Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Є.В. Левкина. Шпаргалка з мікроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

76. ВИТРАТИ У КОРОТКОСТРОКОВОМУ ПЕРІОДІ

У процесі виробництва товарів і послуг витрачається живий і минулий працю. При цьому кожна фірма прагне отримати можливо більший прибуток від своєї діяльності. Для цього у кожної фірми є два шляхи: постаратися продати свій товар за якомога вищою ціною або спробувати скоротити свої витрати на виробництво продукції, тобто витрати виробництва.
У залежності від часу, що витрачається на зміну кількості застосовуваних у виробництві ресурсів, розрізняють короткострокові та довгострокові періоди в діяльності фірми.
Короткостроковий - це тимчасовий інтервал, протягом якого неможливо змінити розміри виробничого підприємства, що належить фірмі, тобто кількість постійних витрат, здійснюваних цією фірмою. Протягом короткострокового тимчасового інтервалу зміни в обсягах випуску продукції можуть виникати виключно від зміни обсягів змінних витрат. Впливати на хід і результативність виробництва вона може лише шляхом зміни інтенсивності використання своїх потужностей.

У цей період фірма може оперативно змінювати свої перемінні фактори - кількість праці, сировини, допоміжних матеріалів, палива.
У короткостроковому періоді кількість деяких виробничих факторів залишається незмінним, кількість інших змінюється. Витрати в цьому періоді поділяються на постійні та змінні.
Це пов'язано з тим, що забезпечення постійних витрат визначають постійні витрати.
Постійні витрати. Постійні витрати отримали свою назву в силу своєї природи незмінності і незалежності від зміни обсягу виробництва.
Однак вони відносяться до розряду поточних витрат, бо їх тягар лежить на фірмі щодня, якщо вона продовжує орендувати або володіти виробничими потужностями, необхідними їй для продовження виробничої діяльності. У тому випадку, коли ці поточні витрати приймають вид періодичних платежів, вони відносяться до явних грошовим постійним витратам. Якщо ж вони відображають альтернативні витрати, пов'язані з володінням тими чи іншими виробничими потужностями, придбаними фірмою, вони являють собою імпліцитні витрати.
На графіку постійні витрати зображуються горизонтальною лінією, розташованої паралельно осі абсцис (рис. 1).

Рис. 1. Постійні витрати


До постійних витрат відносять: 1) витрати на оплату праці управлінського персоналу; 2) рентні платежі; 3) страхові внески; 4) відрахування на амортизацію будівель та обладнання.
Змінні витрати
Крім постійних витрат, фірми несуть також змінні витрати (рис. 2.). Змінні витрати можуть швидко піддані зміні в рамках підприємства даного розміру в міру того, як змінюється обсяг випуску продукції. Сировина, енергія, погодинна оплата праці - приклади змінних витрат більшості фірм. Від конкретної ситуації залежить, які витрати є постійними, а які - змінними.

Рис 2. Змінні витрати


« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "76. ВИТРАТИ У короткостроковому періоді"
 1. Постійні, змінні та валові витрати
  витрати FC (англ. fixed costs) - це витрати, які не залежать від обсягу виробництва. Змінні витрати VC (англ. variable costs) - це витрати, що залежать від обсягу виробництва. Прямі витрати на сировину, матеріали, робочу силу і т.п. змінюються залежно від масштабів діяльності. Такі накладні витрати, як комісійні торговим посередникам, плата за телефонні розмови, витрати
 2. Тому витрати, пов'язані з виробничими потужностями підприємств, в довгостроковому
  витрати, пов'язані з виробничими потужностями підприємств, в довгостроковому періоді є змінними. Оскільки багато витрати є постійними у короткостроковому періоді, але змінними в довгостроковому, криві витрат фірми в довгостроковому періоді відрізняються від кривих витрат в короткостроковому періоді. Розглянемо рис. 13.7. На ньому зображені три криві середніх сукупних
 3. 4 виробництва і витратами довгостроковому періоді
  краткосрочногоспособностью фірми вільно варіювати всі фак-тори, виробництва в довгостроковому періоді. У тойчас як будівлі та обладнання фірми не могутбить замінені в короткостроковому періоді, в довгостро-РОЧНО періоді фірма може побудувати або арен-довать додаткові виробничі примі-ня і встановити саме ті машини, які їй не-обхідних. У довгостроковому періоді всі фактори є при-ляють
 4. 10.3. Витрати фірми в короткому і тривалому періодах
  витрати, пов'язані з виробничими потужностями підприємств, є постійними. Але автомобільна фірма має можливість протягом декількох років побудувати нові заводи або, навпаки, закрити старі. Тому витрати, пов'язані з виробничими потужностями підприємств, в довгостроковому періоді є змінними. Оскільки багато витрати є постійними у короткостроковому періоді, але
 5. Ключові терміни
  витрати Граничні витрати (MC) Середні постійні витрати (AFC) Середні змінні витрати (AVC) Середні сукупні витрати (АТС) U-образні криві короткострокових середніх витрат Довгострокові середні витрати (LAC) Довгострокові граничні витрати (LMC) Економія від масштабу, або зростаюча віддача від масштабу Постійна віддача від масштабу Негативна економія, або
 6. Довгострокові граничні витрати
  витратами існує принципова від-відмінність: у короткостроковому періоді крива MC відображаючи-ет тільки додаткові змінні іздержкіпроізводства наступної одиниці випуску. Так какв короткостроковому періоді розмір підприємства яв-ляется постійним, короткострокові граничні з-тримки в кінцевому підсумку зростають внаслідок за-кону спадної віддачі. Уздовж кривої LMC, напр-тив, граничні витрати
 7. Терміни і поняття
  витрати Альтернативні (змінні) витрати Бухгалтерська (фінансова) прибуток Прямі витрати Непрямі витрати Постійні витрати Змінні витрати Валові (загальні) витрати Середні витрати Граничний продукт Граничні витрати Позитивний і негативний ефект
 8. Змінні витрати з-змінюються відповідно до динаміки обсягу виробництва.
  Витрати з-змінюються відповідно до динаміки обсягу виробництва. Два типи витрат є похідними від со-сукупними витрат фірми. Середні сукупні витрати - це відношення сукупних витрат до обсягу випуску. Граничні витрати - це прирощення сукупних витрат при збільшен-ванні обсягу випуску на одиницю продукції. При аналізі поведінки фірми корисно перед-ставити
 9. Ключові терміни
  витратах Короткострокова крива пропозиції фірми Короткострокова ціна припинення випуску Короткострокова ціна беззбитковості Ринкова короткострокова крива пропозиції Довгострокова крива пропозиції фірми Довгострокова ціна беззбитковості Надприбутки Технічний прогрес Галузева крива граничних
 10. Тема 7 Теорія виробництва. Витрати виробництва, доходи і прибуток фірми
  витрати виробництва. Внутрішні і зовнішні витрати. Витрати виробництва в короткостроковому періоді: види (загальні та середні) та їх динаміка. Поняття і значення граничних витрат. Дохід фірми: сукупний, середній, граничний. Зіставлення доходу і витрат. Визначення оптимального обсягу виробництва. Моделі: «сукупний дохід - сукупні витрати», «граничний дохід - граничні витрати».
 11. Чи можуть бути скорочені витрати короткострокового періоду? Завдання для самостійної
  витрати короткострокового періоду? Завдання для самостійної роботи Припустимо, що природний рівень безра-ботіци дорівнює б%. Намалюйте на одному графіку дві криві Філліпса, які можуть використати для опису чотирьох ніжеперечіс-лених ситуацій. Відзначте точку, в якій знаходиться економіка в кожному випадку: а. Фактична інфляція дорівнює 5%, а очікуваний травня
 12. Рішення фірми про обсяг предложеніяв довгостроковому періоді
  витрати є важливішого-шим чинником, що визначає рішення фірми обоб'еме пропозиції. Згадайте, що крива довгостро-РОЧНО середніх витрат LAC і соответствующаякрівая граничних витрат LMC характерізуютіздержкі фірми в тому випадку, якщо фірма можетсвободно змінювати всі види своїх витрат, досягаючи, таким чином, найбільш низьких витрат вироб-ництва для будь-якого заданого обсягу випуску (гл.8).
© 2014-2022  epi.cc.ua