Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
Наступна »
Г. Р. Вечканова, Г. С. Вечканов. Мікроекономіка, 2010 - перейти до змісту підручника

Передмова до восьмого виданню


Сучасна російська економіка перетворюється на активну складову світової соціально-економічної системи. Дана обставина зумовлює потребу у використанні досвіду інших країн з управління народним господарством на різних ієрархічних рівнях. І це цілком зрозуміло, бо люди повинні знати, як функціонує сучасна економіка у всіх її складових ланках: окремих домогосподарствах, дрібних, середніх і великих підприємствах. Саме цьому вчить мікроекономічна наука, аналізуючи вплив економічної політики держави на підвищення ефективності господарської діяльності названих об'єктів суспільного життя.
Вивчення мікроекономіки дозволить чітко уявляти, які потрібні управлінські рішення в економічній та соціального життя окремих господарюючих суб'єктів.

Справжнє (8-е) видання навчального посібника зазнало певних змін. У 1-му виданні (2000 р.) було 52 питання, у 2-му (2002 р.) - 60, дане містить 66 питань. Кожен раз переробка та доповнення посібники викликалися розвитком і збагаченням мікроекономічної науки, оскільки навчальні посібники повинні відображати її динамізм. Саме ця обставина спонукало авторів поповнити дане видання основними ідеями та науковими досягненнями лауреатів Нобелівської премії з економіки XXI в.
Всі колишні видання були піддані вимогливої наукової та науково-методичної експертизи різними категоріями читачів, отримали позитивні відгуки.

Незважаючи на невеликий обсяг, посібник охоплює основний зміст мікроекономіки та відповідає вимогам Державного стандарту вищої професійної освіти Російської Федерації. Роботу можна використовувати при вивченні курсів «Загальна економічна теорія», «Економічна теорія», «Економіка».
Автори мають намір продовжити роботу над навчальним посібником, тому з вдячністю приймуть всі конструктивні критичні зауваження і побажання. Заздалегідь дякуємо за них.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Передмова до восьмого виданню "
 1. Передмова
  видання «Економіки» є з ложение основ економічної теорії, дозволяю-щее студентам краще пізнати світ, в якому мивсе живемо. Ми сподіваємося, що після закінчення етоговводного курсу студенти будуть знайомі з основними-ми фактами економічного життя і засвоять прин-ціпи, за допомогою яких їм буде легше понятьсуть економічних змін, протиріч і полі-тичних розбіжностей, з якими вони
 2. Передмова до третього видання
  виданням (перше в 1994 р.). Він користується великою популярністю як у студентів, так і у викладачів вузів. Третє, перероблене і доповнене видання підручника зберегло структуру та підходи, закладені в попередніх виданнях. Підручник складається з п'яти розділів («Основи економічної теорії», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Перехідна економіка», «Світова економіка»). У порівнянні з
 3. Передмова.
  Передмова.
 4. А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003
  видання добре відомого читачам підручника за курсом економічної теорії зберігає структуру та підходи, закладені в попередніх виданнях. Крім оновленого фактичного матеріалу в пропонованому виданні розширено розділ «Основи економічної теорії» І теоретичні аспекти більшості глав. Крім того, в ньому знайшли відображення нові реалії російської господарського життя та тенденції розвитку
 5. Передмова
  виданню професорсько-викладацьким складом кафедри «Податків і оподаткування» (д.е.н. н., професор Пансков В.Г., к.е.н. Тютиков
 6. Давайте трохи відійдемо від макроекономічних питань і звернемося до преси. З чим пов'язаний криза російської медіагалузі, про який все більше говорять в самих наших виданнях?
  видань, а також попиту людей на них, з концентрацією уваги на напрямках найбільшого інтересу. Тобто не на розвагах, моді та відпочинок, а на проблемах, з яким зіткнулося суспільство і кожен людина в
 7. Міжнародні зіставлення
  передмовою ми предста-вили три альтернативи побудови курсу довжиною водін семестр. Хоча книга починається з мікроеконо-міки, ті з викладачів, хто бажає розпочати з макроекономіки, можуть перейти до неї без-посередньо після вивчення гл. 4. Слова вдячності У процесі написання книги нам допомагали нашідрузья і колеги, професора, що ознайомилися спредварітельнимі матеріалами і
 8. 1. Який предмет курсу «Історія економічних навчань »?
  Історія економічних вчень вивчає еволюцію поглядів на економічні процеси, закономірності формування та розвитку економічних теорій і шкіл. Курс не обмежується вивченням джерел, систематизацією та розкриттям поглядів видатних економістів; він прагне виявити взаємозв'язок і спадкоємність ідей, трансформацію підходів і висновків. Історію економічних вчень цікавить, під
 9. 2. Чим корисний курс «Історія економічних вчень»? Яке його місце в системі економічних знань?
  Деякі економісти вважають зайвим звертатися до теорій і поглядів минулого. Вони вважають, що ці теорії і погляди «обросли черепашками», втратили свою значимість, тому на знайомство з ними не слід витрачати час. Тих, хто дотримується подібної, суто негативної думки, порівняно небагато. Абсолютна більшість фахівців його не розділяють. Чому ж економісту корисно, а
 10. Липецька область
  восьми міських округах Липецької області стосовно усіх видів діяльності, передбачених главою 26.3 НК РФ. Виняток становить діяльність з розповсюдження і (або) розміщення зовнішньої реклами, реклами на транспорті, надання послуг з тимчасового розміщення та проживання, надання послуг громадського харчування через об'єкти, що не мають залу
 11. Костакова Тетяна Олександрівна. Шпаргалка з історії економічних вчень, 2008
  видання допоможе систематизувати отримані раніше знання, а також підготуватися до іспиту або заліку і успішно їх здати. Посібник призначений для студентів вищих і середніх освітніх
 12. Епоха без глянцю почалася
  видань йшло в минуле. Глянець терпів одночасно комерційний і естетичний крах. Разом з ним глобальна криза прирікав на загибель споживчі стандарти, сформовані за три останні десятиліття і проповідує глянцем. Вони повинні були бути стерті світової економічної трансформацією в найближчі роки. Їхнє місце належало зайняти нового розуміння матеріальних потреб, відповідальному
 13. Від автора
  видання «Основ бюджетної системи» минуло п'ять років. Це час показав високу затребуваність короткого і ємного навчального посібника по бюджету з боку читачів, в першу чергу студентів і викладачів. Автор щиро вдячний видавничому дому ГУ ВШЕ і особисто його директору Е.А. Іванової за ініціативу перевидання цього скромного навчального посібника. Вихід у світ першого видання у 2004 р.
 14. Передмова
  видання насичене новими теоретичними, фактичними і статистичними матеріалами, що відображають зміни в сучасній господарського життя. Так, мова йде про розвиток такого фактора господарського розвитку, як науково-технічна революція, про структуру власності на Заході на рубежі XX-XXI ст.; про нові форми грошей в інформаційному суспільстві; про інтерактивний бізнесі та ін Вперше показано
 15. Е. Ф . Борисов. Економічна теорія, 1999
  видання являє собою навчальний посібник, зміст якого повністю відповідає державному освітньому стандарту вищої професійної освіти з навчальної дисципліни 'Економіка'. Навчальний посібник грунтовно знайомить сісторіей економічних вчень і дає повне уявлення про основні напрямки і школах економічної теорії, крім того, автор пропонує
 16. 26. ВІТЧИЗНЯНА ЕКОНОМІЧНА ДУМКА В післявоєнний період
  видання підручника з політичної економії. Формування основних шкіл у вітчизняній економічній науці. Негативні наслідки догматизму, відриву від практики. Створення основ системи оптимального функціонування економіки (СОФЕ). Розробка Комплексної програми науково-технічного прогресу. Проблема реалізації теоретичних моделей і
 17. ГЛАВА 12 АНГЛІЙСЬКІ Маржиналісти: Джевонсом І Еджуорта
  передмову до другого видання «Теорії ...» 1879 р.). В історію економічної думки Джевонс увійшов насамперед як автор книги «Теорія політичної економії», вихід якої одночасно з основними працями Менгера і Вальраса ознаменував початок маржиналістськуреволюції. У передмові Джевонс формулює свою знамениту тезу про те, що «наша наука повинна бути математичної хоча б тому,
 18. № 56. Економічний розвиток США після Громадянської війни.
  Виданий акт гомстедах, який повністю вирішив аграрне питання. - Було знищено рабство. - Бурхливе зростання промисловості і особливо машинобудування. Незабаром США обігнали Англію в промислово-технічному
 19. Інтелектуальний тренінг і практикум
  видання підручників для
 20. Короткі продажу можуть бути бичачими
  видань Investor's Business Daily u Wall Street
© 2014-2022  epi.cc.ua