Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Г. Р. Вечканова, Г. С. Вечканов. Мікроекономіка, 2010 - перейти до змісту підручника

Питання 58Концепціі прибутку.


ВІДПОВІДЬ
Різні концепції витрат виробництва зумовлюють і різні концепції прибутку. Виділяють бухгалтерську, економічну і нормальний прибуток.
Бухгалтерський прибуток - різниця між загальним виторгом від реалізації продукції (робіт, послуг) і явними (зовнішніми) витратами, тобто платою за виробничі ресурси постачальників. Бухгалтерський прибуток відрізняється від економічного прибутку на величину неявних (внутрішніх) витрат, оскільки економічна прибуток не включає в себе економічні витрати.
Економічна прибуток - загальна виручка за вирахуванням всіх витрат (явних і неявних), включаючи в неявні витрати і нормальний прибуток підприємця. Під економічною прибутком мається на увазі чистий прибуток, що означає різницю між виручкою і економічними (альтернативними, дорученими) витратами. Економічна прибуток показує, що на даному підприємстві виробничі ресурси використовуються ефективніше. Тому економічна, а не бухгалтерський прибуток виступає критерієм ефективності використання підприємством витрачених (спожитих) ресурсів. Коли економічні витрати перевищують отриманий дохід, то підприємство несе збитки.

Розрахунки бухгалтерської та економічного прибутку покажемо на умовному прикладі.


Нормальна прибуток - винагорода за виконання підприємницьких функцій; елемент внутрішніх (неявних) витрат поруч із внутрішньої рентою і внутрішньою зарплатою. Нормальна прибуток дозволяє утримувати підприємницькі ресурси в певній сфері діяльності. Якщо нормальна прибуток не забезпечується, то підприємець або переорієнтує свої зусилля з даного напрямку діяльності на інше, більш прибуткове, або відмовиться від підприємницької діяльності заради отримання зарплати, або платні.
Балансовий прибуток - різниця між виручкою від реалізації продукції (робіт, послуг), з одного боку, матеріальними витратами, амортизацією і заробітною платою - з іншого. Балансовий прибуток інакше називають загальної (валової) прибутком. Балансовий прибуток виступає основним джерелом розподілу і використання засобів виробництва.
Гранична прибуток - різниця між граничним доходом і граничними витратами. Гранична прибуток, як і граничний дохід і граничні витрати, є позитивною до певного рівня виробництва продукції, однак після досягнення його стає негативною, т.
е. випуск продукції стає збитковим. Граничну прибуток інакше називають маргінальною прибутком.
Прибуток, виражена в абсолютних величинах, називається масою прибутку, яка знаходиться в прямій залежності від величини авансованого капіталу і норми прибутку. Норма прибутку виступає важливим показником ефективності виробництва і визначається відношенням маси прибутку до авансованого капіталу.
Конкурентна боротьба між галузями економіки призводить до утворення середньої норми прибутку на рівновеликий капітал, тобто відбувається свого роду «вирівнювання» галузевих норм прибутку. Але цей процес можливий лише при вільній міжгалузевої конкуренції. Прибуток на авансований капітал, яку видобувають згідно середній нормі прибутку, називається середньої прибутком. Проте існування середньої норми прибутку аж ніяк не означає, що кожен власник капіталу неодмінно її отримає.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 58Концепціі прибутку. "
 1. Кількісне визначення прибутку та його динаміка
  прибутку. Абсолютний показник цієї категорії - маса прибутку, відносний показник - норма прибутку. Маса прибутку - це її абсолютний обсяг, виражений в грошах. Норма прибутку - це відношення прибутку до авансованого капіталу, вираженого у відсотках. Її формула: {foto84}, (17.1) де П '- норма прибутку; П - величина прибутку; К-величина капіталу. У Росії норму прибутку частіше
 2. Прибуток фірми
  прибутку фірми (підприємства), мають на увазі прибуток в широкому значенні. Це комплексний показник, що відображає результати господарської діяльності фірми. Тому в ринковій економіці прибутку приділяють величезну увагу. Так, економісти ретельно аналізують рівень прибутку (так звану норму прибутку) фірми. Прагнучи до її максимізації (див. 8.2), фірма одночасно оцінює, який мінімально
 3. Питання 3. Податкові пільги
  прибутку, що передбачає підприємствам додаткові пільги з податку на прибуток, робить вирішальний вплив на стимулювання товаровиробника, має важливе значення для забезпечення позитивних фінансових результатів діяльності, підвищення економічної активності, вирішення соціально-економічних проблем. У діючих Положеннях з бухгалтерського обліку в Росії передбачаються
 4. Про єдині норми додаткової вартості і прибутку
  прибутку неважко вести за допомогою апарату Марксової теорії відтворюваність якщо а - єдина норма додаткової вартості , Ь - єдина норма прибутку і т=r, тобто сумарні величини додаткової стоїмо і прибутку рівні, то при т=av - розподілі додаткової вартості пропорційно витратам праці, Марксова формула ціни (з + v + m) трансформується в с + v + av, (I) при m=r
 5. Для чого потрібно розраховувати норму прибутку?
  Питання можна, якщо додати такі дані: на першому підприємстві спочатку витрачений капітал становить 30 млн руб., А на другому - 10 млн руб. У такому випадку можна підрахувати норму прибутку (ступінь приросту капіталу). Норма прибутку характеризує ступінь зростання капіталу, що авансований на виробництво товарів і послуг. При цьому авансовані засоби (Так) складаються з
 6. Теорії прибутку
  прибутку викликало до життя різні теорії (концепції, гіпотези), що пояснюють природу прибутку або його складових частин. Теорія прибутку як доходу від економічних ресурсів (факторів виробництва) була описана вище. Її поділяють більшість економістів. Решта теорії швидше доповнюють її. Компенсаторна та інноваційна теорії прибутку, по суті, зводять прибуток до підприємницького доходу і
 7. Додаток 5 ТЕОРІЇ ОСВІТИ ПРИБУТКУ
  прибутку Прибуток виконує дві функції: перша - винагорода за підприємницьку діяльність і друга - стимулу до вдосконалення та зростання
 8. Запитання для самоперевірки
  прибутку вам відомі? 7. Чим нормальна прибуток відрізняється від економічної? 8. Яка норма прибутку типова цьому році для підприємств роздрібної торгівлі у вашому регіоні? А для сільськогосподарських
 9. 3. Питання про торгового прибутку
  3.1. Які джерела збагачення торгового капіталіста? 3.2. Чи можна отримувати торговий прибуток, продаючи товари за їх
 10. Принцип максимізації прибутку
  прибутку, є «граничний підхід». Необхідною умовою максимізації прибутку є виконання наступного рівності (перша похідна функції прибутку (77=77? - ТЗ) повинна дорівнювати нулю):
© 2014-2022  epi.cc.ua