Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.Н. Сухарєв. Економічний словник, 2008 - перейти до змісту підручника

Технологія (в мікроекономічному сенсі)

Технологія (в мікроекономічному сенсі) - кількісне поєднання застосовуваних факторів виробництва. Оптимізуючи технологію з метою одержання максимального прибутку (ефекту), організації замінюють менш ефективні частини одних факторів виробництва на додаткові частини інших, більш ефективних факторів виробництва (принцип заміщення фактора).
При цьому враховується зміна обсягу виробництва у зв'язку із зміною технології та ціни, за якими купуються фактори виробництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Технологія (в мікроекономічному сенсі) "
 1. Глава 8. Фірма як об'єкт мікроекономічного аналізу
  мікроекономічному аналізі головним об'єктом є фірма (підприємство). Це пояснюється тим, що в сучасній економіці саме підприємства (фірми) виробляють основну масу товарів та послуг, які задовольняють потреби людини. У цьому підручнику терміни «фірма» і «підприємство» розглядаються як синоніми, хоча на практиці це не завжди так. Наприклад, фірма може складатися з декількох
 2. Мікро-та макроекономіка
  мікроекономічному і макроекономічному. Коли розглядаються конкретні фірми і домогосподарства, окремі товари та ресурси, галузі та ринки, то це мікроекономічний аналіз, або мікроекономіка (від грец. Mikros - малий). Коли ж мова заходить про економіку в цілому або про складові її основних підрозділах, сферах і проблемах, то це макроекономічний аналіз, або макроекономіка (від грец.
 3. Ефективність на мікро-і макрорівні
  мікроекономічному рівні (фірмова ефективність). Більш того, на мікроекономічному рівні при розрахунку ефективності не завжди враховуються й інші витрати. Так, у витрати виробництва фірма звичайно не включає вартість тих, що належать їй ресурсів (наприклад, земельної ділянки, патентів на власні винаходи), за використання яких вона нікому не платить (див.
 4. Тренувальні завдання
  технологію і техніку виробництва? 4. Чому економічної зростання, пережитий німецькими містами, привів до посиленню політичної роздробленості
 5. 6. антициклічного регулювання
  мікроекономічних процесах, об'єктивно вимагає своєї регуляції з боку держави. Вона в змозі згладжувати циклічні коливання в цілях досягнення, підтримки економічної стабільності та забезпечення соціально-економічного розвитку. Загалом, незалежно від концептуальних, теоретичних підходів до розкриття макроекономічних процесів існує загальне розуміння того, яка
 6. Розділ II МІКРОЕКОНОМІКА
  Які процеси вивчає мікроекономіка? Мікроекономічний аналіз - частина економіки, що досліджує, по-перше, такі відокремлені економічні одиниці, як домашні господарства, фірми, галузі, і, по-друге, окремі ринки, конкретні ціни і конкретні товари та послуги. Існують і інші визначення мікроекономіки, які в основному зводяться до наступного: 1. Мікроекономіка вивчає процеси
 7. Наявні технології
  технологією ми розуміємо набір ізвестнихспособов або методів виробництва будь-якого конк-ретного товару або виду послуг. Будь-яке усовершен-ствование технології, що створює можливості дляудешевленія виробництва і збуту заданого обсягів по-ма товару, призведе до збільшення обсягу запропонованого-вання цього товару при будь-якій ціні. Іншими слова-ми, просування в технології в загальному случаесдвігают криву пропозиції вправо.
 8. Податковий тягар
  сенсі - загальна сума сплачуваних податків. Податковий тягар - у вузькому сенсі - рівень економічних обмежень, створюваних відрахуванням коштів на сплату податків і відволіканням їх від інших можливих напрямів використання. Розподіл податкового тягаря між платниками податків спирається на принцип оподаткування одержуваних благ і на принцип
 9. 7.2. Нові ресурси для нових технологій
  технологій (і особливо технологій high-hume) призвели до істотних, а в цілому ряді напрямків і принципових змін у функціонуванні використовують їх товариств та в їх взаємодії з іншими, менш розвиненими країнами. Зрозуміло, що це не могло не ускладнити адекватний аналіз та оцінку нових реалій суспільного і державного життя розвинених країн з боку решти світу,
 10. Питання 36 Мікроекономіка: предмет, об'єкт, метод
  мікроекономічна теорія підрозділяється на позитивну і нормативну. Позитивна мікроекономіка вивчає факти і залежності між цими фактами і відповідає на питання: що є або може бути? Нормативна мікроекономіка пропонує рецепти дій, визначає, які умови економіки бажані або небажані і відповідає на питання: що повинно бути? Розмежування мікроекономіки на позитивну і
 11. Передмова до восьмого виданню
  мікроекономічна наука, аналізуючи вплив економічної політики держави на підвищення ефективності господарської діяльності названих об'єктів суспільного життя. Вивчення мікроекономіки дозволить чітко уявляти, які потрібні управлінські рішення в економічній та соціального життя окремих господарюючих суб'єктів. Справжнє (8-е) видання навчального посібника зазнало певних
 12. 16.3. Контури технологічної доктрини
  технологій. Для забезпечення належного рівня ефективності цих зусиль представляється життєво необхідним в найкоротші терміни розробити просту і реалістичну комплексну стратегію розвитку технологій. Ця стратегія повинна пов'язувати воєдино: - погоджений розвиток технологій виробництва, управління і формування свідомості (в першу чергу масового); - поширення зазначених
 13. 14.3.2.2. ВІДСУТНІСТЬ КРИВИЙ ПОПИТУ У монопсоністом
  сенсі однозначної відповідності ціни та обсягу випуску, у монопсониста немає кривої попиту на фактори в сенсі однозначної відповідності ціни і обсягу купівлі (оренди) фактора. Це легко зрозуміти, звернувшись до рис. 14.13, де крива VMPL=MRPL перетинає дві різні криві граничних факторних витрат, MFCL і MFC'L, що відповідають двом різним кривим пропозиції праці, SL і S'L, в одній і тій же
 14. ГЛАВА 10 маржиналістськуреволюції. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
  мікроекономічна) теорія стає значно більш схожою на сучасну, ніж до неї. У цьому сенсі можна сказати, що саме з цього періоду бере початок історія сучасної мікроекономічної теорії, тоді як раніше можна було говорити лише про її передісторії. До початку маржиналістськуреволюції пануючими в економічній думці були класична і історична школи. У різних
 15. ЛІТЕРАТУРА
  мікроекономічна модель. гл.7, 8,9. С-Пб.: 1992. Лівшиць А.В. Введення в ринкову економіку. Лекції 1,2. М.: 1991. Лівіщ А.В. Економічна реформа в Росії та її ціна. М.: 1994. Макконнелл К.Р., Бр "С.Л. Економікс . Т.2.Гл.25-28, 34. М.: 1992. Робінсон Дх. Економічна теорія недосконалої конку-ренцні.Пер. з анг.1.М.: 1986. Стародубровская І. Від монополії до конкуренції. М. : 1990. Фішер С.,
 16. ЛІТЕРАТУРА
  мікроекономічна модель. Гл.2, 3, 4. С-Пб.: 1992. Корнай Я. Шлях до вільній економіці. Гл.2. М.: 1990. Лівшиць А.Я. Введення в ринкову екноміку. Лекції 3, 4, 5. М.: 1991. Макконіелл К.Р., Брю С. Л. Економікс. Т.2 . гл.22. М.: 1992. Маркс К. Капітал. TI Гл.1-3. - Маркс К., Енгельс Ф. Соч., 2-е вид. Т.23. Маршалл А. Принципи економічної науки. Т2 . кн.5. гл.15. Т.З. Кн.6. Додаток
 17. Частина 1. захоплюючій життя ТЕХНОЛОГІЙ: ІНФОРМАЦІЙНА РЕВОЛЮЦІЯ
  технологій на людську еволюцію. Після опису в першому розділі основних характеристик цієї еволюції в традиційному її розумінні, у другому розділі виявляються і аналізуються ключові особливості інформаційних технологій, пов'язані зі спрощенням і розширенням комунікацій. Третя глава описує найбільш фундаментальна зміна людської еволюції, що викликається широким поширенням
 18. О.С. Белокрилова. Теорія перехідної економіки. Навчальний посібник, 2002
  мікроекономічних проблем перехідної економіки до макроекономіки-ного і потім до аналізу зовнішньоекономічних аспектів. Розкривається роль і особливості державного регулювання перехідної еконо- міки. Для студентів, аспірантів, викладачів економічних вузів і факультетів, підприємців, банківських працівників, менеджерів дер-жавних і комерційних фірм, що цікавляться проблемами
 19. § 3.5. Структура (елементи) податку
  сенсі слова. У вузькому сенсі податок являє собою певний грошовий платіж, який здійснюється платником до бюджету або до позабюджетного фонду у встановленому порядку. У широкому сенсі податок - це складна система відносин, що включає в себе ряд складових (елементів). Податок як комплексне економіко-правове явище являє собою сукупність певних взаємодіючих
© 2014-2022  epi.cc.ua