Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Передмова до третього видання

Курс економічної теорії є базовим для економічної освіти, з нього починається навчання студентів усіх економічних спеціальностей. Підручник «Економіка», підготовлений колективом авторів під керівництвом д-ра екон. наук проф. А.С. Булатова, випускається третім виданням (перше в 1994 р.). Він користується великою популярністю як у студентів, так і у викладачів вузів.
Третє, перероблене і доповнене видання підручника зберегло структуру та підходи, закладені в попередніх виданнях. Підручник складається з п'яти розділів («Основи економічної теорії», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Перехідна економіка», «Світова економіка»).
Порівняно з попередніми виданнями розширено розділ «Основи економічної теорії» та теоретичні аспекти більшості глав, відображені зміни в економічному житті Росії і світу в цілому. Методичний апарат підручника (дробова структура тексту, висновки по главах, терміни і поняття, глосарій) спрощують і організовують самостійну роботу студентів.
Підручник базується на прикладах і статистикою, взятих переважно з російської господарського життя. Велика увага в ньому приділяється найбільш гострим для Росії питань економічної теорії та практики: ролі держави в перехідній економіці, господарським реформам перехідного періоду, особливої ролі зовнішньоекономічної діяльності в цей період і т.
д. Тому він буде цікавий найширшим верствам читачів: і тим, хто тільки почав вивчати економічну науку, і тим, хто її вивчав, причому не тільки в навчальних закладах, а й на практиці.
Відповідальний редактор А. Булатов
Москва, серпень 1999 <
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Передмова до третього видання"
 1. Передмова
  передмову до цього величезного, спірного і дуже цікавого тексту. Чл.-кор. РАН В.С.
 2. Коментарі
  передмові до другого видання I тому Капіталу: Відтепер справа йшла вже не про те, правильна чи неправильна та чи інша теорія, а про те, корисна вона для капіталу чи шкідлива, зручна чи незручна ... Безкорисливе дослідження поступається місцем боям найманих писак, неупереджені наукові вишукування, замінюються упередженою, догідливою апологетикою (Маркс К., Енгельс Ф. Соч. 2-е вид. Т. 23. С. 17).
 3. Лекція 1-я Історичні умови виникнення марксизму
  передмові Маркс цитує Прометея: «По прав-де, всіх богів я ненавиджу». Які висновки можна зробити про дисертації Маркса? Деякі коментатори намагаються знайти елементи мате-ріалізма в цій дисертації. Це невірно. Маркс в цей час варто ще на ідеалістичних позиціях. Але разом з тим, якщо порівнювати дисертацію Маркса і роботу Гегеля з історії філософії, то ми побачимо дуже
 4. Лекція 2-я Формування економічних ідей марксизму
  передмові до другого тому «Капіталу» Енгельс відзначав, що Маркс почав серйозно вивчати політичну еко-номію після свого приїзду в Париж. Він студіював праці буржуазних класиків - Сміта, Рікардо; вивчав вульгарних економістів - Джемса Мілля, Мак Куллоха, Сея, і т. д. До со-ужалення, конспекти цих праць опубліковані тільки на не-німецьких мовою в третьому томі першої частини німецького
 5. Лекція 10-я Нова історична школа
  передмові до першого тому «Капіталу» порівняй-вал теоретичну абстракцію з мікроскопом, який поз-воля краще вивчати дійсність. В. І. Ленін писав у «Філософських зошитах», що абстракція матерії, абстракція законів природи, абстракція вартості, одним словом, будь-яка наукова абстракція, відображає природу глибше, повніше, вірніше. Він так формулював свою думку: «Від живого
 6. Лекція 11 я Економічні погляди В. Зомбарта
  передмові до першого видання своєї книги« Сучасний капіталізм »Зомбарт задає таке питання: «Що відокремлює мене від мого вчителя Шмоллера» і відпові-«В. І. Ленін. Соч., Т. 21, стор, 197. 2 Там же, стор 197-198. 3 В. Зомбарт. «Сучасний капіталізм», т. 3, напівтім 1, М. - «П., 1930, стор XXV. чає, що «якщо коротко в двох словах сказати, то мене відокремлює від Шмоллера Карл Маркс».
 7. Список рекомендованої літератури
  виданню. Гол. 7, § 3; Т. 2. Гол. 3, С. 227. 104.Піндаік Р., Рубінфельд Д. Мікроекономіка. - М.: Економіка - Справа, 1992. 105. Пічугін Б. Іноземні приватні інвестиції в Росії / / МЕ і МО. - 1994. - № 11, 12. - 106. Політична економія / За ред. В.В. Радаева. - М.: Изд-во МГУ, 1992. 107. Політична економія сучасного капіталізму: Учеб. посібник / За ред. B.C. Торкановского. - СПб:
 8. Джон Стюарт Мілль
  третього видання «Принципів ...» (1852) він писав: «... якби довелося робити вибір між комунізмом зі усіма його можливостями і нинішнім станом суспільства з усіма притаманними йому стражданнями і несправедливістю; якщо інститут приватної власності необхідним чином несе з собою як наслідок такий розподіл продуктів праці, яке ми бачимо нині - розподіл, що знаходиться майже в
 9. Глава 12 Англійські маржі на л істи: Джевонс і Еджуорт
  передмову до другого видання «Теорії ...» 1879 р.). В історію економічної думки Джевонс увійшов насамперед як автор книги «Теорія політичної економії», вихід якої одночасно з основними працями Менгера і Вальраса ознаменував початок маржиналістськуреволюції. У передмові Джевонс формулює свою знамениту тезу про те, що «наша наука повинна бути математичної хоча б тому,
 10. 2. Проект «загальної організаційної науки»
  видань, причому з'явився і розділ «Соц * лістіческое суспільство». Крім того, у співавторстві з І. Стьопа * вим-Скворцовим Богданов написав «Курс політичної еконо \» (1-й том в 1910 р.; 2-й - в 1918 р.). Політична економія, так само як і активна революніон * діяльність (що увінчалася солідерством, а потім соперничеств з В. Ульяновим-Леніним у більшовицькому центрі), була лише ч | стю напружених
© 2014-2022  epi.cc.ua