Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.Н. Сухарєв. Економічний словник, 2008 - перейти до змісту підручника

Змінні витрати

Змінні витрати - витрати залежать від обсягу виробництва. Чим більше обсяг виробництва, тим більше його змінні витрати на даний випуск.
Вони включають в себе вартість витраченої сировини, матеріалів, палива, витрати на оплату праці працівників за випуск продукції та нарахування на неї, транспортні витрати з доставки сировини, відвантаження продукції та інші.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Змінні витрати "
 1. 3. Оптимізація витрат при двох змінних факторах
  змінних видах витрат. Припустимо, що сільськогосподарський товаровиробник, займаючись вирощуванням ячменю, крім незмінних витрат власної праці і техніки має справу з двома змінними взаємозамінними факторами виробництва: земельною площею і
 2. 2. Виробництво в краткосрочномперіоде
  змінних витрат фірми при неизмен-них витратах інших факторів. Для простоти рас-дивимося приклад, в якому праця є едина змінним фактором виробництва В табл. 8-2 показана залежність між випу-ському глобусів фірмою «Джайгентік Глоуб Компа-ні» і чисельністю працівників, зайнятих у виробництві глобусів, при незмінності всіх інших по-постійних витрат (в обсягах на 31 грудня
 3. Середні витрати
  змінних і загальних витрат важливо знати їх величини, що припадають на одиницю продукції. Саме цей вид витрат дозволяє здійснювати зіставлення витрат з ціною або виручкою, одержуваної від реалізації одиниці продукції. Середні витрати - це витрати на виробництво одиниці продукції. Їх можна розрахувати по відношенню до постійних, змінним і загальним витратам, якщо відповідні сумарні
 4. Глава 13. Аналіз беззбитковості
  змінні витрати, які зростають / зменшуються зі зміною обсягу випуску і продажів. Для отримання прибутку необхідно, щоб обсяг виручки від продажів перевищував суму постійних і змінних витрат. При розрахунку обсягу продажів (виручки), при якому валові витрати фірми окупаються, було б неправильно механічно скласти постійні та змінні витрати . Справа в тому, що сума змінних
 5. Змінні витрати
  змінним недоліків ставляться ті витрати, які змінюються разом із зміною обсягів продукції, що випускається. До такого роду недоліків ставляться витрати, пов'язані з придбанням сировини, матеріалів, оплатою праці. Якщо підприємство збільшує обсяги продукції, то для цього необхідно більше закупити сировини і матеріалів, виплатити бульшую суму заробітної плати найманим
 6. Постійні, змінні та валові витрати
  змінних витрат. Однак здебільшого прямі витрати фірми завжди відносяться до категорії змінних, а накладні витрати відносяться до постійних (рис. 10.1). Рис. 10.1. Взаємозв'язок між двома видами класифікації витрат Сума постійних і змінних витрат являє собою валові, або сумарні, витрати фірми ТС (англ. total costs). Розподіл витрат на постійні та
 7. Загальні витрати
  змінні витрати утворюють загальні витрати виробництва. Графічно ці види витрат представлені на рис. 19.1. Крива загальних витрат повторює графік змінних витрат, але вона зміщена вгору на величину постійних витрат. Рис. 19.1Совокупние постійні, змінні та загальні витрати. {foto76} У сукупності постійні та змінні витрати дорівнюють сумі внутрішніх і зовнішніх витрат.
 8. 28. ВИДИ ВИТРАТ
  змінних витрат складають витрати, пов'язані з використанням оборотного капіталу. Прямі витрати виробництва - витрати підприємства, пов'язані з виготовленням конкретних видів продукції. Непрямі витрати виробництва - витрати на виробництво певних видів продукції, їх не можна віднести до всіх об'єктів виробництва. Основні витрати виробництва - витрати підприємства,
 9. 8.3 Витрати в короткому періоді
  змінні , змінюються при зміні розмірів випуску. До постійних витрат (FC; fixed cost - англ.) відносяться витрати на утримання будівель, споруд, обладнання, адміністративно-управлінські витрати, орендна плата, деякі види податків. Слід зауважити, що до постійних належать зазвичай і «неявні» витрати. До змінних (VC; variable cost - англ.) відносять, як правило, витрати на
 10. 76. ВИТРАТИ У короткостроковому періоді
  змінних витрат. Впливати на хід і результативність виробництва вона може лише шляхом зміни інтенсивності використання своїх потужностей. У цей період фірма може оперативно змінювати свої перемінні фактори - кількість праці, сировини, допоміжних матеріалів, палива. У короткостроковому періоді кількість деяких виробничих факторів залишається незмінним, кількість інших змінюється .
 11. Постійні та змінні витрати
  змінними видами витрат. Ця відмінність нахо-Випуск, Витрати праці, глобусів зайнятих у в тиждень тиждень Постоянниеіздержкі (FC), дол в тиждень Переменниеіздержкі (VC), дол в тиждень Совокупниеіздержкі (TC), дол в тиждень Предельниеіздержкі (MQ, дол на глобус 0 0 500 1 1,7 500 2 2,8 500 3 3,6 500 4 4,5 500 5 5,6 500 6 7,0 500 7 8,9 500
 12. 11.2.2. ЦІНОВА ОЛІГОПОЛІЯ
  змінної підприємства. Дійсно, при досконалої конкуренції, коли підприємства є ценополучателем, величина випуску, як ми бачимо, є єдина змінна, керована самим підприємством. Навпаки, за недосконалої конкуренції підприємство, як ми пам'ятаємо, може вибрати в якості стратегічної змінної або випуск, або ціну (але не те й інше одночасно). Моделі Курно і
 13. 9.2.3. НАДЛИШОК ВИРОБНИКА
  змінних і постійних витрат:? (q *)=P * q * - [SVC (q *) + TFC ], то надлишок виробника, Sp, можна визначити як різницю між загальною виручкою і змінними витратами, тобто як суму економічного прибутку і постійних витрат: Sp (q *)=P * q * - SVC (q *)=? (q *) + TFC. (9.17) Очевидно, що в (9.17) SVC (q *) можна представити як добуток q * SAVC (vq *). Таким чином, надлишок
 14. 10.4. Аналіз факторів зміни точки беззбитковості та зони безпеки підприємства
  змінних витрат, а також від рівня цін на продукцію. При підвищенні цін потрібно менше реалізувати продукції, щоб отримати необхідну суму виручки для компенсації постійних витрат підприємства, і навпаки, при зниженні рівня цін беззбитковий обсяг реалізації зростає. Збільшення ж питомих змінних і постійних витрат підвищує поріг рентабельності і зменшує зону безпеки.
 15. Взаємозв'язок граничних і середніх витрат
  змінних і середніх загальних витрат у точках мінімальних їх значень. Середні змінні і середні загальні витрати скорочуються, поки граничні витрати менше їх значень. Тому криві середніх змінних і середніх загальних витрат отримують спадний характер, поки крива граничних витрат нижче відповідно кривих середніх змінних і середніх загальних витрат
 16. 2. Процес створення додаткової вартості
  змінний капітал. У такому випадку вартість товару можна представити у вигляді формули W=C + V + m, де W - вартість товару; C - витрати на постійний капітал; V - витрати на змінний капітал; m - додаткова вартість - надвартість, або додаткова вартість. Щоб почати процес виробництва, підприємець авансує витрати на придбання засобів виробництва (C) і наймання робочої
© 2014-2022  epi.cc.ua