Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Є.В. Левкина. Шпаргалка з мікроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

77. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА У ДОВГОСТРОКОВОМУ ПЕРІОДІ

Довгостроковий часовий інтервал являє собою часовий проміжок, величина якого достатня, щоб змогли відбутися зміни у виробничих потужностях підприємства.
Особливість зміни витрат і витрат виробництва у довгостроковому періоді народжує необхідність аналізу цих витрат і витрат на основі довгострокових середніх і граничних витрат.
Довгострокові середні витрати - це витрати на одиницю об'єму випуску, допускається можливість зміни всіх факторів виробництва оптимальним чином. Закономірністю зміни довгострокових середніх витрат є їх початкове зниження з розширенням виробничих потужностей і зростанням обсягу виробництва. Проте у результаті введення все більших і більших потужностей призведе до збільшення довгострокових середніх витрат.
Графічним вираженням зв'язку між витратами виробництва одиниці продукції та обсягом випуску в рамках тривалого періоду часу є крива довгострокових середніх витрат (long - run average cost - LAC).

Крива довгострокових середніх витрат є обвідної для всіх можливих кривих короткострокових середніх витрат. Вона має точки дотику з кожною з них, не перетинаючи їх. При цьому кожна короткострокова крива середніх витрат відповідає перешкоди, розміри якого більше перешкоджає.

Зміна середніх витрат у довгостроковому періоді


Довгострокові середні витрати і масштаб виробництва. Довгострокова крива середніх витрат показує мінімальні довгострокові середні витрати виробництва кожного обсягу випуску, коли всі фактори є змінними. Переміщення вздовж кривої довгострокових середніх витрат, в ході яких допускається свобода вибору обсягів усіх використовуваних видів витрат, отримали назву змін в масштабі виробництва. Зі зміною масштабу виробництва змінюються і довготривалі середні витрати.
Якщо в какомлибо діапазоні випуску довгострокові середні витрати зменшуються із зростанням обсягів випуску, то має місце економія (обумовлена зростанням масштабів виробництва). Якщо в какомлибо діапазоні випуску довгострокові середні витрати збільшуються з ростом обсягів виробництва, то має місце збиток. Якщо якомусь діапазоні випуску довгострокові середні витрати не змінюються зі зміною обсягу випуску, то має місце постійний ефект від зміни масштабу виробництва.
Умовою скорочення всіх витрат завжди є такі заходи, як:
1) вдосконалення виробничих процесів на підприємстві;
2) економія і раціональне використання ресурсів;
3) зростання продуктивності праці;
4) наявність сучасного обладнання;
5) ретельне вивчення споживчої поведінки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 77. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА У довгостроковому періоді "
 1. 4 виробництва і витратами довгостроковому періоді
  виробництва в довгостроковому періоді. У тойчас як будівлі та обладнання фірми не могутбить замінені в короткостроковому періоді, в довгостро-РОЧНО періоді фірма може побудувати або арен-довать додаткові виробничі примі-ня і встановити саме ті машини, які їй не-обхідних. У довгостроковому періоді всі фактори є при-ляють змінними. У цьому параграфі ми поки-викликають, як довгострокові
 2. Тому витрати, пов'язані з виробничими потужностями підприємств, в довгостроковому
  витрати, пов'язані з виробничими потужностями підприємств , в довгостроковому періоді є змінними. Оскільки багато витрати є постійними у короткостроковому періоді, але змінними в довгостроковому, криві витрат фірми в довгостроковому періоді відрізняються від кривих витрат в короткостроковому періоді. Розглянемо рис. 13.7. На ньому зображені три криві середніх сукупних
 3. 10.3. Витрати фірми в короткому і тривалому періодах
  витрати, пов'язані з виробничими потужностями підприємств, є постійними. Але автомобільна фірма має можливість протягом декількох років побудувати нові заводи або, навпаки, закрити старі. Тому витрати, пов'язані з виробничими потужностями підприємств, в довгостроковому періоді є змінними. Оскільки багато витрати є постійними у короткостроковому періоді, але
 4. Ключові терміни
  витрати Граничні витрати (MC) Середні постійні витрати (AFC) Середні змінні витрати (AVC) Середні сукупні витрати (АТС) U-образні криві короткострокових середніх витрат Довгострокові середні витрати (LAC) Довгострокові граничні витрати (LMC) Економія від масштабу, або зростаюча віддача від масштабу Постійна віддача від масштабу Негативна економія, або
 5. Постійні , змінні та валові витрати
  витрати FC (англ. fixed costs) - це витрати, які не залежать від обсягу виробництва. Змінні витрати VC (англ. variable costs) - це витрати, що залежать від обсягу виробництва. Прямі витрати на сировину, матеріали, робочу силу і т.п. змінюються залежно від масштабів діяльності. Такі накладні витрати, як комісійні торговим посередникам, плата за телефонні розмови, витрати
 6. Довгострокові граничні витрати
  витратами існує принципова від-відмінність: у короткостроковому періоді крива MC відображаючи- ет тільки додаткові змінні іздержкіпроізводства наступної одиниці випуску. Так какв короткостроковому періоді розмір підприємства яв-ляется постійним, короткострокові граничні з-тримки в кінцевому підсумку зростають внаслідок за-кону спадної віддачі. Уздовж кривої LMC, напр-тив, граничні витрати
 7. Рішення фірми про обсяг предложеніяв довгостроковому періоді
  витрати є важливішого-шим чинником, що визначає рішення фірми обоб'еме пропозиції. Згадайте, що крива довгостро-РОЧНО середніх витрат LAC і соответствующаякрівая граничних витрат LMC характерізуютіздержкі фірми в тому випадку, якщо фірма можетсвободно змінювати всі види своїх витрат, досягаючи, таким чином, найбільш низьких витрат вироб-ництва для будь-якого заданого обсягу випуску (гл.8).
 8. Терміни і поняття
  витрати Альтернативні (змінні) витрати Бухгалтерська (фінансова) прибуток Прямі витрати Непрямі витрати Постійні витрати Змінні витрати Валові (загальні) витрати Середні витрати Граничний продукт Граничні витрати Позитивний і негативний ефект
 9. Довгостроковий період
  витратами виробництва, заздалегідь сказати важко. З одного боку, виснаження природних ресурсів змусить в пошуках риби здійснювати більш далекі плавання, тобто позначиться дія закону спадної віддачі. З іншого боку, галузь кораблебудування, досягнувши великих масштабів виробництва, володітиме «кращою організацією і більшою економічністю», тобто буде досягнута економія на масштабах або
 10. Позитивний і негативний ефект масштабу
  витрати будуть виступати в якості змінних. Аналіз зміни довгострокових витрат важливий для вибору стратегії фірми в області масштабів своєї діяльності. Наприклад, варто створювати для випуску заданого обсягу товарів одне велике підприємство або кілька дрібних? Який варіант дозволить мінімізувати витрати? Якщо розміри фірми подвоїлися (побудували нову будівлю, закупили нове
 11. Змінні витрати з-змінюються відповідно до динаміки обсягу виробництва.
  Витрати з-змінюються відповідно до динаміки обсягу виробництва. Два типи витрат є похідними від со-сукупними витрат фірми. Середні сукупні витрати - це відношення сукупних витрат до обсягу випуску. Граничні витрати - це прирощення сукупних витрат при збільшен-ванні обсягу випуску на одиницю продукції. При аналізі поведінки фірми корисно перед- ставити
© 2014-2022  epi.cc.ua