Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Є.В. Левкина. Шпаргалка з мікроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

75. Бухгалтерські витрати

Сутність бухгалтерських витрат. Цінність використаних у виробництві ресурсів може бути виражена ціною, за якою підприємство придбало їх на ринку. У цьому випадку витрати являють собою суму виплат, які підприємство здійснило постачальникам і своїм працівникам. Усі виплати обов'язково фіксуються в бухгалтерських документах. Такий спосіб вимірювання витрат називається бухгалтерським. Оцінювані з його допомогою витрати називаються бухгалтерськими витратами.
Структура бухгалтерських витрат. Основні статті, які входять до бухгалтерські витрати:
1) витрати на оплату праці (заробітна плата найманим працівникам, виплати за договорами, і т.д.);
2) матеріальні витрати (сировина, матеріали, енергія, паливо, комплектуючі вироби тощо);
3) амортизація - відрахування по діючим законодавчим нормам в області зносу устаткування, будівель, споруд;
4) відрахування на соціальні потреби (пенсійний, медичний, страховий фонди);
5) інші витрати (комісійні платежі банку, відсотки за кредитом, орендні платежі, податки) .
Суть бухгалтерського підходу до оцінки витрат ресурсів полягає у відповіді на питання: скільки заплатить фірма, щоб провести дане благо? Це ретроспективна оцінка, заснована на обліку здійснюваних підприємством угод.
Величина бухгалтерських витрат. Знання точного розміру бухгалтерських витрат служить опорним моментом для з'ясування того, прибутково чи збитково підприємство. Для цього бухгалтерські витрати досить порівняти з сумою доходів компанії. Економічний сенс такого бухгалтерського аналізу дуже важливий. Тільки прибуткові в довгостроковому аспекті підприємства здатні зберегти своє місце на ринку. Тривалі збитки ведуть до неминучого банкрутства.
Методика розрахунків бухгалтерських витрат стандартизована і тому застосовна для об'єктивної оцінки стану справ підприємства. У Росії обов'язковим для всіх підприємств стандарт бухгалтерського обліку встановлюється законодавством та контролюється податковими та банківськими галузями. Планова економіка відрізняється від ринкової, тому й бухгалтерський облік в нашій країні відрізняється від бухгалтерського обліку інших країн.
Однак в останні роки основна тенденція у розвитку бухгалтерського обліку в Росії полягає у наближенні правил його ведення до світових норм.
Рівень бухгалтерських витрат не завжди дозволяє правильно судити про фінансовий стан на підприємстві. Тільки в умовах конкурентного ринку ціна здатна виконувати інформаційну функцію. Тому точне вимірювання витрат можливе тільки тоді, коли всі витрачаються ресурси оцінені за їх ринковою ціною. Таке буває не завжди.
Недолік бухгалтерського методу полягає в тому, що він включає витрати лише тих ресурсів, які підприємство набуває з боку (сировина, матеріали). Їх називають явним витратами. Явні витрати відображаються в грошових виплатах з рахунків підприємства постачальникам ресурсів.
Деякі ресурси вже можуть перебувати у власності підприємства. Їх не треба купувати, значить, відповідні витрати не відображаються в бухгалтерських документах. Витрати цих ресурсів називаються неявними витратами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 75. БУХГАЛТЕРСЬКІ ВИТРАТИ "
 1. Терміни і поняття
  витрати Альтернативні (змінні) витрати Бухгалтерська (фінансова) прибуток Прямі витрати Непрямі витрати Постійні витрати Змінні витрати Валові (загальні) витрати Середні витрати Граничний продукт Граничні витрати Позитивний і негативний ефект
 2. Економічні та бухгалтерські витрати
  бухгалтерський облік. У бухгалтерські витрати прибуток підприємця взагалі не входить. Витрати виробництва, якими оперує економічна теорія, в порівнянні з бухгалтерським обліком відрізняє оцінка внутрішніх витрат. Останні пов'язані з витратами, які здійснюються за рахунок використання власної продукції у виробничому процесі. Наприклад, частина вирощеного врожаю зерна
 3. Економічні та бухгалтерські витрати
  бухгалтерський облік. У бухгалтерські витрати прибуток підприємця взагалі не входить. Витрати виробництва, якими оперує економічна теорія, в порівнянні з бухгалтерським обліком відрізняє оцінка внутрішніх витрат. Останні пов'язані з витратами, які здійснюються за рахунок використання власної продукції в виробничих-158 Глава 6. Виробництво і фірма.
 4. Навпаки, з точки зору економіста, альтернативні издержи »володіння власним бізнесом, так само як і в
  бухгалтерський прибуток Тепер повернемося до мети фірми - прибутку. Оскільки економісти та бухгалте-ри враховують витрати різними способами, методи обчислення прибутку таю-таки не можна назвати ідентичними. Економіст обчислює економічну пріб'іш * фірми як різниця валового доходу фірми і всіх альтернативних витрат, втрачених можливостей виробництва товарів і послуг, що поставляються фірмою.
 5. Основні терміни і поняття
  бухгалтерська прибуток, чистий економічний прибуток, сукупні, постійні, змінні витрати виробництва на весь обсяг випуску і на одиницю продукції, сукупний, середній, граничний дохід, умова максимізації
 6. Метод бухгалтерського обліку
  бухгалтерського обліку. Іншими словами, об'єктами бухгалтерського обліку, є кошти установи, джерела їх утворення та процес виконання робіт і послуг. Рис. 7.3.-Об'єкти бухгалтерського обліку Основними складовою методу бухгалтерського обліку є: документація, інвентаризація, оцінка, калькуляція, рахунки, подвійний запис, бухгалтерський баланс, звітність, контроль.
 7. Запитання для самоперевірки
  бухгалтерську і чистий економічний прибуток підприємства. 9. Яке з наступних тверджень є правильним: а) Бухгалтерський прибуток - Неявні витрати=Економічний прибуток; б) Економічний прибуток - Бухгалтерський прибуток=Явні витрати ^ в) Економічна прибуток - Неявні витрати=Бухгалтерська при бувальщина; г) Явні витрати + Неявні витрати=Бухгалтерські витрати.
 8. Запитання для самоперевірки
  бухгалтерську і чистий економічний прибуток підприємства. 9. Яке з наступних тверджень є правильним: а) Бухгалтерський прибуток - Неявні витрати=Економічний прибуток; б) Економічний прибуток - Бухгалтерський прибуток=Явні витрати ^ в) Економічна прибуток - Неявні витрати=Бухгалтерська при \ бувальщина; г) Явні витрати + Неявні витрати=Бухгалтерські витрати.
 9. Терміни і поняття
  бухгалтерські, валові, середні та граничні, постійні та змінні Витрати обігу: основні і додаткові Економічна рівновага фірми Дохід (виручка): валовий, середній і граничний Прибуток: нормальна, економічна і бухгалтерська Теорії прибутку: компенсаторні і функціональні, монопольного прибутку і ринкового дисбалансу, технологічні та інноваційні Принцип (правило)
 10. Терміни і поняття
  бухгалтерські , валові, середні та граничні, постійні та змінні Витрати обігу: основні і додаткові Економічна рівновага фірми Дохід (виручка): валовий, середній і граничний Прибуток: нормальна, економічна і бухгалтерська Теорії прибутку: компенсаторні і функціональні, монопольного прибутку і ринкового дисбалансу, технологічні та інноваційні Принцип (правило)
 11. 1.Економіческіе витрати і економічний прибуток
  бухгалтерський; 2. економічний. Відповідно до першого з них, витрати визначаються як вартість витрачених ресурсів у фактичних цінах їх придбання. Ці витрати називаються бухгалтерськими (явними, зовнішніми). Відповідно до другого підходу витрати враховують вартість ресурсів для виробництва інших благ, які можна було б отримати при найбільш вигідному використанні цих ресурсів. В
 12. Питання 58Концепціі прибутку.
  Бухгалтерську, економічну і нормальний прибуток. Бухгалтерський прибуток - різниця між загальним виторгом від реалізації продукції (робіт, послуг) і явними (зовнішніми) витратами, тобто платою за виробничі ресурси постачальників. Бухгалтерський прибуток відрізняється від економічного прибутку на величину неявних (внутрішніх) витрат, оскільки економічна прибуток не включає в себе економічні
 13. Лекція 10 Тема: ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА ФІРМИ. ТЕОРІЯ ВИТРАТ
  бухгалтерський та економічний підходи до визначення витрат; - витрати в короткостроковому і довгостроковому
 14. Як приклад уявімо собі фермера, який має вкласти у справу S 1 млн, залишивши роботу, на
  бухгалтерська же прибуток
 15. Глава XVIII Системи обліку
  бухгалтерського обліку змінюються набагато повільніше, ніж організації, для обслуговування яких вони створені. Більшість систем фінансового та бухгалтерського обліку були створені в той час, коли переважало трудомістке виробництво. Зараз вони виявилися погано пристосованими до фондомістким, гнучким виробництвам, швидко прийнятих рішень, до більшої ролі людини і зростанню сфери послуг. Намагатися в XX в.
 16. 3. Оборотний капітал
  бухгалтерське визначення оборотного капіталу, то до перерахованого слід додати кошти в розрахунках з постачальниками і покупцями, грошові кошти в касі підприємства і витрати на заробітну плату. Далі мова йтиме про бухгалтерський
 17. Поняття бухгалтерського обліку. Його завдання
  бухгалтерського обліку медичного закладу лежить Федеральний закон «Про бухгалтерський облік» від 21 листопада 1996р. № 129-ФЗ (в редакції федерального закону від 23.07.98г. № 123-ФЗ). Відповідно до цього закону, бухгалтерський облік являє собою систему збору, реєстрації та узагальнення інформації в грошовому вираженні про майно, зобов'язання організації та їх руху шляхом суцільного,
 18. Припустимо, наприклад, що покупка пекарні обійшлася Елен в $ 300 тис.
  бухгалтерську прибуток? А економі-чний прибуток? Ми відзначили, що бухгалтери та економісти по-своєму трактують витрати, чл особливо наочно проявляється у підході до вартості капіталу. Економіст гаг сматрівает $ 15 тис. доходу за відсотками на капітал, від яких відмовляється Елен, як витрати, хоча і неявні, її бізнесу. Бухгалтер, однак, не має npamui вважати ці $ 15 тис.
© 2014-2022  epi.cc.ua