа еконо-мистов, зайнятих у сфері бізнесу,
 7. незаможні громадянин втрачає прагнення зара-ботати, особисту ініціативу і впевненість у
  систему з ідеальним стандартом, а не зі старою системою. Но-ші підходи до бідності та соціального страхування запізнилися. За останні 50 років уряд США витратило на правительствен-ні програми допомоги найбіднішим сло-ям населення більш S 5 трлн. Кількістю-ство сімей, які отримують допомогу, ви-росло з менш ніж 8 млн у 1970 р. до майже 15 млн у 1990-х рр.. Моральна шкода,
 8. Інші особливості економічного розвитку
  системи. Нерівномірним є також перехід до ринкової економіки в регіонах Росії. Найшвидше цей процес протікає в Москві, а також у Санкт-Петербурзі та інших великих містах, де широкого поширення набуло приватне підприємництво, тоді як у віддалених регіонах і сільській місцевості становлення ринкових відносин йде вкрай повільно. Притаманні російської моделі ринкової
 9. 6. «Економічний підхід» як дослідницька програма
  системі цінностей, а в їх реакції на що змінилися зовнішні умови, що обмежують поле вибору. Настільки часті в дослідженнях з соціальних проблем посилання на ірраціональність поведінки людей, невігластво чи раптові зрушення в наборі цінностей Беккер вважає науковим пораженством. Свою нобелівську лекцію він завершив такими словами: «На мене справляє сильне враження, як багато економістів
 10. Хід у ДОЛЖНИКА
  системи цінностей, притаманних жителям країн з розвиненою ринковою економікою. Що ж тепер - ми рушимо в нову еру, просто перескочивши той етап розвитку, в якому повернення боргу, в тому числі і боргу банку, було справою
© 2014-2022  epi.cc.ua